Elementy szklane

Elementy szklane

Wyroby szklarskie zasadniczo występują w budownictwie mieszkaniowym jako wypełnienie pewnych elementów budowli (program uprawnienia budowlane na komputer).

Spośród wyrobów szklarskich najszersze zastosowanie w budownictwie mają płyty szklane używane do szklenia takich elementów budowli, jak okna, drzwi, naświetla i świetliki. Inne wyroby szklarskie, jak kształtki szklane (luxfery i rotality), dachówki, pustaki i cegły szklane, stanowią również materiał wypełniający lub uzupełniający w takich elementach budowli, jak świetliki chodnikowe, prześwity w ścianach lub dachach krytych dachówką itp.

Drobne elementy szklane, jak cegła szklana, używane są niekiedy w budownictwie mieszkaniowym do stawiania ścianek działowych tam, gdzie chodzi o przepuszczenie światła z jednego pomieszczenia do drugiego. Poniżej podajemy zastosowanie i sposoby wbudowywania wyrobów szklarskich w elementy budowli (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Szklenie okien i naświetli wewnętrznych drewnianych. Do oszklenia tych elementów stosowane jest szkło tzw. okienne płaskie zwykłe o grub, od 2 do 3 mm. Szklenie ram okiennych wykonuje się na podwójny kit pokostowy i sztyfty.

Naświetla wewnętrzne mogą być również oszklone innym rodzajem szkła w zależności od potrzeb. Do oszklenia okien wystaw sklepowych stosowane jest szkło grubsze, w lepszym gatunku, szlifowane, tzw. półlustrzane, o grub, od 4 mm wzwyż. W tym przypadku stosuje się szklenie na listwy drewniane z pod- kitowaniem.

Szklenie drzwi i przegródek drewnianych. Elementy te szklone są szkłem o grub. 3-4 mm z zastosowaniem listew drewnianych z podkitowaniem (uprawnienia budowlane). Używane jest szkło wzorzyste, ornamentowe, mrożone, matowe, mleczne. Szkło wzorzyste i ornamentowe może być w różnych deseniach i kolorach. Do szklenia drzwi zewnętrznych używane jest przeważnie szkło półlustrzane lub lustrzane. Grubość tafli od 4 do 7-8 mm. Szklenie również na listewki drewniane z podkitowaniem.

Szklenie okien lub drzwi (bram) stalowych. Stosowane jest szkło okienne o grub. 3-4 mm, do bram szkło grubsze półlustrzane. Do szklenia używa się kitu miniowego i sztyftów (drutu) przetykanych przez uprzednio wywiercone otworki w szczeblinach (szpro- sach). Niekiedy dodaje się

listewki stalowe

Szklenie świetlików dachowych. Świetliki dachowe do oświetlenia pomieszczeń od góry przez dach mają przede wszystkim zastosowanie w budownictwie przemysłowym. W budynkach mieszkalnych stosuje się je rzadko, np. dla oświetlania klatek schodowych, pracowni artystycznych lub innych pomieszczeń wymagających górnego oświetlenia (program egzamin ustny).

Konstrukcja świetlików zależna jest od projektowanego ich położenia poziomego czy pochyłego. Konstrukcja świetlików może być różna. Szczebliny (szprosy) do szklenia mogą być: stalowe, żelbetowe, rzadziej drewniane. Najlepsza konstrukcja świetlików pochyłych to konstrukcja stalowa i szczebliny stalowe z teówek. Szklenie odbywa się wówczas na podwójny kit miniowy i ćwieczki (sztyfty) przetykane przez otworki w szczeblinach. Do oszklenia świetlików stosuje się przeważnie szkło płytowe zbrojone (lane, surowe) o grub. 6-10 mm. Stosuje się też to samo szkło bez zbrojenia.

Szkło zbrojone jest lepsze, ponieważ nie rozpada się po pęknięciu i nadal spełnia swoją rolę (opinie o programie).
Droższy sposób szklenia świetlików jest przy zastosowaniu specjalnych szczeblin (typu Wema, Hazet). Są to szczebliny stalowe (z blachy), gdzie uszczelkami dla szyb są podkładki elastyczne ze sznura smołowego lub ołowianego (bez zastosowania kitu).
Szyba umocowana jest w szprosie na nakładkę blaszaną ze śrubą, a odpowiednie rowki w szprosie umożliwiają spływ wody kondensującej się na szybach od wewnątrz (segregator aktów prawnych).

Inne elementy budynku z zastosowaniem wyrobów szklarskich. Do rzadziej spotykanych elementów wykonywanych przy zastosowaniu wyrobów szklanych zaliczamy: Wszelkiego rodzaju ściany, przegrody i zamurowania otworów ślepych, które wykonywane są, ze względu na potrzebę przepuszczania światła, z cegieł szklanych, pustaków, luxferow i rotalitków. Ścianki tego rodzaju wykonuje się przy użyciu jako’ spoiwa betonu, zapraw cementowych lub gipsowych.

Wszelkiego rodzaju prześwity w stropach i podłogach wykonywane z pryzmatów szklanych lub z innego rodzaju płytek szklanych chodnikowych. Drobne te elementy ze szkła osadza się w ramy stalowe ze szczeblinami z teówek. Spoiwem jest zaprawa cementowa wodoszczelna lub asfalt (promocja 3 w 1).

Prześwity w dachu krytym dachówką, dla oświetlenia poddaszy, wykonywane są z dachówek szklanych, wymiarami dostosowanych do wymiaru dachówek ceramicznych.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !