Blog

Wykresy odkształceń zdjęcie nr 10
03.03.2020

Element boczny

W artykule znajdziesz:

Element boczny

Wykresy odkształceń zdjęcie nr 11
Element boczny

W elemencie bocznym użyto na ramę obwodową pręty okrągłe 0 12 mm, a wewnątrz ramy pręty 0 10 mm (program uprawnienia budowlane na komputer). Pojemnik daje się łatwo składać i rozkładać. Jego ciężar własny wynosi 24 kG, a łącznie z cegłami ok. 250 kG.

Na MDM podnoszono żurawiem jednocześnie 6 pojemników podwieszonych do belki uczepionej liną za hak żurawia (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Załadowanie cegieł do pojemników odbywało się w cegielni w Bydgoszczy (czas ładowania cegły na pojemnik ok. 1,5 minuty). Wagony z cegłą w pojemnikach podstawiano na bocznicę na Polu Mokotowskim, gdzie przeładowywano pojemniki na samochody i przyczepy, którymi przewożono cegłę na budowę. Tu za pomocą żurawia następował jej wyładunek w miejscu znajdującym się w promieniu zasięgu żurawia wieżowego, który dostarczał cegłę w pojemnikach aż do stanowisk murarzy (uprawnienia budowlane).

Ten sposób transportu spotkał się z ogólnym uznaniem pracujących na budowie.

Pojemnik - zbiornik do zaprawy o pojemności 0,75 m3 dostarczany bywa z zaprawą żurawiem do pewnego miejsca centralnego na stropie, gdzie stawia się go na podnóżku, i stąd czerpie zaprawę do taczek lub wózków, przewożących ją do stanowisk murarzy.
Znane są również pojemniki mniejsze do zaprawy, które dostarczane są bezpośrednio do stanowisk murarzy, gdzie używa się je jako skrzynie (kastry).

Jednakże takie pojemniki mają znaczne wady: zaprawa bywa w nich nieraz odmieszana (rozsegregowana) oraz trzeba czekać przy dostarczeniu do stanowisk nowego pojemnika na zabranie starego, póki nie będzie z niego wybrana zaprawa. Z powodu tych wad pojemników tego rodzaju bliżej nie opisujemy (program egzamin ustny).
Już od wielu dziesiątków lat ciężkie ciosy kamienne dostarczane były z placu budowy do miejsca ułożenia za pomocą środków mechanicznych, przede wszystkim przy użyciu wielokrążków z wciągarkami i żurawi.

Kamienie mogą być przy tym wciągane bezpośrednio na łańcuchu lub linie, albo na szalce, bądź za pomocą różnego rodzaju chwytaków. Jeżeli gotowy cios ma być wciągany na
opasującym go łańcuchu lub linie, należy chronić jego krawędzie od uszkodzeń przez podłożenie przekładek drewnianych lub kątowników.

Ciosy kamienne

Ciosy kamienne mogą być również dostarczane za pomocą pojemników, które się dobiera pojedynczo lub po kilka odpowiednio do nośności żurawia. Na niektórych budowach w Warszawie transport cegieł i pustaków na I i II piętro odbywał się za pomocą przenośników taśmowych.

Po zrzuceniu ładunku z samochodów nakładano pojedyncze sztuki na taśmę i przeładowywano do taczek na piętrach (opinie o programie). Transport tego rodzaju nie pozwala na wykorzystanie wydajności przenośnika, a wobec tego nie ‘jest racjonalny.

Podnośniki pionowe, tzw. paternostry, z szalkami stosowano do podnoszenia cegieł na niektórych budowach przed wojną. Paternoster jest to urządzenie z dwóch łańcuchów bez końca, osadzonych u góry i na dole na dwóch parach kół. Każda para kół zaklinowana jest na wspólnej osi: jedna z nich jest napędna, druga luźna. Na łańcuchach umieszczone są w określonych odległościach pręty poziome, a na nich są zawieszone przegubowo szalki, które podnoszone są do góry na wstępujących gałęziach łańcuchów’, przechodzą ponad górną parą kół na drugą stronę i opuszczają się w dół na zstępujących gałęziach łańcuchów. Robotnik znajdujący się na dole kładzie na każdą szalkę cegły (2 sztuki), a robotnik znajdujący się na górnej kondygnacji zdejmuje te cegły i kładzie je na taczki (segregator aktów prawnych).

Paternostry można umieścić w szybie przeznaczonym w przyszłości na dźwig osobowy bądź towarowy lub w innym miejscu, gdzie się pozostawia odpowiednie otwory w stropach. Górna para kół patemostra musi być przestawiana wzwyż przy każdym nowowykonanym piętrze lub też może być zmontowana na uprzednio wykonanym wysokim rusztowaniu.

Transport cegieł na paternostrach ma tę zaletę, że jako zupełnie wydzielony nie wchodzi w kolizję z transportem innych materiałów, a ponadto zapewnia równomierność pracy. Podnoszenie cegieł na paternostrach jest jednak mało wydajne i wymaga podwójnego przeładunku. Z tych powodów sposób ten przestał być racjonalny w warunkach nowoczesnej mechanizacji i organizacji robót (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Wykresy odkształceń zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Wykresy odkształceń zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Wykresy odkształceń zdjęcie nr 16 Wykresy odkształceń zdjęcie nr 17 Wykresy odkształceń zdjęcie nr 18
Wykresy odkształceń zdjęcie nr 19
Wykresy odkształceń zdjęcie nr 20 Wykresy odkształceń zdjęcie nr 21 Wykresy odkształceń zdjęcie nr 22
Wykresy odkształceń zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wykresy odkształceń zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wykresy odkształceń zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Wykresy odkształceń zdjęcie nr 32 Wykresy odkształceń zdjęcie nr 33 Wykresy odkształceń zdjęcie nr 34
Wykresy odkształceń zdjęcie nr 35
Wykresy odkształceń zdjęcie nr 36 Wykresy odkształceń zdjęcie nr 37 Wykresy odkształceń zdjęcie nr 38
Wykresy odkształceń zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wykresy odkształceń zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wykresy odkształceń zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami