Elementy konstrukcyjne i wyposażenie budowli

Elementy konstrukcyjne i wyposażenie budowli

Fundamentem nazywamy część konstrukcyjną budynku poniżej terenu, która przejmuje siły obciążające budynek (ciężar własny i ciężar użytkowy) i przenosi je na grunt. Ciśnienie jednostkowe, które przenosi się na grunt, nie może przekraczać wytrzymałości gruntu (nośności gruntu) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Pod względem konstrukcji i materiału, z jakiego są wykonane, rozróżnia się:
Fundamenty ławowe z cegły, kamienia, betonu lub żelbetu w formie wydłużonych ław pod poszczególnymi ścianami lub szeregiem słupów. Budynki mieszkalne są najczęściej wsparte na fundamentach ławowych.

Fundamenty stopowe (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Są to stopy, tzw. poduszki, w formie kwadratu lub prostokąta, na którym opierają się słupy. Stopy wykonywane są przeważnie z żelbetu. Fundamenty stopowe stosuje się wówczas, gdy odległość słupów przekracza 5-6 m i nacisk na grunt w kierunku podłużnym jest nierównomierny. Fundamenty te mają zastosowanie przy konstrukcjach szkieletowych żelbetowych i stalowych (uprawnienia budowlane).

Fundamenty skrzyniowe stanowią monolit żelbetowy złożony z płyt dolnej i górnej oraz ścian zewnętrznych powiązanych ścianami poprzecznymi. Fundament skrzyniowy ma zastosowanie tylko przy budowlach o specjalnym przeznaczeniu. Stosuje się go rzadko, gdy zachodzi konieczność zagłębienia fundamentu poniżej zwierciadła wody gruntowej lub gdy zachodzi obawa, że budynek może być zagrożony wodą gruntową (program egzamin ustny).

Fundamenty płytowe

Fundamenty płytowe wykonane z żelbetu, betonu lub nawet cegły stanowią jednolitą płytę pod całym budynkiem. Fundament płytowy ma zastosowanie do budowli wysokich o niewielkich wymiarach w planie, jak kominy, wieże itp.
Fundamenty słupowe wykonywane są z betonu, cegły lub kamienia, przy czym odległość między slupami wynosi około 3 m (opinie o programie). Fundamenty słupowe mogą być stosowane do budynków niepodpiwniczonych nie więcej niż o 2 kondygnacjach i do budynków drewnianych.
Fundamenty w postaci słupów drewnianych opartych na podkładce w formie płaskiego kamienia lub bała (płaszczaka drewnianego. Tego rodzaju fundament stosuje się pod podrzędnymi budynkami drewnianymi.
Poza wyżej wymienionymi rodzajami fundamentów w przypadkach gruntów słabych budowle posadawia się na palach, rusztach itp.

Ze względu na trwałość konserwacji najlepsze są fundamenty wykonane z materiałów, które dobrze się konserwują w ziemi przy zmiennych warunkach zawilgocenia i temperatury (segregator aktów prawnych). Dlatego też w budynkach mieszkalnych jako materiał na fundamenty stosuje się zwykle cegłę dobrze wypaloną, bardzo często cegłę przepaloną, tzw. zendrówkę, przy czym cegłę wiąże się zaprawą cementową. Dobrym materiałem na fundament jest żelbet (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami