Elementy ścian wewnętrznych

Elementy ścian wewnętrznych

Elementy ścian wewnętrznych z otworami i osadzonymi w nich ościeżnicami drzwiowymi przeważnie wykonuje się z betonu żwirowego jako specjalne bloki (program uprawnienia budowlane na komputer).
Ze względu na konieczność odprowadzenia spalin z trzonów kuchennych, kuchenek gazowych, piecyków itp. stosuje się specjalne bloki z przewodami. Bloki te noszą nazwę kominowych i są wykonywane z betonu żaroodpornego, z kruszywem ceglanym.

Ścianki działowe wykonuje się po zmontowaniu ścian nośnych. Zadaniem ich jest podział budynku na poszczególne pomieszczenia, dlatego mogą być wykonywane z materiałów lekkich o mniejszej wytrzymałości niż ściany nośne np.: z cegły dziurawki, bloczków gazobetonowych i żużlobetonowych, bloczków i płyt gipsobetonowych itp. Grubość ścian działowych wynosi 6 12 cm. Montaż ściany działowej z płyt gipsowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Ze względu na rolę, jaką ściany zewnętrzne spełniają w budynku wykonywanym z prefabrykatów wielkowymiarowych, dzieli się je na: nośne, samonośne i osłonowe. Niektóre ściany osłonowe wykonywane nie z betonu nazywane są również ścianami kurtynowymi.

Ściany nośne przenoszą na fundamenty ciężar własny i obciążenia z wszystkich kondygnacji, ściany samonośne tylko ciężar własny, a osłonowe stanowią izolację cieplną i przekazują ciężar własny na konstrukcję nośną budynku (strop, belki, rygle, słupy). Każdy z ww. rodzajów ścian jest inaczej skonstruowany (uprawnienia budowlane).
Widok stanu surowego budynku o układzie konstrukcyjnym poprzecznym wykonanego z prefabrykatów wielkoblokowych. Na ścianie szczytowej widoczne są elementy z oknami i drzwiami balkonowymi, a na ścianie podłużnej - pełne bloki ścian zewnętrznych.

Wadą ścian zewnętrznych wykonanych z wielkich bloków jest przede wszystkim duża liczba pionowych połączeń elementów. Jeżeli wykonanie połączeń jest mało staranne, są one nieszczelne, przeciekają, a zimą przemarzają i powodują obniżenie temperatury wewnątrz pomieszczeń (program egzamin ustny).
W budownictwie mieszkaniowym przyjęto do powszechnego stosowania dwie technologie wykonania budynków z prefabrykatów wielkopłytowych: system W-70 ) oraz system szczeciński. Dotyczy to budownictwa mieszkaniowego realizowanego głównie w dużych miastach i większych osiedlach. Natomiast budynki usługowe, administracyjne, szkoły, budynki dla służby zdrowia itp. wznosić się będzie tak zwanym systemem otwartym szkieletowopłytowym (w skrócie: SBO).

Grubość prefabrykatów ściennych

W budynkach wielkopłytowych wykonywanych w systemie W-70 ściany wewnętrzne są wznoszone ze żwirobetonowych prefabrykowanych płyt pełnych i z otworami drzwiowymi. Otwory drzwiowe są przystosowane do założenia metalowej ościeżnicy. Ich usytuowanie w prefabrykacie ściennym może się zmieniać co 30 cm (opinie o programie).
Grubość prefabrykatów ściennych wynosi 15 cm, a wysokość 253 cm. Płyty mają długości od 120 do 600 cm, ze stopniowaniem co 60 cm.
W systemie szczecińskim ściany wewnętrzne kondygnacji mieszkalnych wykonuje się również z betonu żwirowego. Mają one grubość 15 cm.

Płyty o wysokości 263 cm produkuje się w dwóch podstawowych długościach 240 i 480 cm jako pełne, z otworami drzwiowymi, technologicznymi oraz z kanałami do umieszczenia w nich instalacji elektrycznych (segregator aktów prawnych).
Ścianki działowe do wydzielania pomieszczeń mieszkalnych wykonuje się z gładkich płyt żelbetowych z osadzonymi ościeżnicami drzwiowymi i rurkami do instalacji elektrycznych. W systemie SBO elementy ścian wewnętrznych produkuje się również z betonu żwirowego jako płaskie pełne i z otworami drzwiowymi. Grubość płyt wynosi 15 cm, a wysokość - zależnie od wysokości kondygnacji - 280, 330 lub 360 cm.

Prefabrykat ściany zewnętrznej nośnej. Prefabrykat produkowany jest jako wielowarstwowy złożony z warstw: zewnętrznej fakturowej 1, izolacyjnej 2 i wewnętrznej nośnej 3.
Warstwa fakturowa wykonana z betonu jest oddzielona od warstwy wewnętrznej nośnej, wykonanej również z betonu, przekładką ze styropianu lub z wełny mineralnej. Obie warstwy są połączone wieszakami z prętów stalowych zabezpieczonych przed korozją (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !