Elektrowciągi uprawnienia budowlane

Elektrowciągi uprawnienia budowlane

Elektrowciągi zdejmują element z podkładu i przenoszą go na okres studzenia na jedno ze stanowisk studzenia. W tym samym czasie podkład pnachodzi na ciągu przygotowawczym na stanowisko czyszczenia z mechanicznymi bijakami czyszczącymi, a następnie na stanowisko smarowania wyposażone w mechaniczny natrysk (program uprawnienia budowlane na komputer). Na następnym z kolei stanowisku suwnica nakłada na podkład formę ramową, zdjętą uprzednio z uformowanego elementu znajdującego się w tym czasie na stanowisku rozformowywania.

Stanowisko zbrojenia znajduje się pod wózkiem z dwoma elektrowciągami, za pomocą których wprowadza się do formy siatki i szkielety zbrojeniowe. Tak przygotowaną do zabetonowania formę przenoszą elektrowciągi na stanowisko formowania (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Na stanowisku formowania następuje naniesienie betonu przez zasypcie samojezdny i jego zagęszczenie na stojakach wibracyjnych z zastosowaniem płyty dociskowej po uprzednim wprowadzeniu do formy rdzeni w taki sam sposób, jak podano w poprzednim przykładzie. Uformowany element po podniesieniu ze stojaków wibracyjnych siłownikami hydraulicznymi zostaje przemieszczony na stanowisko częściowego rozformowywania. Na tym stanowiska suwnica zdejmuje formę boczną ramową z podkładu i przenosi ją na stanowisko ciągu przygotowawczego, a następnie podnosi podkład z elementem i układa go w stosie na stanowisku obróbki termicznej. Podkłady z elementami spiętrzane są w stosy po 6 sztuk (uprawnienia budowlane). Do każdego podkładu koszulkowego podłączane są przewody pary. Cykl obróbki termicznej w stosach trwa 8 godzin, w tym doprowadzanie pary - 5 godzin.

obróbce termicznej przenosi się element na podkładzie suwnicą na stanowisko końcowego rozformowania pod zasięg elektrowciągów, które zdejmują element z podkładu i przenoszą go na jedno ze stanowisk studzenia. Po ostudzeniu układa się gotowe płyty na wózku platformowym, który wywoź; je na plac składowy poza halą produkcyjną.
Ruch przenośników rolkowych oraz prace na stanowisku formowania sa zmechanizowane (program egzamin ustny).

Odcinki ciągu rolek transportowych, łączącego poszczególne stanowiska, są uruchamiane zdalnie z pulpitu sterowniczego. Do wyłączanie napędów rolek służą specjalne wyłączniki krańcowe, a ponadto na stanowiskach krańcowych umieszczone są odboje sprężynowe.

Urządzenia stanowiska formowania

Urządzenia stanowiska formowania, tj. przeciągarka rdzeni, stojaki wibracyjne, urządzenie rolkowe podnośnikowe, wózki z elektrowciągami oraz rolki napędowe są uruchamiane i sterowane z drugiego pulpitu sterowniczego. Sterowanie napędem wyciągu kosza zasypowego z mieszanką betonową wykonywane jest przez operatora zasypnika (opinie o programie).
Roczna wielkość produkcji w wytwórni w Ostrowiu Wielkopolskim według tej technologii wynosi 38000 m3/rok (przy produkcji płyt 596 X 149 cm), a liczba zatrudnionych robotników przy 3 zmianach roboczych i cyklu produkcyjnym 9 godzin wynosi 27 osób.
Wskaźnik wydajności produkcji na jednostkę powierzchni wynosi 32,5 m3 rocznie, wskaźnik wydajności pracy - 1400 m:Vrob./rok, wskaźnik metalc- chłonności - 4,1 kg/m3 betonu.

Nowoczesne metody produkcji prefabrykatów wielkowymiarowych z betonu strunowego, do jakich należą m. in. metody produkcji taśmowej oraz metody produkcji ślizgowej, wykazują - mimo usunięcia większości lub wszystkich wad dawnych metod produkcyjnych (np. metod produkcji w formach na długich torach roboczych) - pewne strony ujemne, które ograniczają ich zastosowanie. I tak np. główną wadą technologii produkcji elementów strunobetonowych metodą form oporowych jest konieczność budowy dla każdego typu elementu prefabrykowanego linii technologicznych z oddzielnymi, kosztownymi formami oporowymi. W metodzie ślizgowej długich torów roboczych zasadnicze trudności wywołane są koniecznością przecinania pasma stwardniałego betonu na poszczególne elementy. Również i w metodzie ślizgowej poszczególne agregaty przystosowane są do wykonywania elementów tylko jednego typu (płyt stropowych i ściennych) (segregator aktów prawnych).

W metodzie Stassa konstrukcja agregatu umożliwia wprawdzie zmianę grubości wykonywanych płyt wielo-otworowych trójwarstwowych, lecz nie pozwala na zmianę szerokości elementów (100 cm).
Ulepszony agregat formujący typu G-2 [53] dzięki wymiennym elementom formującym agregatu umożliwia z kolei poza zmianą grubości (od 2 do 30 cm) również i zmianę szerokości (od 10 do 200 cm) elementów, ale można nim produkować tylko elementy płytowe, a więc elementy wyłącznie jednego rodzaju. Ponadto w technologii produkcji agregatem G-2 wielkość elementów (szerokość) jest ograniczona.

Nie ma więc możliwości wytwarzania jednym agregatem wszystkich typów lub większości typów elementów koniecznych do wykonywania budynku mieszkalnego lub przemysłowego (promocja 3 w 1). Dla uzyskania koniecznej liczby typów prefabrykatów przy zastosowaniu metody ślizgowej zachodziłaby konieczność uruchomienia produkcji elementów na wielu liniach technologicznych o liczbie odpowiadającej liczbie typów elementów.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami