Konstrukcja nośna

Konstrukcja nośna

Konstrukcja nośna składa się z 2 rzędów po 8 słupów rozstawionych promieniście, usztywnionych pierścieniowymi i promienistymi ryglami żelbetowymi. Słupy opierają się na pojedynczych stopach betonowych posadowionych na żelbetowej płycie pierścieniowej o grubości 1,0 m (program uprawnienia budowlane na komputer).

W celu zmniejszenia rozpiętości belek podpierających płytę górną, zaprojektowano 4 słupy żelbetowe połączone z płytą denną, jak przy stropach grzybkowych. Zbrojenie poziome ściany wykonano w postaci spirali. Szczegół przedstawia złącze pręta spirali. Płyta denna uzbrojona jest górą i dołem prętami o średnicy 8 mm. Szczelność zbiornika zapewnia dobrze wykonana gładź cementowa. Specjalnych środków uszczelniających nie zastosowano (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Obliczenie zbiornika można wykonać w sposób. Aczkolwiek opisano tam zbiornik stalowy spoczywający na podłożu betonowym (podłoże to uważane było za sztywne), możemy i w tym przypadku ze względu na stosunkowo sztywną konstrukcję stropu pod zbiornikiem przyjąć podobne uproszczające założenia. Słupy środkowe nie zakłócają schematu statycznego. Ta część płyty dennej, która wskutek odkształcenia się ściany ma tendencję do odrywania się od podłoża (stropu) nie sięga do głowic słupów. W podobny sposób można rozwiązać zbiornik mniejszy (uprawnienia budowlane).

Zbiornik o pojemności 2000 m3 jest połączony w jedną całość ze szkieletem wieży za pośrednictwem płyty pierścieniowej o grubości 50 cm, spoczywającej na dwóch kołowych współśrodkowych podciągach. Środkową część dna stanowi kopuła o średnicy 8,40 m (teoretycznie), wsparta na wewnętrznym podciągu. Kanał walcowy znajdujący się w osi zbiornika o średnicy 2,40 m umożliwił pomieszczenie schodów. Obciążenie użytkowe stropów przyjęto 400 kG/m2 (program egzamin ustny).

Cała konstrukcja

Cała konstrukcja o ciężarze ok. 8600 T spoczywa na pierścieniowej płycie fundamentowej o grubości 1 m i o słabym uzbrojeniu górnym i dolnym (opinie o programie). Obudowę wieży stanowi ściana murowana o grubości 25 cm. Obliczenie ściany zewnętrznej przeprowadzono w założeniu całkowitego jej zamocowania w płycie pierścieniowej. W tym przypadku ze względu na zmienną grubość ściany możemy się posługiwać metodą. Kopułę denną przyjęto również jako całkowicie utwierdzoną wzdłuż dolnej krawędzi i sprężyście utwierdzoną wzdłuż górnej, gdzie się łączy z wewnętrzną ścianą zbiornika. Szczegół zbrojenia ścian i dna. Rozpór kopuły przenosi wewnętrzny podciąg pierścieniowy uzbrojony 17 0 24 mm (segregator aktów prawnych). Dach nad zbiornikiem tworzy 10 ram dwuprzegubowych, wspartych u góry o pierścień żelbetowy, nad którym zaprojektowano wietrznik. Ze względu na wymaganą szczelność betonowanie zbiornika przeprowadzono bez przerw. Do słupów konstrukcji szkieletowej zastosowano wysokowartościowy cement.

Ciekawe pod względem architektonicznym rozwiązanie przedstawia wieża ciśnień wykonana przy lotnisku w Metz-Frescati (Francja). Zbiornik żelbetowy nieocieplony w kształcie stożka ściętego zbieżnego ku dołowi został ustawiony na 5 słupach żelbetowych o przekroju korytkowym. Pojemność zbiornika wynosi 1700 m3, dno płytowe znajduje się na poziomie +16,70 m, przekrycie zbiornika na poziomie i 29,20 m wykonano w postaci płaskiej kopuły o średnicy 13,5 m. Słupy posadowiono na płycie żelbetowej stanowiącej równocześnie posadzkę pomieszczenia zmiękczalni wody, zagłębionej w terenie. Jeden ze słupów ma kształt wieży o trójkątnym przekroju poziomym, mieszczącej klatkę schodową i przewody (promocja 3 w 1). Takie usytuowanie klatki schodowej pozwoliło uzyskać sylwetkę wieży wodnej znacznie się różniącą od powszechnie stosowanych. Oryginalną konstrukcję niewielkiego podwójnego zbiornika wyniesionego. Ścianę boczną tych 2 zbiorników ustawionych jeden na drugim wykonano jako zespół 8 pionowych powłok parabolicznych usztywnionych 3 przeponami poziomymi.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !