Blog

05.08.2019

Etapy zdobywania uprawnień budowlanych

W artykule znajdziesz:

Etapy zdobywania uprawnień budowlanych


Uprawnienia budowlane to decyzja, dzięki której można pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Uzyskanie ich to długi proces, trwający wiele lat (program na komputer). Przede wszystkim konieczne jest zdobycie odpowiedniego wykształcenia – jeśli uprawnienia mają być w zakresie ograniczonym i do kierowania robotami budowlanymi to wystarczające bywa uzyskanie tytułu technika (program na telefon).

Etapy zdobywania uprawnień budowlanych

Jednak największe możliwości w zakresie pracy w zawodzie dają uprawnienia bez ograniczeń, a te wymagają już ukończenia odpowiednich studiów. Kierunki studiów są podzielone na odpowiednie dla danej specjalności lub pokrewne dla danej specjalności. Planując zdobycie uprawnień bez ograniczeń, należy wybrać kierunek, który zaliczany jest do odpowiednich dla wybranej specjalności uprawnień budowlanych (program egzamin ustny).

Kolejnym krokiem do zdobycia uprawnień budowlanych jest odbycie praktyki zawodowej. W niektórych przypadkach, gdy uczelnia ma podpisaną umowę z samorządem zawodowym, możliwe jest rozpoczęcie praktyki już po trzecim roku studiów. Jednak najczęściej praktyka rozpoczyna się po zdobyciu tytułu technika lub mistrza, bądź dyplomu inżyniera lub magistra inżyniera (opinie o programie). W zależności od posiadanego wykształcenia i wybranych uprawnień praktyka na uprawnienia budowlane może odbywać się przy projektowaniu i/lub przy kierowaniu robotami budowlanymi. W obu przypadkach konieczne jest spełnienie odpowiednich wymogów, aby praktyka w ogóle została zaliczona (segregator aktów prawnych). Czas je trwania może wynosić od roku do nawet czterech lat.

Ostatni etap


Ostatni etap pozyskania uprawnień budowlanych to postępowanie kwalifikacyjne. Dzieli się je na dwa etapy – jednym jest kwalifikacja wykształcenia i doświadczenia zawodowego, a drugim egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zawodowe. Wszystkie koszty związane z postępowaniem kwalifikacyjnym ponosi kandydat na uprawnienia budowlane – wysokość opłat jest co roku ustalana przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną (promocja 3  w 1). Po zdaniu egzaminu technik lub inżynier otrzymuje uprawnienia budowlane i zostaje wpisany na listę członków samorządu zawodowego.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami