Forma bateryjna

Forma bateryjna

Stosowanych jest kilka rozwiązań formy bateryjnej o produkcji ciągłej, przy czym w użyciu są pojedyncze lub podwójne formy bateryjne. W najczęściej spotykanym rozwiązaniu forma taka składa się z kilku pojedynczych form- -kaset, które kolejno wchodzą do cyklu produkcyjnego przez dostawianie ich do baterii (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przebieg procesu produkcyjnego wygląda w ten sposób, że wchodząca w cykl produkcyjny kaseta po oczyszczeniu, naoliwieniu i podłączeniu do instalacji elektrycznej przemieszczana jest za pomocą odpowiedniego mechanizmu posuwającego do miejsca formowania obok zestawionych już w baterię pozostałych kaset. Po umocowaniu kasety na stanowisku formowania następuje, za pomocą mechanizmu przyciskowego, automatyczne napełnienie jej mieszanką betonową i wibrowanie.

Równocześnie z formowaniem elementu, na drugim końcu formy bateryjnej zostaje rozformowany - po około 3 godzinach twardnienia - jeden element i przeniesiony za pomocą suwnicy na skład. Zwolniona natomiast kaseta zostaje automatycznie przesunięta, w przypadku formy bateryjnej podwójnej, do drugiej obok stojącej baterii, zaś w przypadku formy bateryjnej pojedynczej - na drugi, przeciwległy kraniec formy bateryjnej, na stanowiska przygotowawcze, poprzedzające formowanie (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Do formowania elementów stosuje się zwykle gorącą mieszankę betonową (o temperaturze do 60°C), a obróbka termiczna ogranicza się przy tym głównie do przetrzymywania elementu w zamkniętej formie (powolne studzenia betonu w złożonej formie). Po ok. 3 godz. studzenia beton osiąga wytrzymałość dostateczną do wyjęcia go z frmy.

W systemie produkcji za pomocą form o pracy ciągłej, charakteryzującym się zautomatyzowaniem wszystkich czynności (wraz z transportem za pomocą automatycznego urządzenia transportowego) cykl produkcji płyty (bez obróbki termicznej) wynosi około 6 minut, a przy stosowaniu formy podwójnej - 3 minuty (uprawnienia budowlane). Produkcja elementów ściennych w jednej formie podwójnej przy 8-godzinnym dniu pracy i 250 dniach pracy w roku - wystarcza do wykonania 3000 mieszkań rocznie. Formę obsługuje trzech pracowników.

Wydajność form bateryjnych

W porównaniu z wydajnością form bateryjnych niezmechanizowanych oraz z wydajnością form bateryjnych zmechanizowanych o pracy okresowej - wydajność form o pracy ciągłej jest odpowiednio sześć i trzy razy większa (program egzamin ustny).

W rozwiązaniu tym każda poszczególna forma po wyjęciu płyty i po obrocie o 180° zostaje automatycznie przetransportowana na drugi koniec formy bateryjnej (opinie o programie). W rozwiązaniu tym poszczególne kasety pojedyncze wraz z formowaną płytą wyjmowane są z formy bateryjnej, a po rozformowaniu wstawiane do formy bateryjnej za pomocą suwnicy. W hali produkcyjnej poza pojedynczą formą bateryjną znajdują się ciągi obróbki wykończającej, na których płyty ścienne podlegają obróbce wykończeniowej (naprawa, nałożenie zaprawy, zacieranie itp.). Po zakończeniu tej obróbki płyty ustawiane są suwnicą na wózku, który wywozi gotowe elementy w stanie całkowicie wykończonym do magazynu lub na plac składowy.

produkcji płyt ściennych jednowarstwowych w formach pionowych bateryjnych, zwłaszcza o pracy ciągłej, uważa się za metodę najbardziej efektywną do produkcji tego rodzaju elementów, stąd szerokie jej zastosowanie. Ostatnio obserwuje się w wielu krajach wyraźne tendencje do przechodzenia na metodę produkcji w formach poziomych (segregator aktów prawnych). Związane to jest z pewnymi wadami metody produkcji w formach bateryjnych pionowych, jak konieczność stosowania wysokich hal produkcyjnych, duża sztywność technologiczna formy bateryjnej, trudności w zagęszczaniu betonu oraz występujące często usterki jakościowe wyrobów (nieszczelność betonu, raki, odkształcenia i niedowibrowania), wreszcie trudności w dokładnym oczyszczeniu i smarowaniu form.

Formy uchylne charakteryzują się tym, że w procesie produkcji mogą zmieniać położenie z poziomego na pionowe. Element formowany jest w położeniu poziomym, a gdy osiągnie odpowiednią wytrzymałość - formę wraz z gotowym elementem obraca się do położenia zbliżonego do pionowego i w tym położeniu następuje rozformowanie. Zdjęcie prefabrykatu z formy w położeniu pionowym lub bliskim pionowemu zapobiega powstawaniu w nim naprężeń rozciągających lub nawet jego złamaniu. W formach obrotowych uchylnych wykonuje się elementy wielkopłytowe ścienne, a więc elementy nie wymagające zbrojenia na momenty zginające, jakie występują w elementach poziomych (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !