Blog

Mur oporowy zdjęcie nr 10
08.08.2019

Ustawy o inżynierach budownictwa i architektach

W artykule znajdziesz:

Ustawy o inżynierach budownictwa i architektach


Opracowywane obecnie projekty ustaw o architektach i inżynierach budownictwa wywołują liczne protesty w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa. Według wydanej przez izbę opinii projekty te „nie oddają aktualnego, niezmienionego stanu rzeczy w zakresie realnego podziału uprawnień inżynierów budownictwa i architektów” (program na komputer).

Mur oporowy zdjęcie nr 11
Ustawy o inżynierach budownictwa i architektach

Inżynierowie uważają, iż do tej pory nie zostały przedstawione żadne obiektywne powody, które mogłyby uzasadnić podział ustawy o inżynierach i architektach na dwie odrębne ustawy, a co więcej, proponowane zmiany mogłyby sprawić, że pozycja architektów będzie nadrzędna (program na telefon). Każdy kolejny projekt tych ustaw sprawia, że protokół rozbieżności ulega wydłużeniu, Co więcej, metoda prowadzenia prac nad wspomnianymi ustawami, a także ich treść, zdecydowanie nie sprzyja porozumieniu, ponieważ inżynierowie uważają, że ich uwagi są ignorowane (program egzamin ustny).

W związku z powyższym 6 maja 2019 roku prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, profesor Zbigniew Kledyński, skierował do sejmowej komisji infrastruktury oraz do ministra inwestycji i rozwoju pismo zawierające wszystkie najbardziej istotne przyczyny odrzucenia efektów dotychczasowych prac prowadzonych nad obiema ustawami i poprosił, aby prace te zostały zaniechane (opinie o programie). Według prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa kontynuacja prac może doprowadzić do „do podsycania animozji między środowiskami zawodowymi architektów i inżynierów budownictwa, a w przypadku wprowadzenia projektowanych regulacji – mimo naszego sprzeciwu – do fundamentalnych zmian w ugruntowanym stanie prawnym, ze szkodą dla polskiego budownictwa”. Izba inżynierów nie chce być współodpowiedzialna za taki stan rzeczy (segregator aktów prawnych).

Samorząd zawodowy


We wspomnianej opinii samorząd zawodowy inżynierów budownictwa przypomina również, że ma ustawowy obowiązek reprezentacji oraz ochrony interesów zawodowych członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w związku z czym nie może wyrazić zgody na „deprecjonowanie roli inżynierów budownictwa w procesie budowlanym” (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Mur oporowy zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Mur oporowy zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Mur oporowy zdjęcie nr 16 Mur oporowy zdjęcie nr 17 Mur oporowy zdjęcie nr 18
Mur oporowy zdjęcie nr 19
Mur oporowy zdjęcie nr 20 Mur oporowy zdjęcie nr 21 Mur oporowy zdjęcie nr 22
Mur oporowy zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Mur oporowy zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Mur oporowy zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Mur oporowy zdjęcie nr 32 Mur oporowy zdjęcie nr 33 Mur oporowy zdjęcie nr 34
Mur oporowy zdjęcie nr 35
Mur oporowy zdjęcie nr 36 Mur oporowy zdjęcie nr 37 Mur oporowy zdjęcie nr 38
Mur oporowy zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Mur oporowy zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Mur oporowy zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami