Elementy ścian wewnętrznych

Elementy ścian wewnętrznych

Elementy ścian wewnętrznych z otworami i osadzonymi w nich ościeżnicami drzwiowymi przeważnie wykonuje się z betonu żwirowego jako specjalne bloki (program uprawnienia budowlane na komputer).
Ze względu na konieczność odprowadzenia spalin z trzonów kuchennych, kuchenek gazowych, piecyków itp. stosuje się specjalne bloki z przewodami. Bloki te noszą nazwę kominowych i są wykonywane z betonu żaroodpornego, z kruszywem ceglanym.

Ścianki działowe wykonuje się po zmontowaniu ścian nośnych. Zadaniem ich jest podział budynku na poszczególne pomieszczenia, dlatego mogą być wykonywane z materiałów lekkich o mniejszej wytrzymałości niż ściany nośne np.: z cegły dziurawki, bloczków gazobetonowych i żużlobetonowych, bloczków i płyt gipsobetonowych itp. Grubość ścian działowych wynosi 6 12 cm. Montaż ściany działowej z płyt gipsowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Ze względu na rolę, jaką ściany zewnętrzne spełniają w budynku wykonywanym z prefabrykatów wielkowymiarowych, dzieli się je na: nośne, samonośne i osłonowe. Niektóre ściany osłonowe wykonywane nie z betonu nazywane są również ścianami kurtynowymi.

Ściany nośne przenoszą na fundamenty ciężar własny i obciążenia z wszystkich kondygnacji, ściany samonośne tylko ciężar własny, a osłonowe stanowią izolację cieplną i przekazują ciężar własny na konstrukcję nośną budynku (strop, belki, rygle, słupy). Każdy z ww. rodzajów ścian jest inaczej skonstruowany (uprawnienia budowlane).
Widok stanu surowego budynku o układzie konstrukcyjnym poprzecznym wykonanego z prefabrykatów wielkoblokowych. Na ścianie szczytowej widoczne są elementy z oknami i drzwiami balkonowymi, a na ścianie podłużnej - pełne bloki ścian zewnętrznych.

Wadą ścian zewnętrznych wykonanych z wielkich bloków jest przede wszystkim duża liczba pionowych połączeń elementów. Jeżeli wykonanie połączeń jest mało staranne, są one nieszczelne, przeciekają, a zimą przemarzają i powodują obniżenie temperatury wewnątrz pomieszczeń (program egzamin ustny).
W budownictwie mieszkaniowym przyjęto do powszechnego stosowania dwie technologie wykonania budynków z prefabrykatów wielkopłytowych: system W-70 ) oraz system szczeciński. Dotyczy to budownictwa mieszkaniowego realizowanego głównie w dużych miastach i większych osiedlach. Natomiast budynki usługowe, administracyjne, szkoły, budynki dla służby zdrowia itp. wznosić się będzie tak zwanym systemem otwartym szkieletowopłytowym (w skrócie: SBO).

Grubość prefabrykatów ściennych

W budynkach wielkopłytowych wykonywanych w systemie W-70 ściany wewnętrzne są wznoszone ze żwirobetonowych prefabrykowanych płyt pełnych i z otworami drzwiowymi. Otwory drzwiowe są przystosowane do założenia metalowej ościeżnicy. Ich usytuowanie w prefabrykacie ściennym może się zmieniać co 30 cm (opinie o programie).
Grubość prefabrykatów ściennych wynosi 15 cm, a wysokość 253 cm. Płyty mają długości od 120 do 600 cm, ze stopniowaniem co 60 cm.
W systemie szczecińskim ściany wewnętrzne kondygnacji mieszkalnych wykonuje się również z betonu żwirowego. Mają one grubość 15 cm.

Płyty o wysokości 263 cm produkuje się w dwóch podstawowych długościach 240 i 480 cm jako pełne, z otworami drzwiowymi, technologicznymi oraz z kanałami do umieszczenia w nich instalacji elektrycznych (segregator aktów prawnych).
Ścianki działowe do wydzielania pomieszczeń mieszkalnych wykonuje się z gładkich płyt żelbetowych z osadzonymi ościeżnicami drzwiowymi i rurkami do instalacji elektrycznych. W systemie SBO elementy ścian wewnętrznych produkuje się również z betonu żwirowego jako płaskie pełne i z otworami drzwiowymi. Grubość płyt wynosi 15 cm, a wysokość - zależnie od wysokości kondygnacji - 280, 330 lub 360 cm.

Prefabrykat ściany zewnętrznej nośnej. Prefabrykat produkowany jest jako wielowarstwowy złożony z warstw: zewnętrznej fakturowej 1, izolacyjnej 2 i wewnętrznej nośnej 3.
Warstwa fakturowa wykonana z betonu jest oddzielona od warstwy wewnętrznej nośnej, wykonanej również z betonu, przekładką ze styropianu lub z wełny mineralnej. Obie warstwy są połączone wieszakami z prętów stalowych zabezpieczonych przed korozją (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !