Elektrowciągi uprawnienia budowlane

Elektrowciągi uprawnienia budowlane

Elektrowciągi zdejmują element z podkładu i przenoszą go na okres studzenia na jedno ze stanowisk studzenia. W tym samym czasie podkład pnachodzi na ciągu przygotowawczym na stanowisko czyszczenia z mechanicznymi bijakami czyszczącymi, a następnie na stanowisko smarowania wyposażone w mechaniczny natrysk (program uprawnienia budowlane na komputer). Na następnym z kolei stanowisku suwnica nakłada na podkład formę ramową, zdjętą uprzednio z uformowanego elementu znajdującego się w tym czasie na stanowisku rozformowywania.

Stanowisko zbrojenia znajduje się pod wózkiem z dwoma elektrowciągami, za pomocą których wprowadza się do formy siatki i szkielety zbrojeniowe. Tak przygotowaną do zabetonowania formę przenoszą elektrowciągi na stanowisko formowania (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Na stanowisku formowania następuje naniesienie betonu przez zasypcie samojezdny i jego zagęszczenie na stojakach wibracyjnych z zastosowaniem płyty dociskowej po uprzednim wprowadzeniu do formy rdzeni w taki sam sposób, jak podano w poprzednim przykładzie. Uformowany element po podniesieniu ze stojaków wibracyjnych siłownikami hydraulicznymi zostaje przemieszczony na stanowisko częściowego rozformowywania. Na tym stanowiska suwnica zdejmuje formę boczną ramową z podkładu i przenosi ją na stanowisko ciągu przygotowawczego, a następnie podnosi podkład z elementem i układa go w stosie na stanowisku obróbki termicznej. Podkłady z elementami spiętrzane są w stosy po 6 sztuk (uprawnienia budowlane). Do każdego podkładu koszulkowego podłączane są przewody pary. Cykl obróbki termicznej w stosach trwa 8 godzin, w tym doprowadzanie pary - 5 godzin.

obróbce termicznej przenosi się element na podkładzie suwnicą na stanowisko końcowego rozformowania pod zasięg elektrowciągów, które zdejmują element z podkładu i przenoszą go na jedno ze stanowisk studzenia. Po ostudzeniu układa się gotowe płyty na wózku platformowym, który wywoź; je na plac składowy poza halą produkcyjną.
Ruch przenośników rolkowych oraz prace na stanowisku formowania sa zmechanizowane (program egzamin ustny).

Odcinki ciągu rolek transportowych, łączącego poszczególne stanowiska, są uruchamiane zdalnie z pulpitu sterowniczego. Do wyłączanie napędów rolek służą specjalne wyłączniki krańcowe, a ponadto na stanowiskach krańcowych umieszczone są odboje sprężynowe.

Urządzenia stanowiska formowania

Urządzenia stanowiska formowania, tj. przeciągarka rdzeni, stojaki wibracyjne, urządzenie rolkowe podnośnikowe, wózki z elektrowciągami oraz rolki napędowe są uruchamiane i sterowane z drugiego pulpitu sterowniczego. Sterowanie napędem wyciągu kosza zasypowego z mieszanką betonową wykonywane jest przez operatora zasypnika (opinie o programie).
Roczna wielkość produkcji w wytwórni w Ostrowiu Wielkopolskim według tej technologii wynosi 38000 m3/rok (przy produkcji płyt 596 X 149 cm), a liczba zatrudnionych robotników przy 3 zmianach roboczych i cyklu produkcyjnym 9 godzin wynosi 27 osób.
Wskaźnik wydajności produkcji na jednostkę powierzchni wynosi 32,5 m3 rocznie, wskaźnik wydajności pracy - 1400 m:Vrob./rok, wskaźnik metalc- chłonności - 4,1 kg/m3 betonu.

Nowoczesne metody produkcji prefabrykatów wielkowymiarowych z betonu strunowego, do jakich należą m. in. metody produkcji taśmowej oraz metody produkcji ślizgowej, wykazują - mimo usunięcia większości lub wszystkich wad dawnych metod produkcyjnych (np. metod produkcji w formach na długich torach roboczych) - pewne strony ujemne, które ograniczają ich zastosowanie. I tak np. główną wadą technologii produkcji elementów strunobetonowych metodą form oporowych jest konieczność budowy dla każdego typu elementu prefabrykowanego linii technologicznych z oddzielnymi, kosztownymi formami oporowymi. W metodzie ślizgowej długich torów roboczych zasadnicze trudności wywołane są koniecznością przecinania pasma stwardniałego betonu na poszczególne elementy. Również i w metodzie ślizgowej poszczególne agregaty przystosowane są do wykonywania elementów tylko jednego typu (płyt stropowych i ściennych) (segregator aktów prawnych).

W metodzie Stassa konstrukcja agregatu umożliwia wprawdzie zmianę grubości wykonywanych płyt wielo-otworowych trójwarstwowych, lecz nie pozwala na zmianę szerokości elementów (100 cm).
Ulepszony agregat formujący typu G-2 [53] dzięki wymiennym elementom formującym agregatu umożliwia z kolei poza zmianą grubości (od 2 do 30 cm) również i zmianę szerokości (od 10 do 200 cm) elementów, ale można nim produkować tylko elementy płytowe, a więc elementy wyłącznie jednego rodzaju. Ponadto w technologii produkcji agregatem G-2 wielkość elementów (szerokość) jest ograniczona.

Nie ma więc możliwości wytwarzania jednym agregatem wszystkich typów lub większości typów elementów koniecznych do wykonywania budynku mieszkalnego lub przemysłowego (promocja 3 w 1). Dla uzyskania koniecznej liczby typów prefabrykatów przy zastosowaniu metody ślizgowej zachodziłaby konieczność uruchomienia produkcji elementów na wielu liniach technologicznych o liczbie odpowiadającej liczbie typów elementów.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !