Blog

10.08.2020

Formy do produkcji taśmowej

Formy do produkcji taśmowej

Formy do produkcji taśmowej

Formy do produkcji taśmowej mają zastosowanie jedynie w dużych zakładach prefabrykacji. Wykonuje się je z metalu, ponieważ służą one do produkcji masowej, a poza tym forma taka musi wykazywać dużą sztywność (program uprawnienia budowlane na komputer).
Prefabrykaty muszą być formowane na ruchomej taśmie, np. w postaci przenośnika wałkowego, lub - co częściej ma miejsce - na poszczególnych stanowiskach operacyjnych w postaci wózków - platform przesuwających się po torach. Przykład rozwiązania takiej taśmy.

Na górnym stanowisku wykonywane są kolejno operacje: ułożenie na wózku form, zmontowanie jej i oczyszczenie, ułożenie zbrojenia, zaformowanie elementu, opuszczenie do tunelu przyspieszonego dojrzewania (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Z tunelu element dostarczany jest za pomocą dźwigu w zasięg suwnicy, która transportuje go na miejsce składowania.
Sama konstrukcja form nie różni się w zasadzie od konstrukcji form metalowych stosowanych przy produkcji agregatowej. Formy pojedyncze. Formy z betonu i żelbetu stosuje się prawie wyłącznie jako formy stałe. Czasami są one używane do produkcji taśmowej. Najczęściej znajdują zastosowanie formy kombinowane, w których boki są wykonane z drewna lub metalu, a podstawa - często o skomplikowanej powierzchni z betonu (uprawnienia budowlane). Betonowe formy nierozbieralne lub elementy form wielokrotnie wykorzystywane nazywamy matrycami. Stanowią one uzbrojony masyw betonowy z wyrobionym profilem odpowiadającym kształtowi wykonywanego elementu.

Czasami stosuje się matryce z odejmowanymi bokami. Wewnątrz matryc bardzo często umieszczona jest instalacja ogrzewcza. Ponadto na jeden wyrzutnik nie powinno przypadać więcej niż 4 m2 powierzchni matrycy. Z jednej matrycy wykonuje się do 300 elementów. Matryce betonowe wykonuje się za pomocą szablonów albo odlewu modelu elementu przy bardziej skomplikowanych powierzchniach. Ustawienie boków drewnianych jest ułatwione dzięki kołkom z gwintem i nakrętką wpuszczanym w masyw matrycy (jak śruby kotwiące). Służy ona do wykonania płaskiego elementu przekrycia wiat żelbetowych (program egzamin ustny). Boki matrycy są też drewniane. Matryce są typowymi formami poligonowymi. Zmienną krzywiznę płyty formuje matryca betonowa, natomiast proste płaszczyzny boczne nadają boki drewniane.

Boki rozdzielcze poprzeczne

Forma może być ustawiona na podkładach drewnianych lub na fundamencie betonowym. Łączenie boków następuje najczęściej za pomocą ściągów śrubowych umieszczonych na czołach oraz ściągów pośrednich stężających chomątka drewniane. W formach żelbetowych są też stosowane inne zamki niż w formach metalowych. W zakładach stałych matryce mają boki stalowe. Jest to matryca do produkcji płyt panwiowych (opinie o programie). Na podkładzie żelbetowym ustawione są stalowe odejmowane boki. Łączenie boków następuje za pomocą śrub opierających się o sztywne wsporniki umocowane do podkładu. Matryce są też stosowane do produkcji elementów w stosach. Ten system produkcji (stosowany również przy użyciu form stalowych) naroże przebiegać na ograniczonej powierzchni posadzki. Podstawy o wyszlifowanej powierzchni stanowią jakby przenośne podkłady. Za pomocą kotwi i klinów są do nich mocowane zastawki z ceowników, służące za oparcie dla następnej podstawy. Jeszcze inny przykład matrycy betonowej, z włożonym zbrojeniem do produkcji żelbetowych słupów wspornikowych.

Do matrycy przyspawane są drewniane boki stykające się z gładkimi powierzchniami słupa (segregator aktów prawnych). Boki skręcane są obejmami śrubowymi. Złożona forma widoczna jest obok matrycy z ułożonym zbrojeniem. Matrycę do formowania elementów za pomocą listwy wibrującej. Matryce tego typu bywają również wykonywane jako bateryjne. Służy ona do wykonywania kostek betonowych. Formę stanowi matryca betonowa oraz boki czołowe i rozdzielcze metalowe. Boki rozdzielcze poprzeczne wchodzą w kanały wykonane w matrycy o bokach metalowych podłużnych. Dzięki wbiciu klinów pomiędzy boki metalowe podłużne uzyskuje się zmniejszenie boków rozdzielczych poprzecznych.

Matryca przystosowana jest do podgrzewania prądem. Jest ona przeznaczona do produkcji słupków o przekroju trójkątnym (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami