Farby podkładowe epoksydowe

Farby podkładowe epoksydowe

Zestaw 1 daje powłoki o wyższej odporności na parę wodną i wodę, zestaw 2 wykazuje wyższą odporność na działanie kwasów i rozpuszczalników.
Farby epoksydowe podkładowe tworzą powłoki półmatowe, o dobrej przyczepności do podłoża betonowego, metali, szkła, ceramiki, drewna, materiałów drewnopochodnych itp. Są one wysokiej odporności na działanie czynników alkalicznych i kwaśnych. Farba epoksydowa zmieszana z utwardzaczem powinna wykazywać właściwości (program uprawnienia budowlane na komputer).
Farbę epoksydową podkładową stosuje się do wytworzenia warstwy gruntującej pod emalie epoksydowe, w celu zwiększenia własności ochronnych zestawów i wyrównania podłoża. Farbę tę stosuje się w środowiskach o wysokiej agresywności chemicznej, w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, górnictwie, hutnictwie i innych.

Po odpowiednim rozcieńczeniu (do lepkości wg Forda 0 4 mm - 20 sek) rozcieńczalnikiem do wyrobów epoksydowych, o symbolu 8154-000-000, farby epoksydowe podkładowe mogą być nakładane pistoletem natryskowym (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Farby podkładowe epoksydowe stosuje się jedynie w zestawie z emalią epoksydową lub lakierami epoksydowymi, w jednej lub dwóch warstwach, zależnie od agresywności środowiska. Następne warstwy nakłada się po 24 godzinach. Po 3-godzinnym okresie schnięcia powłoki mogą być dotwardzane w podwyższonej temperaturze (do 120°C) w ciągu 5-10 min (nawiew gorącego, suchego powietrza, suszarnie itp.) (uprawnienia budowlane).

Wykonane zabezpieczenia chemoodporne z wyrobów epoksydowych powinny być oddawane do eksploatacji nie wcześniej niż po 7 dniach od ostatniego malowania.
Zużycie farby: z 1 1 otrzymuje się 7-9 m2 powierzchni (jednokrotne malowanie pędzlem). Farba epoksydowa zawiera składniki toksyczne i palne. Utwardzacz działa na skórę parząco. Nieutwardzone wyroby epoksydowe mogą wywoływać reakcje alergiczne. Przy pracy należy zapewnić dobrą wentylację i przestrzegać przepisów bhp i p.poż. jak przy pracy z farbą epoksydową miniową (program egzamin ustny).
Do emalii epoksydowej stosuje się utwardzacz aminowy do wyrobów epoksydowych (8222-896-000) lub utwardzacz poliamidowy (8222-897-000).

Emalia epoksydowa stanowi zawiesinę pigmentów w roztworze żywicy epoksydowej. Jest to farba dwuskładnikowa chemoutwardzalna; utwardza się za pomocą utwardzacza adduktu aminowego lub utwardzacza poliamidowego (opinie o programie).

Maksymalna temperatura eksploatacji powłok

Emalia tworzy powłoki o wysokim połysku lakierowym, ma dobrą- przyczepność do podłoża, dużą odporność mechaniczną i chemiczną szczególnie na działanie ługów, jest gazo- i paroszczelna. Emalie te są również odporne na działanie roztworów kwasów i soli, gazów i par agresywnych, ropy, benzyny, olejów mineralnych, smarów, detergentów, w mniejszym stopniu na działanie rozpuszczalników aromatycznych. Emalia utwardzona adduktem aminowym daje powłoki o wyższej odporności na kwasy i produkty ponaftowe niż emalia z utwardzaczem poliamidowym. Emalia z utwardzaczem poliamidowym jest bardziej odporna na wodę i czynniki atmosferyczne (segregator aktów prawnych).
Emalie epoksydowe stosuje się do zabezpieczenia konstrukcji metalowych i betonowych oraz elementów drewnianych narażonych na działanie czynników agresywnych.

Znajdują one zastosowanie w przemyśle chemicznym, naftowym, okrętowym, włókienniczym, w górnictwie itp. W przemyśle spożywczym emalie utwardzone utwardzaczem poliamidowym nie mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie z żywnością.
Emalie epoksydowe stosuje się jako farby nawierzchniowe w zestawach ‘ z farbami epoksydowymi podkładowymi. Na podłoża betonowe można je nakładać również bezpośrednio.
Maksymalna temperatura eksploatacji powłok z emalii epoksydowych nie powinna przekraczać 80 °C.

Emalię epoksydową przygotowuje się na dwie godziny przed użyciem przez zmieszanie dwóch składników w określonych proporcjach (promocja 3 w 1).
Na 100 części wagowych emalii epoksydowej dodaje się 33 części wagowe utwardzacza adduktu aminowego lub 30 części wagowych utwardzacza poliamidowego.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !