Forma architektoniczna

Forma architektoniczna

Taki jest krótki wykaz tematów, które autor spróbował rozpatrzyć w tej książce poświęconej ogólnym problemom wzajemnego powiązania materiału i architektury, poczynając od roli techniki budowlanej w twórczości architekta, a kończąc niektórymi prognozami i hipotezami rozwoju materiałowego zaplecza architektury przyszłości (program uprawnienia budowlane na komputer). Wzajemne powiązania materiału i architektury są tak wielostronne i liczne, a zarazem tak skąpo przedstawione w literaturze, że jest zupełnie niemożliwe w pełni rozpatrzyć je w jednym rozdziale czy też nawet w całej książce. Rozumiejąc to doskonale autor wybrał kilka, według jego mniemania, kluczowych aspektów tych problemów i zatrzymał się tylko na krótko na zagadnieniach wzajemnego powiązania materiałów budowlanych i techniki budowlanej, wzajemnego powiązania materiału, konstrukcji i formy architektonicznej, wpływu, który wywierają materiały i wyroby budowlane na jakość i efektywność nowoczesnego uprzemysłowionego budownictwa mieszkaniowego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Wszystkie te zagadnienia w większym lub mniejszym stopniu znajdują dodatkowe naświetlenie w innych książkach i są związane z konkretnymi grupami materiałów: kamieniem, drewnem, ceramiką, szkłem, betonem, metalem i tworzywami sztucznymi. Tutaj zaś są one jakby wyniesione ,,za nawias” i dlatego autor nie starał się unikać jakichkolwiek spornych lub nie dających się ustalić zagadnień, a przeciwnie, nawet dobitniej zwracał na nie uwagę, przypuszczając, że Czytelnik sam znajdzie ich rozwiązanie w innych książkach (uprawnienia budowlane).

Nowe technologie

Bezgraniczne i nieprzebrane są możliwości - ujawniane architektom dzięki osiągnięciom postępu naukowo-technicznego - nowych materiałów, wyrobów, konstrukcji, nowych środków mechanizacji procesów budowlanych, nowej technologii nowoczesnego wykonawstwa budowlanego itd. Oczywistość powyższego bynajmniej nie wyklucza obecnie, jak i dawniej, różnych, niekiedy sprzecznych opinii praktyków i teoretyków o problemach wzajemnych powiązań architektury, nauki i techniki, o stopniu wpływu techniki w ogóle, a budowlanej w szczególności, na rozwój architektonicznych stylów i form, na rozwiązanie głównych funkcjonalnych i estetycznych zadań architektury (program egzamin ustny). Pięćdziesiąt lat temu na łamach jednego z pierwszych numerów czasopisma Architektury omówiono problemy wzajemnego pokazania architektury i techniki budowlanej, zagadnienia artystycznego opanowania nowych materiałów i konstrukcji oraz zadania architektury w w dziedzinie ich produkcji i wdrażania do praktyki architektoniczno-budowlanej na nowych przemysłowych zasadach (opinie o programie). Tym motywował on tak: „budowniczowie starożytnego Egiptu i Grecji, starożytnego Rzymu : epoki Renesansu, gotyku i XVIII w., XIX XX stulecia - wszyscy oni budowali z kamienia i cegły, a jednak ile było zupełnie różnych : niepodobnych do siebie stylów! Nowy materiał - żelbet w końcu XIX w. «obsługiwał» eklektyzm, potem - modernizm, rosyjski Empire, później był sławiony przez konstraktywistów. Gdzież więc jest prosty związek między stylem architektonicznym, techniką i materiałem?”

Wnioski Fomina były kategoryczne: ,,Nie martwy kamień lub beton, ale noice warunki społeczno-ekonomiczne, notce życie codzienne, zwyczaje i obyczaje oto prawdziwy motor tworzenia nowych form architektonicznych. Materiały zaś i konstrukcje oraz mechanizacja procesów budowy pomagają tylko w miarę możliwości uwydatnieniu tego notcego języka architektonicznego, jakiego wymaga nowy sposób życia” (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !