Firma wykonawcza - jaką wybrać?


O wyborze firmy wykonawczej najczęściej decyduje cena. Tymczasem kryterium to, choć ważne, nie powinno być jedynym, który decyduje o podpisaniu umowy z konkretnym podmiotem. Bardzo ważne jest również sprawdzenie doświadczenia firmy oraz dokładnego profilu jej działania, ponieważ może się okazać, że wybrana firma nie specjalizuje się w wybranej przez inwestora technologii budowy domu. Dobrym pomysłem jest zebranie opinii innych klientów na temat interesującego nas przedsiębiorstwa. Jeśli w otoczeniu nie ma osób, które niedawno budowały dom, to można skorzystać ze stron internetowych z komentarzami i rekomendacjami, choć nie zawsze są one miarodajne.


Najprostszym sposobem na sprawdzenie kompetencji firmy wykonawczej jest rozmowa z wykonawcą, na którą warto zaprosić swojego kierownika budowy. Niektóre firmy mają swoich kierowników, ale takie rozwiązanie nie zawsze jest korzystne dla inwestora. Nie będzie wówczas pewności że dom zostanie zbudowany zgodnie ze sztuką, a co więcej, nikt nie będzie dbał o interesy inwestora. Podczas rozmowy należy zapytać o technologie, w jakich specjalizuje się dana firma oraz jakim sprzętem budowlanym dysponuje. Jest to bardzo ważne, ponieważ w przypadku braku odpowiedniego sprzętu trzeba będzie go wypożyczyć, co może zwiększyć koszty budowy domu i spowodować uciążliwe przestoje. Profesjonalny wykonawca powinien mieć przynajmniej podstawowy sprzęt.


Zanim umowa będzie podpisana, warto poświęcić trochę czasu na obejrzenie wcześniejszych realizacji wybranego wykonawcy. Profesjonalna i uczciwa firma bez problemu poda adresy innych budów, aby inwestor mógł sprawdzić, jak została wykonana praca. Można pojechać wówczas na miejsce i osobiście porozmawiać z inwestorami. W czasie rozmowy należy również zapytać o odbyte przez pracowników szkolenia, ponieważ dokształcanie się w zakresie nowych technologii jest bardzo ważne. Doświadczenie ekipy budowlanej powinno być potwierdzone certyfikatami i aktualnymi dyplomami. O firmie źle świadczy duża rotacja pracowników, dlatego lepiej wybrać wykonawcę, który od lat ma tą samą ekipę.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami