Elementy drewniane i stalowe

Elementy drewniane i stalowe

W zależności od materiałów, z jakich są wykonane ogrodzenia, należy je konserwować w sposób podany dla innych elementów z tych samych materiałów; np. elementy drewniane i stalowe trzeba co 2 lub 3 lata pokrywać farbą olejną albo syntetyczną dla zabezpieczenia przed wpływem zmian atmosferycznych (program uprawnienia budowlane na komputer). Elementy murowane lub betonowe co 5 lat należy nasycać związkami fluorowymi.

Zamki i zawiasy należy starannie oliwić przynajmniej dwa razy do roku (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Remont bieżący polega na wymianie zniszczonych części, najczęściej slupów drewnianych lub stalowych, w ogrodzeniach zaś murowanych na naprawie zniszczonych tynków lub wymianie pojedynczych uszkodzonych cegieł. W ogrodzeniach betonowych miejsca uszkodzone wypełnia się betonem lub zaprawą cementową o odpowiednim stosunku (uprawnienia budowlane).

Remonty bieżące należy przeprowadzać corocznie (jesienią), wówczas ogrodzenia wszystkich typów zachowają estetyczny wygląd i przedłuża się okres ich użytkowania.

Nawierzchnie żwirowe, gruzowe i żużlowe. Konserwacja nawierzchni żwirowej, gruzowej i żużlowej sprowadza się do utrzymywania ich w czystości, w należytej spoistości przez ubijanie lub wałowanie miejsc zruszonych i rozluźnionych. Miejsca zruszone naprawia się po uprzednim uzupełnieniu braków materiałowych odpowiednio do rodzaju nawierzchni (program egzamin ustny).

Zabiegi konserwacyjne

Do zabiegów konserwacyjnych należy również uprzątanie śniegu i Jodu oraz kontrolowanie i utrzymywanie spadków nawierzchni zapewniających należyty spływ wody. W przeprowadzaniu konserwacji powinna być zachowana ciągłość.
Konieczność przeprowadzenia napraw ustala komisja na podstawie przeglądów okresowych, komisja określa jednocześnie zakres i sposób wykonania remontu bieżącego (opinie o programie).

Najodpowiedniejszymi porami roku dla przeprowadzenia remontów są wiosna i jesień.

Konserwacja nawierzchni z kamienia, kostek betonowych i klinkieru polega na usuwaniu roślin oraz wszelkich zanieczyszczeń, na uprzątaniu śniegu i lodu, na uzupełnieniu wypełnienia spoin pomiędzy poszczególnymi kamieniami, na wymianie poszczególnych kamieni popękanych lub uzupełnieniu brakujących oraz ubiciu rozluźnionych kamieni pojedynczych lub niewielkich połaci nawierzchni (segregator aktów prawnych).

Remont bieżący nawierzchni brukowanych obejmuje poza wyżej wymienionymi naprawami również przebrukowanie niedużych połaci znacznie uszkodzonych nawierzchni (wybrzuszonych lub zapadniętych) i uzupełnianie drobnych połaci bruku brakującego. Wszystkie naprawy nawierzchni brukowanych należy wykonywać zgodnie z przepisami technicznymi przy użyciu materiałów odpowiednich do rodzaju naprawianego bruku. Naprawy w zakresie remontu bieżącego nawierzchni brukowanych najlepiej dokonywać na wiosnę lub na jesieni.

Konserwacja nawierzchni monolitycznych betonowych i asfaltowych polega na utrzymaniu ich w stanie czystości, na uprzątaniu śniegu i lodu, usuwaniu drobnych uszkodzeń mechanicznych, uzupełnieniu szczelin spoiwem itd.

Remont bieżący nawierzchni monolitycznych sprowadza się do usuwania znaczniejszych uszkodzeń (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości, zwana także wartością rynkową, to znana cena, za którą dana własność może być sprzedawana lub wynajęta na otwartym…

Utylizacja odpadów

Utylizacja odpadów to proces usuwania lub utylizacja odpadów w sposób, który minimalizuje ich wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Proces…

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe do specjalistycznych maszyn i roboty przeznaczone do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków, infrastruktury, obiektów przemysłowych i innych…

Jadalnia w miejscu pracy

Jadalnia w miejscu pracy do miejsca, gdzie pracownicy mogą spożywać posiłki, odpoczywać i relaksować się podczas przerw obiadowych lub innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami