Blog

16.01.2020

Fabrykacja i transport wyrobów ceglarskich

Fabrykacja i transport wyrobów ceglarskich

Fabrykacja i transport wyrobów ceglarskich

Glina wydobywana jest ze złoża albo ręcznie za pomocą łopat, kilofów, drągów itp., bądź — przy większej produkcji — maszynowo, specjalnymi koparkami (uprawnienia budowlane). Wydobytą glinę magazynuje się na placu (wyjątkowo w składach pod dachem) lub po dowiezieniu do wyrobowni przerabia się bezpośrednio na masę.

Procesy fabrykacji poza wydobyciem i transportem, są następujące: renie masy, formowanie surówki, suszenie, wypalanie (program na telefon).
Ogólne wymagania dotyczące gliny i znaczę- nieszek. Do wyrobu cegły zwykłej najlepiej nadają się elastyczne, które już w stanie naturalnym zawierają do piasków i pyłów (program na komputer).

Przy zbyt plastycznych glinach otrzymujemy tży. mało porowaty, ulegający znacznym skurczom i pękaniu roszenia, natomiast przy mało plastycznej glinie trudno jest masę. a wyroby bywają kruche i mało wytrzymałe (program egzamin ustny).

Temperatura stapiania gliny

Jeżeli ilość rarcowego przekracza 70% w stosunku do ciężaru całej masy, wie nadaje się ona do wyrobów ceglarskich (opinie o programie), zwłaszcza cienkościennych (dziurawek, pustaków, sączków)  z masy mokrej odpowiednie są gliny o znaczniejszej im glina jest plastyczniejsza, tym cieńsze mogą być ścianki przy glinach mało plastycznych o małej spójności następują a nawet przerywania wstęgi wychodzącej z maszyny, aby osiągnąć plastyczność potrzebną do powinny być stosowane gliny o znacznej pierwotnej pianina zmniejsza się po dodaniu domieszek spalających się iai węglowy, proszek torfowy).

Tlenki metali obniżają temperaturę stapiania gliny i wpływają na zabarwienie wyrobu (segregator aktów prawnych).

W szczególności tlenek żelaza Fe203 powoduje zabarwienie czerwone (ceglaste). Gdy do masy dodany był w celu schudzenia materiał ulegający spal< niu (miał węglowy, żużel węglowy itp.), wówczas zdarza się, że materii ten we wnętrzu cegły pod wpływem wysokiej temperatury redukuj częściowo Fe20;i, przekształcając ten tlenek na Fe304, co staje się przy czyną czarnego albo szarego zabarwienia czerepu. Takie zabarwienie, n ogół nieszkodliwe, ujawnia się na przełomie we wnętrzu cegły, podcza gdy warstwy zewnętrzne zachowują najczęściej barwę ceglastą (czerwo nawobrunatną) (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami