Farby dyspersyjne uprawnienia budowlane

Farby dyspersyjne uprawnienia budowlane

Farby dyspersyjne na spoiwach odpornych na działania atmosferyczne i starzenie się stosować można również do dekoracyjnego, kolorowego wykańczania pokryć dachowych z papy (program uprawnienia budowlane na komputer).

Produkuje się również farby tworzące wymalowania wykazujące właściwość odbijania promieni słonecznych, mające zastosowania głównie do pokrywania ścian zewnętrznych z lekkich tworzyw warstwowych typu „sandwicz”, konstrukcji ściennych typu osłonowego, stropodachów, domków kampingowych itp.

Przeciwdziałają one zbytniemu nagrzewaniu się powierzchni podczas upałów. Możliwość mieszania dyspersji wodnych polimerów lub farb dyspersyjnych z cementem, gipsem i innymi spoiwami mineralnymi stwarza ponadto szerokie możliwości zastosowania ich w budownictwie do wytwarzania tynków wodoszczelnych, a nawet chemoodpornych, rozmaitych szpachlówek, kitów itp. W kraju produkuje się kilka typów farb emulsyjnych i dyspersyjnych, i asortyment ich będzie wciąż wzrastał. W chwili obecnej dysponujemy już farbami pokostowo-kazeinowymi, farbami na dyspersji wodnej polioctanu winylu, na dyspersji (lateksie) kauczuku polibutadieno-styrenowego oraz na kopolimerze styrenowo-akrylowym (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Stanowią one zawiesinę pigmentów i obciążników odpornych na działanie światła i alkaliów w emulsji olejno-kazeinowej. Produkowane są w postaci pasty, którą można rozcieńczać wodą do żądanej konsystencji roboczej; wysychają one w ciągu kilkudziesięciu minut, tworząc wymalowania o głębokiej matowej fakturze, mocne i nieścieralne, dające się zmywać wodą (uprawnienia budowlane).

Nadają się do malowania mocnych, dojrzałych podłoży jak tynki cementowo-wapienne i cementowe, beton, azbestocement, płyty gipsowe itp. Są one przeznaczone przede wszystkim do malowania wnętrz o wysokich wymaganiach higienicznych (szkoły, szpitale, sanatoria, hotele, restauracje itp.). Można je stosować również do malowania fasad budynków - chociaż uważa się, że ich odporność na działanie wpływów atmosferycznych jest niższa od odporności farb dyspersyjnych na żywicach syntetycznych i oceniana na ok. 5 lat.

Elewacja budynku

W kraju po raz pierwszy zastosowano te farby do malowania elewacji budynków wielkoblokowych na Osiedlu Wierzbno w Warszawie w roku 1958 (program egzamin ustny). Po upływie 5 lat zachowują się na ogół bez zarzutu i nie ulegają szybkiemu zapyleniu.

Są to zawiesiny pigmentów i obciążników w dyspersjach wodnych plastyfikowanego polioctanu winylu. Do wyrobu farb stosuje się dyspersje tzw. średnio i gruboziarniste o wielkości cząstek (kuleczek) polimeru w granicach 0,5-3 mikronów, mieszające się dobrze z pigmentami i wykazujące większą odporność na działanie mrozu. Dyspersje drobnoziarniste o średnicy kuleczek polimeru 0,2-M),5 i dają wprawdzie połyskliwe błonki bardziej szczelne i wodoodporne, ale źle mieszają się z pigmentami (zwłaszcza o odczynie alkalicznym) i nie są mrozoodporne (opinie o programie).

polioctano-winylowe do celów wewnętrznych zawierają więcej pigmentów i obciążników niż farby przeznaczone do wymalowań zewnętrznych. Dają one szybkoschnące wymalowania o fakturze matowej i strukturze mikroporowatej, a więc „oddychające”, o wysokiej odporności mechanicznej, a zwłaszcza elastyczności, dobrze przyczepne do tynków, betonu, azbestocementu, drewna i drewnopochodnych. Powłoki są wystarczająco wodoodporne, a więc zmywalne, o dobrej odporności na wpływy atmosferyczne i na procesy starzenia się. Trwałość wymalowań na tynkach zewnętrznych ocenia się na co najmniej 10 lat. Warunkiem dobrego zachowania się w trakcie eksploatacji jest jednak wystarczająca dojrzałość podłoży cementowych lub cementowo-wapiennych.

Farby te nie są bowiem wystarczająco odporne na działanie alkalicznych składników tynków i betonów, bowiem polioctan winylu ulega procesowi zmydlenia, to znaczy przemiany w rozpuszczalny związek alkohol poliwinylu, który wprawdzie jako żywica posiada również właściwości błonotwórcze, lecz ulega stopniowemu wymywaniu przez opady deszczowe (segregator aktów prawnych).

Tynki cementowe lub cementowo-wapienne można malować najwcześniej po 2 tygodniach po ich wykonaniu. Wymalowania polioctano-winylowe ze względu na znaczną plastyczność (wynikającą z obecności plastyfikatora, który zwłaszcza w okresie upałów migruje ku powierzchni powłoki czyniąc ją nieco lepką) ulegają dość szybkiemu zapylaniu się.

W związku z tym nie zaleca się stosowania tych farb do malowania elewacji w okręgach przemysłowych. Zastosowanie tych farb, noszących nazwę Polinit, w budownictwie jest bardzo szerokie (promocja 3 w 1).

Malowanie wnętrz i elewacji budynków, stolarki budowlanej, płyt z materiałów drewnopochodnych, płyt azbestocementowych. Na bazie tych farb szczególnie z udziałem pigmentów o strukturze blaszkowatej, jak pył aluminiowy, mika itp., uzyskiwać można trwałe i dekoracyjne powłoki dachowe na papie bitumicznej itp.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami