Blog

08.08.2019

Ustawy o inżynierach budownictwa i architektach

W artykule znajdziesz:

Ustawy o inżynierach budownictwa i architektach


Opracowywane obecnie projekty ustaw o architektach i inżynierach budownictwa wywołują liczne protesty w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa. Według wydanej przez izbę opinii projekty te „nie oddają aktualnego, niezmienionego stanu rzeczy w zakresie realnego podziału uprawnień inżynierów budownictwa i architektów” (program na komputer).

Ustawy o inżynierach budownictwa i architektach

Inżynierowie uważają, iż do tej pory nie zostały przedstawione żadne obiektywne powody, które mogłyby uzasadnić podział ustawy o inżynierach i architektach na dwie odrębne ustawy, a co więcej, proponowane zmiany mogłyby sprawić, że pozycja architektów będzie nadrzędna (program na telefon). Każdy kolejny projekt tych ustaw sprawia, że protokół rozbieżności ulega wydłużeniu, Co więcej, metoda prowadzenia prac nad wspomnianymi ustawami, a także ich treść, zdecydowanie nie sprzyja porozumieniu, ponieważ inżynierowie uważają, że ich uwagi są ignorowane (program egzamin ustny).

W związku z powyższym 6 maja 2019 roku prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, profesor Zbigniew Kledyński, skierował do sejmowej komisji infrastruktury oraz do ministra inwestycji i rozwoju pismo zawierające wszystkie najbardziej istotne przyczyny odrzucenia efektów dotychczasowych prac prowadzonych nad obiema ustawami i poprosił, aby prace te zostały zaniechane (opinie o programie). Według prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa kontynuacja prac może doprowadzić do „do podsycania animozji między środowiskami zawodowymi architektów i inżynierów budownictwa, a w przypadku wprowadzenia projektowanych regulacji – mimo naszego sprzeciwu – do fundamentalnych zmian w ugruntowanym stanie prawnym, ze szkodą dla polskiego budownictwa”. Izba inżynierów nie chce być współodpowiedzialna za taki stan rzeczy (segregator aktów prawnych).

Samorząd zawodowy


We wspomnianej opinii samorząd zawodowy inżynierów budownictwa przypomina również, że ma ustawowy obowiązek reprezentacji oraz ochrony interesów zawodowych członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w związku z czym nie może wyrazić zgody na „deprecjonowanie roli inżynierów budownictwa w procesie budowlanym” (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami