Elementy konstrukcji budowlanych

Elementy konstrukcji budowlanych

Materiały nie odpowiadające wymaganiom niezbędnej chemoodporności należy poddać dodatkowej obróbce lub nanieść na powierzchnie konstrukcji odpowiednio dobrane powłoki ochronne (program uprawnienia budowlane na komputer).
W celu podwyższenia trwałości konstrukcji budowlanych i powłok ochronnych, a także dla uproszczenia technologii nanoszenia tych powłok, należy projektować konstrukcje o kształcie uniemożliwiającym tworzenie się skupienia (poduszek) środowisk agresywnych.

Elementy konstrukcji budowlanych, znajdujące się w warunkach oddziaływania środowisk agresywnych, powinny mieć dostęp dla systematycznego przeglądu i okresowego odnawiania powłok ochronnych.
W przypadku niemożności spełnienia tych warunków należy przewidzieć wzmocnione zabezpieczenie tych elementów.
Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób rozmieszczenia rurociągów do transportu cieczy w obiektach przemysłowych. W przypadku cieczy silnie agresywnych nie wolno stosować zamkniętych podziemnych połączeń do transportu rurowego.
Jeżeli zachodzi konieczność ułożenia połączeń transportowych w gruncie,
wtedy dopuszcza się jedynie umieszczenie ich w kanałach z dostępem umożliwiającym ich systematyczny przegląd i remonty (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przy projektowaniu budynków i obiektów inżynierskich, w okresie eksploatacji których jest możliwe zwiększenie agresywnego oddziaływania środowisk na poszczególne części budynków lub konstrukcji, należy przewidzieć dodatkowe zabezpieczenie.
W przypadku gdy poziom wód gruntowych znajduje się powyżej posadowienia fundamentów, zaleca się zastosować ich ochronę, zwłaszcza jeżeli przewiduje się możliwość zanieczyszczenia wód agresywnymi odpadami przemysłowymi.
Również w przypadkach, kiedy w okresie eksploatacji grunt nie może być zanieczyszczony roztworami agresywnymi, należy elementy konstrukcyjne odpowiednio zaizolować niezależnie od warunków hydrogeologicznych na terenie danej budowy.

Elementy konstrukcji

Należy unikać wylewania na posadzki i elementy konstrukcji cieczy agresywnych. Zaleca się zastosowanie odprowadzania tych cieczy kanałami, rurociągami, zbiornikami specjalnie uodpornionymi na działanie środowisk agresywnych (uprawnienia budowlane).
W budynkach z agresywnymi środowiskami o wysokiej wilgotności względnej powietrza nie zaleca się stosować świetlików i wyciągów powietrznych bez zastosowania środków przeciwko powstawaniu kondensacji pary wodnej.
Przy opracowywaniu kompleksowego planu obiektu przemysłowego ze środowiskami agresywnymi, wyborze materiałów do przegród budowlanych, a także przy projektowaniu ich zabezpieczeń należy uwzględnić główne kierunki wiatrów i gęstość zabudowy (program egzamin ustny).

Przy projektowaniu budynków i obiektów przemysłowych przeznaczonych do pracy w agresywnym środowisku, wybór rozwiązań konstrukcyjnych i ochronnych zabezpieczeń powinien być uzasadniony obliczeniami techniczno- -ekonomicznymi z uwzględnieniem zapewnienia trwałości i wynikających w następstwie kosztów robót remontowo-renowacyjnych.
Do budynków i obiektów inżynierskich będących pod oddziaływaniem agresywnych środowisk zaleca się stosować prefabrykowane elementy żelbetowe ze względu na lepsze ich wykonanie w warunkach fabrycznych. Dopuszcza się konstrukcje żelbetowe monolityczne i typu mieszanego (opinie o programie).

Wszystkie te konstrukcje powinny spełniać warunki eksploatacyjne wymagane w agresywnych środowiskach.
W środowiskach agresywnych mogą być stosowane zarówno niesprężone jak i sprężone konstrukcje żelbetowe. Spośród konstrukcji sprężonych najbardziej zalecane są strunobetony. Nie zaleca się natomiast wykonywać konstrukcji prefabrykowanych montowanych z elementów kablobetonowych w przypadku, gdy zachodzą trudności uszczelniania styków (segregator aktów prawnych).
Elementy konstrukcji w postaci dźwigarów, płyt, belek i słupów powinny posiadać formy proste.
Minimalna grubość warstwy ochronnej betonu na zbrojeniu powinna być zgodna z wartościami podanymi w obowiązujących normach.

Prefabrykowane konstrukcje żelbetowe zwłaszcza węzły konstrukcji w warunkach oddziaływania środowiska agresywnego zaleca się projektować z uwzględnieniem powiększenia grubości warstwy ochronnej betonu na zbrojeniu. Przy stosowaniu konstrukcji monolitycznych zaleca się powiększać ochronną warstwę nie mniej jak o 5 mm w porównaniu do konstrukcji prefabrykowanych (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !