Blog

Wykonanie tynku zewnętrznego zdjęcie nr 10
28.04.2022

Elementy symetrii

W artykule znajdziesz:

Wykonanie tynku zewnętrznego zdjęcie nr 11
Elementy symetrii

Pion jego zostanie poparty przez akcent wysokościowy na placu Wolności, wielokondygnacjową część wysokiego budynku mieszkalnego przy rogu Alei Stalina i ulicy Dolgobrodzkiej oraz dwie już zrealizowane i i-kondygnacjowe wieże na placu Dworcowym. Istotną rolę w kształtowaniu wewnętrznej sylwety i perspektyw magistrali odegrają zespoły propylei - wjazdu do zabudowanej części arterii od wschodu (przy ul. Janka Kupały) oraz zabudowa skrzyżowania Alei Stalina z bulwarem Komsomolskim (program uprawnienia budowlane na komputer).

Tu właśnie stanęła jedna z pierwszych wielkich budowli społecznych nowego Mińska - gmach administracyjny wzniesiony według projektu M. Parusnikowa. Gmach ten nadał charakter całej zabudowie Alei Stalina wnosząc do niej optymistyczny ton klasycznej architektury porządkowej oraz bogatą plastykę ukształtowania przestrzennego. Wpisując się w układ urbanistyczny magistrali budynek ten łączy elementy symetrii z asymetrią: jego wschodni ryzalit zamykający oś bulwaru Komsomolskiego zwieńczony zostaje wysoką ośmioboczną z iglicą. Na przeciwległej stronic ulicy dwa symetryczne domy mieszkalne kształtujące wlot bulwaru otrzymały mniejsze wieżyczki narożnikowe. Cały ten zespół zaprojektowany przez Parusnikowa właściwie akcentuje wlot ważnej osi poprzecznej doprowadzającej do parku i stadionu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Kompozycja plastyczna Alei Stalina i nanizanych na nią placów ujmuje dojrzałą prostotą. Kolejne przeplatanie się brył zabudowy i zielonych przerw, niegłębokich cour d’honneur, ryzalitów i portyków - wszystko to tworzy żywy, bogaty i odświętny obraz głównej magistrali. Treści tego obrazu dopełniają trzy monumenty wchodzące do zespołu wraz z głównymi placami: pomnik Lenina przed gmachem Rady Ministrów BSRR, pomnik Stalina na placu Centralnym oraz 45-metrowy pomnik-obelisk poległych żołnierzy Armii Radzieckiej i partyzantów białoruskich na placu Kolistym. Obelisk ten zamyka centralną perspektywę prawic 3-kilometrowej magistrali (uprawnienia budowlane).

Koncepcja placu centralnego

Nowy główny plac Mińska charakteryzuje wielostronność powiązań przestrzennych potęgująca jego wpływ plastyczny jako centralnego, jednoczącego ogniwa kompozycji miasta (program egzamin ustny). Z układem samego placu łączy się piazzetta wiążąca go z ulicą Lenina, jak również zieleń rozległego skweru i wreszcie tereny parkowe rozpoczynające się tuż obok nad rzeką Swisłocz. Kompozycja placu jednoczy szereg gmachów, bądź zbudowanych już dawniej, bądź też nowych i nowoprojektowanych. Są to: realizowany obecnie wiclokondygnacjowy gmach instytucji rządowych, pałac Kultury Związków Zawodowych (którego główna elewacja wychodzi na wschodnią pierzeję placu) oraz budynki starsze - położony za skwerem, na głównej osi placu monumentalny gmach KC KPB oraz Dom Żołnierza wychodzący od wschodu na przestrzeń skweru (opinie o programie).

Ciekawe usytuowanie placu na wyniosłym płaskowzgórzu, u krawędzi terenu zniżającego się następnie ku rzece, szerokie wciągnięcie do zespołu przestrzeni przyrody, połączenie w jego układzie symetrii z malowniczą asymetrią - wszystko to rozwija najlepsze tradycje urbanistyki rosyjskiej (segregator aktów prawnych). Koncepcja placu centralnego wykrystalizowała się w wyniku dwóch konkursów przeprowadzonych w r. 1945 i 1949. Materiały tych konkursów ilustrują m. in. dyskusję w sprawie miejsca usytuowania samego placu oraz charakteru jego powiązania ze starym centrum - placem Wolności. Powstały dwie tendencje: pierwsza - reprezentowana przez prace Siemionowa, Parusnikowa, Sobolewa, Kolbego, Miezencewa i innych, nawiązywała usytuowanie placu do osi skweru i już zrealizowanego za nim gmachu KC KPB asymetrycznie podłączając do jego przestrzeni wlot na stary plac Wolności. Druga, wyrażona w projektach Ołtarzewskiego, Duszkina, Andrejcwa i Ziganowa, postulowała usytuowanie nowego placu na osi ulicy Lenina i wytworzenie wielkiego otwartego założenia osiowego prostopadłego do Alei Stalina, a łączącego w jedną całość nowy plac główny z placem Wolności (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Wykonanie tynku zewnętrznego zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Wykonanie tynku zewnętrznego zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Wykonanie tynku zewnętrznego zdjęcie nr 16 Wykonanie tynku zewnętrznego zdjęcie nr 17 Wykonanie tynku zewnętrznego zdjęcie nr 18
Wykonanie tynku zewnętrznego zdjęcie nr 19
Wykonanie tynku zewnętrznego zdjęcie nr 20 Wykonanie tynku zewnętrznego zdjęcie nr 21 Wykonanie tynku zewnętrznego zdjęcie nr 22
Wykonanie tynku zewnętrznego zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wykonanie tynku zewnętrznego zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wykonanie tynku zewnętrznego zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Wykonanie tynku zewnętrznego zdjęcie nr 32 Wykonanie tynku zewnętrznego zdjęcie nr 33 Wykonanie tynku zewnętrznego zdjęcie nr 34
Wykonanie tynku zewnętrznego zdjęcie nr 35
Wykonanie tynku zewnętrznego zdjęcie nr 36 Wykonanie tynku zewnętrznego zdjęcie nr 37 Wykonanie tynku zewnętrznego zdjęcie nr 38
Wykonanie tynku zewnętrznego zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wykonanie tynku zewnętrznego zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wykonanie tynku zewnętrznego zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami