Folie izolacyjne

Folie izolacyjne

Stosowane w kraju materiały do zabezpieczeń chemoodpornych i wodoodpornych obejmują następujące grupy:
- powłoki z żywic syntetycznych,
- folie izolacyjne,
- kity chemoodporne,
- wkładki dylatacyjne,
- kleje do folii i wkładek,
- farby i lakiery,
- preparaty hydrofobizujące,
- kity uszczelniające trwale plastyczne (program uprawnienia budowlane na komputer).

Materiały te produkowane są w oparciu o żywice epoksydowe, poliestrowe, fenolowo-formaldehydowe, polichlorek winylu, superchlorek winylu, poliizobutylen, polioctan winylu, kauczuki syntetyczne (chlorokauczuk, kopolimer butadieno-styrenowy, kopolimer butadieno-akrylowy), polistyren, silikoniany.
Część tych materiałów jest produkowana z surowców importowanych.
Powłokę epoksydową zbrojoną włóknem szklanym, nazywaną również laminatem epoksydowym, otrzymuje się przez nałożenie na podkład betonowy kilku warstw kompozycji ekpoksydowych, z przezbrojeniem wewnętrznej warstwy matą lub tkaniną z włókien szklanych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W skład powłok epoksydowych zbrojonych wchodzą następujące materiały:
- żywica epoksydowa: Epidian 5,
- utwardzacz: trójetylenoczteroamina (nazwy handlowe: Tęcza, utwardzacz Z-l) w ilości 10-12% na wagę żywicy,
- rozcieńczalniki: nieaktywne - toluen, ksylen, aktywne - rozcieńczalnik EBG, w ilości 5-10% na wagę żywicy,
- wypełniacze: mączka kwarcowa, węglowa lub inne wypełniacze kwaso- i ługoodporne o wysokim stopniu rozdrobnienia w ilości 0-^-45°/o na wagę żywicy,
- dodatek tiksotropujący: krzemionka koloidalna ,,Aerosil” w ilości 0-bl% na wagę żywicy,
- zbrojenie: mata szklana o gramaturze 225 lub 300 z włókna niskoalka- licznego z preparacją silanową lub tkanina szklana ST-20/60 z włókna nisko- alkalicznego (uprawnienia budowlane).

Powłoki epoksydowe zbrojone

Powłoki epoksydowe zbrojone włóknem szklanym odznaczają się dobrą przyczepnością do suchego podłoża betonowego, dużą wytrzymałością mechaniczną, dobrą odpornością na ścieranie, są nieprzesiąkliwe dla cieczy pod większym ciśnieniem. Wykazują one dobrą odporność chemiczną na długotrwałe działanie alkaliów zarówno rozcieńczonych, jak i stężonych w normalnej i podwyższonej temperaturze oraz w temperaturze 20°C - odporność na działanie rozcieńczonych i o średnim stężeniu kwasów mineralnych, a także roztworów soli, wody i produktów naftowych (program egzamin ustny).
Powłoki epoksydowe wykazują ograniczoną względnie niedostateczną odporność na czynniki utleniające, kwasy organiczne, kwasy mineralne o wyższych stężeniach, kwasy rozcieńczone w wyższej temperaturze, tri, aceton, benzen.

Kompozycja epoksydowa wykazuje odporność chemiczną na działanie następujących cieczy o temperaturze 20°C: ługu sodowego 10- i 50-procentowego, wody destylowanej, kwasu solnego 20-procentowego, kwasu siarkowego 50-procentowego, kwasu azotowego 5-procentowego, kwasu chromowego 10-pro- centowego, wody utlenionej 3-procentowej, siarczanu sodowego 10-procentowego, chlorku sodowego 10-procentowego, podchlorynu sodu (12,5 mg Cl2/1), benzyny lakowej, nafty, olejów mineralnych.
Wraz z podniesieniem temperatury środowiska odporność kompozycji epoksydowej maleje, a w środowiskach kwaśnych powyżej 30°C nie powinna być stosowana.
Powłoki epoksydowe są odporne na warunki atmosferyczne (opinie o programie).

Powłoki epoksydowe zbrojone stosuje się jako samodzielną izolację chemoodporną zbiorników, kanałów, studzienek i innych obiektów przemysłowych, żelbetowych lub stalowych, narażonych na działanie takich środowisk agresywnych, na które powłoki wykazują dobrą odporność. Powłoki te mogą być stosowane na zewnątrz, w warunkach oddziaływania wpływów atmosferycznych. Można je stosować w przemyśle spożywczym (segregator aktów prawnych).

Powłoki epoksydowe zbrojone włóknem szklanym wykonuje się metodą ręczną - przez nałożenie na podkład pędzlem lub wałkiem malarskim kilku kolejnych warstw: warstwy gruntującej, podkładowej zbrojonej włóknem szklanym i nawierzchniowych. Każdą następną warstwę wykonuje się po stwardnieniu poprzedniej. Warstwę zbrojoną uzyskuje się przez przyklejenie i przesycenie kompozycją epoksydową odpowiednio przyciętych arkuszy maty lub tkaniny szklanej (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !