Elementy prefabrykowane prętowe

Elementy prefabrykowane prętowe

Elementy prefabrykowane prętowe, do których zalicza się wszelkiego rodzaju prefabrykaty liniowe, jak belki, slupy, podciągi, wiązary itp. elementy, wykonywane są, zarówno w wytwórniach stacjonarnych jak i w wytwórniach poligonowych i przyobiektowych, przy zastosowaniu wszystkich znanych metod technologicznych: stanowiskowej, potokowej i taśmowej, w formach pojedynczych i w formach bateryjnych, a także metodami bezformowymi (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ponieważ wszystkie te metody opisano w dalszej treści rozdziału przy omawianiu technologii produkcji elementów płytowych średnio- i wielkowymiarowych, ograniczono się poniżej jedynie do kilku uwag ogólnych dotyczących produkcji elementów prętowych oraz do trzech przykładów technologii produkcji tych elementów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W wytwórniach stacjonarnych stałych produkowane są przede wszystkim prefabrykaty belkowe średnio- i drobnowymiarowe, typowe i masowego zapotrzebowania. W wytwórniach poligonowych i na placu budowy wytwarzane są elementy liniowe wielkowymiarowe, których wykonywanie w wytwórniach stałych jest nieopłacalne ze względu na duży ciężar i duże długości oraz ze względu na ich nietypowość i niewielkie zapotrzebowanie.

Ciężkie i duże prefabrykaty belkowe dla budownictwa przemysłowego, jak np. podciągi i wiązary dwuteowe, wykonywane na poligonie lub na placu budowy, są najczęściej wytwarzane w formach drewnianych w położeniu stojącym lub leżącym, podobnie jak i dwudzielne słupy w ustroju Vierendeela. Układanie masy betonowej w formach, przywożonej w pojemnikach na wózkach platformowych lub w wózkach dwukołowych, przeprowadzane jest najczęściej ręcznie (uprawnienia budowlane). Do zagęszczenia betonu stosuje się wibratory przyczepne, przymocowywane do deskowania formy, lub wibratory pogrążalne. Dojrzewanie betonu odbywa się zwykle w warunkach naturalnych (program egzamin ustny).

Twarde podłoże betonowe

Tego rodzaju prefabrykaty wykonuje się na terenie budowy, w pobliżu miejsca wbudowania, na twardym betonowym podłożu (opinie o programie).
W wytwórni produkowane są:
- słupy żelbetowe o wymiarach 5,20 X 0,40 X 0,40 m,
- słupy żelbetowe o wymiarach 3,10 X 0,25 X 0,40 m,
- wiązary sprężone kratowe o wymiarach 30,0 X 0,40 X 2,90 m, składane z pięciu segmentów,
- wiązary pełne strunobetonowe o wymiarach 15,30 X 0,40 X 1,10 m,
- wiązary sprężone pełnościenne o wymiarach 18,0 X 0,40 X 1,40 m, składane z sześciu segmentów.

Produkcja prowadzona jest w dwóch nawach hali trójnawowej, które mają wymiary: szerokość - 10,0 m, długość - 84,0 m i wysokość - 4,6 m. W jednej hali odbywa się produkcja słupów żelbetowych i segmentów wiązarów kablobetonowych, z których na zewnątrz na poligonie składane są i potem sprężane wiązary, w drugiej zaś - produkcja elementów strunobetonowych (segregator aktów prawnych).
W nawie I do transportu form, zbrojenia, pojemników z mieszanką betonową i elementów żelbetowych produkowanych w tej nawie służy suwnica o udźwigu 3 T, a w nawie II produkującej elementy strunobetonowe - suwnica o udźwigu 15 T.
Przebieg poszczególnych czynności produkcyjnych w nawie I jest następujący: na stanowiskach odbywa się czyszczenie i smarowanie form oraz układanie prefabrykatów zbrojeniowych, szkieletowych w formach. Tak przygotowane formy przenoszone są za pomocą suwnicy na stanowiska formowania wyposażone w urządzenia wibracyjne.

Mieszanka betonowa dowożona jest z centralnej betoniarni za pomocą pojemnika podwieszonego do suwnicy. Suwnica przenosi z kolei pojemnik nad zasypnik w celu napełnienia go mieszanką betonową. Zasypnik przejeżdża nad stanowiskiem wibracyjnym i wypełnia formy betonem. Uformowane i zagęszczone na stojakach wibracyjnych elementy przenoszone są następnie w formach do komory obróbki termicznej, gdzie układane są w stosach do naparzania. Obróbka termiczna elementów odbywa się w temperaturze 70-P80°C i trwa dwanaście godzin, w tym dwie godziny - podnoszenie temperatury, osiem i pół godziny - utrzymywanie maksymalnej temperatury oraz półtorej godziny - studzenie.

Po naparzaniu suwnica przenosi formy z elementami na stanowiska rozformowywania, gdzie elementy po wyjęciu z formy składane są na wózek-platformę i przewożone po torze szynowym do magazynu. Pustą formę przenosi suwnica z powrotem na stanowisko 1 do następnego cyklu produkcji (promocja 3 w 1).
Produkowane w nawie I o długości 30 m segmenty wiązarów mają długość 6,0 m.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !