Elementy stalowe stropu podwieszonego

Elementy stalowe stropu podwieszonego

Elementy stalowe stropu podwieszonego powinny być przed wbudowaniem ocynkowane o ze względu na zwiększony stopień zagrożenia korozyjnego oraz utrudnione warunki konserwacji i zabezpieczenia tych elementów przed korozją (program uprawnienia budowlane na komputer). Natomiast ucieczki drewniane stanowiące konstrukcje stropu podwieszonego powinny być odpowiednio zaimpregnowane.
Chodzenie po płytach azbestowo-cementowych jest niedopuszczalne. Wszystkie roboty prowadzone nad podsufitką z płyt azbestowo-cementowych należy wykonywać z przenośnych pomostów szerokości ok. 40 cm z bali grubości 50 mm. ułożonych na dolnych pasach wiązarów lub elementach rusztu stropu podwieszonego.
Dachy z prefabrykatów żelbetowych oraz struno- i kablobetonowych. Konstrukcja stropodachów i dachów z elementów prefabrykowanych składa się z:
- konstrukcji nośnej, którą mogą stanowić prefabrykowane wiązary. belki teowe, dwuetowe lub dźwigary kratowe (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
- przekrycia dachowego z prefabrykowanych płyt żelbetowych dostosowanych do  osiowych dźwigarów nośnych, układanego na konstrukcji nośnej.
- pokrycia dachowego, najczęściej papowego.
- liny ocieplające układa się najczęściej na płytach żelbetowych opartych na garach nośnych.
Ocieplenie powinno być dobrze zabezpieczone przed zawilgoceniem od opadów atmosferycznych przez wykonanie bardzo szczelnych pokryć dachowych oraz od zawilgocenia od pary wodnej przenikającej z pomieszczenia przez izolacji paroszczelnej pod warstwą ocieplającą (uprawnienia budowlane). Charakterystykę prefabrykatów i elementów konstrukcji dachowych podano w tabl. 13-1. Elementy przekryć (płyty) opisane są szczegółowo w Katalogu Budownictwa (w KB 1-31.6.3/ ‘* 31.6.3/12/-71; 31.6.3/14/-69; 31.6.3/17/-74; KBI-31.6.3/18/-69). Montaż konstrukcji więźb dachowych z prefabrykowanych elementów żelbetowych powinien być wykonany przez wykwalifikowane brygady montażowe, które powinny być dokładnie zapoznane z instrukcją montażu, stanowiącą integralną część projektu, oraz rysunkami konstrukcyjnymi (program egzamin ustny).
Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji więźby dachowej należy:
- sprawdzić zewnętrzne wymiary budynku i wprowadzić ewentualną korektę do rysunków konstrukcyjnych,
- sprawdzić poziomy oparcia poszczególnych elementów i wygładzić ich powierzchnię oraz sprawdzić wymiary wgłębień dla oparcia słupków itp..
- sprawdzić wymiary elementów i wielkości odchyłek oraz wprowadzić ewentualną korektę w węzłach oparcia i połączeń elementów konstrukcyjnych w ramach dopuszczalnej tolerancji,
- usunąć zbędne rusztowania i uporządkować teren oraz powierzchnię stropu, nad którą będzie montowany dach lub stropodach,
- wykonać rusztowania pomocnicze (montażowe) oraz daszki i ogrodzenia ochronne, sprawdzić sprawność i prawidłowe ustawienie maszyn i dźwigów oraz olinowanie.

Warunki bhp

Kolejność podnoszenia i montażu poszczególnych elementów powinna być zgodna z instrukcją montażu i rysunkami konstrukcyjnymi (opinie o programie). Sposoby transportu poziomego i pionowego oraz składowania i montażu prefabrykowanych elementów żelbetowych zostały omówione w rozdziale 21 i 22. Awarie i wypadki przy wykonywaniu dachów drewnianych i z prefabrykowanych elementów żelbetowych powstają przede wszystkim z następujących przyczyn: niewłaściwego wyboru urządzenia do podnoszenia i montażu elementów, wadliwego założenia pęt, za pomocą których podwiesza się element do haka dźwigu, niedostatecznego zamocowania tymczasowego elementów o malej stateczności, braku dogodnych rusztowań roboczych i montażowych (segregator aktów prawnych).
Zapobiec temu można poprzez następujące działanie:
- zabronienie podnoszenia ludzi w pojemnikach i na pomostach zawieszonych na to dźwigu.
- dostosowanie udźwigu podnośnika do ciężaru podnoszonego elementu przy danym położeniu wysięgnika.
- opuszczanie pionowe podnoszonego elementu nad miejscem ułożenia bez wykonywania bocznych przesunięć oraz odrywania od ziemi przymarzniętych elementów w czasie zimy.
- zabronienie przebywania ludziom pod ciężarem podnoszonym lub przesuwanym poziomie.
zapewnienie pewnej stateczności żurawia,
rozpoczynanie podnoszenia lub przemieszczenia elementów w kierunku poziomym przez operatora dopiero na sygnał podany przez brygadę montażową.
wykonanie wygodnych i bezpiecznych pomostów roboczych oraz stosowanie hełmów i pasów bezpieczeństwa (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !