Elementarny skład drewna

Elementarny skład drewna

Zależnie od gatunku i wieku drzewa oraz od warunków wzrostu skład chemiczny drewna ulega pewnym wahaniom.
Przybliżony skład chemiczny drewna iglastego rozpatrywany na przykładzie drewna świerkowego przedstawia się następująco: celuloza 53,0%, hemicelulozy 14,0%, lignina 29,0%, proteiny 0,7%, żywice i tłuszcze 3,3%. Drewno zbudowane jest z substancji organicznych, w skład których wchodzą pierwiastki: węgiel (C), wodór (H), tlen (O) i azot (N) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Analiza elementarna wykazuje, że suche drewno poszczególnych gatunków drzew zawiera zbliżoną ilość wymienionych pierwiastków. Z tabeli widać, że poszczególne gatunki wykazują nieznaczne różnice w zakresie elementarnej budowy drewna. Skład elementarny drewna pnia i drewna gałęzi wykazuje również nieznaczne różnice (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Obok substancji organicznych występują w drewnie substancje mineralne, które wraz z wodą przechodzą z korzeni do liści, gdzie biorą udział
w tworzeniu substancji podstawowych. Ilość występujących w drewnie substancji mineralnych zależy od intensywności krążenia soków w drzewie, a tym samym od pory ścinki, od rodzaju i jakości gleby, od warunków wzrostu oraz od części drzewa, z której drewno pochodzi.

Duża ilość substancji mineralnych występuje w tych częściach drzewa, które zawierają żywe komórki, np. w liściach, oraz w tych częściach, w których odbywa się intensywne krążenie wody. Stąd biel zawiera więcej substancji mineralnych niż twardziel, a drewno pochodzące z drzew młodych więcej niż drewno pochodzące z drzew dojrzałych lub starych. Najwięcej związków mineralnych znajduje się w korze i w liściach, w drewnie występują one w mniejszej ilości (uprawnienia budowlane). Drewno gałęziowe i wierzchołkowe zawiera - jako drewno młodsze - większą ilość związków mineralnych niż drewno pochodzące z niżej położonych części pnia.

Skład chemiczny popiołu zmienia się w zależności od gatunku drewna, poza tym od warunków glebowych, od pory roku oraz od innych czynników ubocznych. Jakościowy skład popiołu poszczególnych gatunków drewna odniesiony do ciężaru drewna powietrzno-suchego (tłusty druk) oraz do ciężaru popiołu przedstawia załączona tabela (program egzamin ustny).

Substancja szkieletowa i lepiszcze

Analiza zestawionych w tabeli liczb wskazuje, że ze składników mineralnych w największej ilości występuje w drewnie wapń.
Około 10-25% popiołu składa się z substancji rozpuszczalnych w wodzie. Są to przede wszystkim potaż (K._,CO;)) i soda (Na2C03) oraz inne, występujące w drobnych ilościach sole potasu i sodu. Jedna ze stosowanych dawniej, prymitywnych form chemicznego przerobu drewna opierała się na wypalaniu drewna na popiół, z którego drogą ługowania wodą pozyskiwano potrzebny do celów przemysłowych potaż (opinie o programie).

W skład nierozpuszczalnej części popiołu wchodzi przede wszystkim węglan wapnia oraz magnezowe, żelazowe i manganowe sole kwasu węglowego, fosforowego i krzemowego.
Drewno zbudowane jest w 40-60% z celulozy. W młodych tkankach celulozowe błony komórkowe powiązane są z sobą związkami pektynowymi, które tworzą tzw. substancję międzykomórkową; związki te przetwarzają się w toku procesów biochemicznych częściowo w ligninę, częściowo w pentozany. W dojrzałych tkankach drzewnych substancję zlepiającą stanowi lignina, która przerasta celulozowy szkielet. Nowsze badania pozwalają przypuszczać, że celuloza i lignina powiązane są nie tylko mechanicznie, lecz że częściowo są także związane chemicznie. Pogląd tego rodzaju wypowiada między innymi Hagglund (segregator aktów prawnych).

Pod względem funkcjonalnym w drewnie można wyróżnić:
- Substancje szkieletowe, zbudowane głównie z celulozy, która nadaje substancji szkieletowej dużą wytrzymałość, zwłaszcza na rozciąganie. W skład substancji szkieletowej wchodzą obok celulozy także hemicelulozy, odgrywające jednocześnie rolę materiałów zapasowych.
- Lepiszcze reprezentowane głównie przez ligninę; dalsze miejsca zajmują gumy drzewne.
- Substancje towarzyszące, a więc żywice, woski, tłuszcze, barwniki i związki mineralne (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !