Blog

31.01.2020

Elementy prefabrykowane prętowe

Elementy prefabrykowane prętowe

Elementy prefabrykowane prętowe

Elementy prefabrykowane prętowe, do których zalicza się wszelkiego rodzaju prefabrykaty liniowe, jak belki, slupy, podciągi, wiązary itp. elementy, wykonywane są, zarówno w wytwórniach stacjonarnych jak i w wytwórniach poligonowych i przyobiektowych, przy zastosowaniu wszystkich znanych metod technologicznych: stanowiskowej, potokowej i taśmowej, w formach pojedynczych i w formach bateryjnych, a także metodami bezformowymi (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ponieważ wszystkie te metody opisano w dalszej treści rozdziału przy omawianiu technologii produkcji elementów płytowych średnio- i wielkowymiarowych, ograniczono się poniżej jedynie do kilku uwag ogólnych dotyczących produkcji elementów prętowych oraz do trzech przykładów technologii produkcji tych elementów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W wytwórniach stacjonarnych stałych produkowane są przede wszystkim prefabrykaty belkowe średnio- i drobnowymiarowe, typowe i masowego zapotrzebowania. W wytwórniach poligonowych i na placu budowy wytwarzane są elementy liniowe wielkowymiarowe, których wykonywanie w wytwórniach stałych jest nieopłacalne ze względu na duży ciężar i duże długości oraz ze względu na ich nietypowość i niewielkie zapotrzebowanie.

Ciężkie i duże prefabrykaty belkowe dla budownictwa przemysłowego, jak np. podciągi i wiązary dwuteowe, wykonywane na poligonie lub na placu budowy, są najczęściej wytwarzane w formach drewnianych w położeniu stojącym lub leżącym, podobnie jak i dwudzielne słupy w ustroju Vierendeela. Układanie masy betonowej w formach, przywożonej w pojemnikach na wózkach platformowych lub w wózkach dwukołowych, przeprowadzane jest najczęściej ręcznie (uprawnienia budowlane). Do zagęszczenia betonu stosuje się wibratory przyczepne, przymocowywane do deskowania formy, lub wibratory pogrążalne. Dojrzewanie betonu odbywa się zwykle w warunkach naturalnych (program egzamin ustny).

Twarde podłoże betonowe

Tego rodzaju prefabrykaty wykonuje się na terenie budowy, w pobliżu miejsca wbudowania, na twardym betonowym podłożu (opinie o programie).
W wytwórni produkowane są:
- słupy żelbetowe o wymiarach 5,20 X 0,40 X 0,40 m,
- słupy żelbetowe o wymiarach 3,10 X 0,25 X 0,40 m,
- wiązary sprężone kratowe o wymiarach 30,0 X 0,40 X 2,90 m, składane z pięciu segmentów,
- wiązary pełne strunobetonowe o wymiarach 15,30 X 0,40 X 1,10 m,
- wiązary sprężone pełnościenne o wymiarach 18,0 X 0,40 X 1,40 m, składane z sześciu segmentów.

Produkcja prowadzona jest w dwóch nawach hali trójnawowej, które mają wymiary: szerokość - 10,0 m, długość - 84,0 m i wysokość - 4,6 m. W jednej hali odbywa się produkcja słupów żelbetowych i segmentów wiązarów kablobetonowych, z których na zewnątrz na poligonie składane są i potem sprężane wiązary, w drugiej zaś - produkcja elementów strunobetonowych (segregator aktów prawnych).
W nawie I do transportu form, zbrojenia, pojemników z mieszanką betonową i elementów żelbetowych produkowanych w tej nawie służy suwnica o udźwigu 3 T, a w nawie II produkującej elementy strunobetonowe - suwnica o udźwigu 15 T.
Przebieg poszczególnych czynności produkcyjnych w nawie I jest następujący: na stanowiskach odbywa się czyszczenie i smarowanie form oraz układanie prefabrykatów zbrojeniowych, szkieletowych w formach. Tak przygotowane formy przenoszone są za pomocą suwnicy na stanowiska formowania wyposażone w urządzenia wibracyjne.

Mieszanka betonowa dowożona jest z centralnej betoniarni za pomocą pojemnika podwieszonego do suwnicy. Suwnica przenosi z kolei pojemnik nad zasypnik w celu napełnienia go mieszanką betonową. Zasypnik przejeżdża nad stanowiskiem wibracyjnym i wypełnia formy betonem. Uformowane i zagęszczone na stojakach wibracyjnych elementy przenoszone są następnie w formach do komory obróbki termicznej, gdzie układane są w stosach do naparzania. Obróbka termiczna elementów odbywa się w temperaturze 70-P80°C i trwa dwanaście godzin, w tym dwie godziny - podnoszenie temperatury, osiem i pół godziny - utrzymywanie maksymalnej temperatury oraz półtorej godziny - studzenie.

Po naparzaniu suwnica przenosi formy z elementami na stanowiska rozformowywania, gdzie elementy po wyjęciu z formy składane są na wózek-platformę i przewożone po torze szynowym do magazynu. Pustą formę przenosi suwnica z powrotem na stanowisko 1 do następnego cyklu produkcji (promocja 3 w 1).
Produkowane w nawie I o długości 30 m segmenty wiązarów mają długość 6,0 m.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami