Blog

Jak wyznaczyć obszar oddziaływania obiektu? zdjęcie nr 10
27.01.2020

Elementy drewniane i stalowe

W artykule znajdziesz:

Elementy drewniane i stalowe

Jak wyznaczyć obszar oddziaływania obiektu? zdjęcie nr 11
Elementy drewniane i stalowe

W zależności od materiałów, z jakich są wykonane ogrodzenia, należy je konserwować w sposób podany dla innych elementów z tych samych materiałów; np. elementy drewniane i stalowe trzeba co 2 lub 3 lata pokrywać farbą olejną albo syntetyczną dla zabezpieczenia przed wpływem zmian atmosferycznych (program uprawnienia budowlane na komputer). Elementy murowane lub betonowe co 5 lat należy nasycać związkami fluorowymi.

Zamki i zawiasy należy starannie oliwić przynajmniej dwa razy do roku (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Remont bieżący polega na wymianie zniszczonych części, najczęściej slupów drewnianych lub stalowych, w ogrodzeniach zaś murowanych na naprawie zniszczonych tynków lub wymianie pojedynczych uszkodzonych cegieł. W ogrodzeniach betonowych miejsca uszkodzone wypełnia się betonem lub zaprawą cementową o odpowiednim stosunku (uprawnienia budowlane).

Remonty bieżące należy przeprowadzać corocznie (jesienią), wówczas ogrodzenia wszystkich typów zachowają estetyczny wygląd i przedłuża się okres ich użytkowania.

Nawierzchnie żwirowe, gruzowe i żużlowe. Konserwacja nawierzchni żwirowej, gruzowej i żużlowej sprowadza się do utrzymywania ich w czystości, w należytej spoistości przez ubijanie lub wałowanie miejsc zruszonych i rozluźnionych. Miejsca zruszone naprawia się po uprzednim uzupełnieniu braków materiałowych odpowiednio do rodzaju nawierzchni (program egzamin ustny).

Zabiegi konserwacyjne

Do zabiegów konserwacyjnych należy również uprzątanie śniegu i Jodu oraz kontrolowanie i utrzymywanie spadków nawierzchni zapewniających należyty spływ wody. W przeprowadzaniu konserwacji powinna być zachowana ciągłość.
Konieczność przeprowadzenia napraw ustala komisja na podstawie przeglądów okresowych, komisja określa jednocześnie zakres i sposób wykonania remontu bieżącego (opinie o programie).

Najodpowiedniejszymi porami roku dla przeprowadzenia remontów są wiosna i jesień.

Konserwacja nawierzchni z kamienia, kostek betonowych i klinkieru polega na usuwaniu roślin oraz wszelkich zanieczyszczeń, na uprzątaniu śniegu i lodu, na uzupełnieniu wypełnienia spoin pomiędzy poszczególnymi kamieniami, na wymianie poszczególnych kamieni popękanych lub uzupełnieniu brakujących oraz ubiciu rozluźnionych kamieni pojedynczych lub niewielkich połaci nawierzchni (segregator aktów prawnych).

Remont bieżący nawierzchni brukowanych obejmuje poza wyżej wymienionymi naprawami również przebrukowanie niedużych połaci znacznie uszkodzonych nawierzchni (wybrzuszonych lub zapadniętych) i uzupełnianie drobnych połaci bruku brakującego. Wszystkie naprawy nawierzchni brukowanych należy wykonywać zgodnie z przepisami technicznymi przy użyciu materiałów odpowiednich do rodzaju naprawianego bruku. Naprawy w zakresie remontu bieżącego nawierzchni brukowanych najlepiej dokonywać na wiosnę lub na jesieni.

Konserwacja nawierzchni monolitycznych betonowych i asfaltowych polega na utrzymaniu ich w stanie czystości, na uprzątaniu śniegu i lodu, usuwaniu drobnych uszkodzeń mechanicznych, uzupełnieniu szczelin spoiwem itd.

Remont bieżący nawierzchni monolitycznych sprowadza się do usuwania znaczniejszych uszkodzeń (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Jak wyznaczyć obszar oddziaływania obiektu? zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Jak wyznaczyć obszar oddziaływania obiektu? zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Jak wyznaczyć obszar oddziaływania obiektu? zdjęcie nr 16 Jak wyznaczyć obszar oddziaływania obiektu? zdjęcie nr 17 Jak wyznaczyć obszar oddziaływania obiektu? zdjęcie nr 18
Jak wyznaczyć obszar oddziaływania obiektu? zdjęcie nr 19
Jak wyznaczyć obszar oddziaływania obiektu? zdjęcie nr 20 Jak wyznaczyć obszar oddziaływania obiektu? zdjęcie nr 21 Jak wyznaczyć obszar oddziaływania obiektu? zdjęcie nr 22
Jak wyznaczyć obszar oddziaływania obiektu? zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Jak wyznaczyć obszar oddziaływania obiektu? zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Jak wyznaczyć obszar oddziaływania obiektu? zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Jak wyznaczyć obszar oddziaływania obiektu? zdjęcie nr 32 Jak wyznaczyć obszar oddziaływania obiektu? zdjęcie nr 33 Jak wyznaczyć obszar oddziaływania obiektu? zdjęcie nr 34
Jak wyznaczyć obszar oddziaływania obiektu? zdjęcie nr 35
Jak wyznaczyć obszar oddziaływania obiektu? zdjęcie nr 36 Jak wyznaczyć obszar oddziaływania obiektu? zdjęcie nr 37 Jak wyznaczyć obszar oddziaływania obiektu? zdjęcie nr 38
Jak wyznaczyć obszar oddziaływania obiektu? zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Jak wyznaczyć obszar oddziaływania obiektu? zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Jak wyznaczyć obszar oddziaływania obiektu? zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami