Fundamenty kesonowe

Fundamenty kesonowe

Fundamenty kesonowe mogą być posadowione całą powierzchnią w jednym poziomie lub dwóch poziomach. Przy posadowieniu fundamentu w dwóch poziomach środkową jego część posadawia się płyciej niż obrzeżną (program uprawnienia budowlane na komputer). Taki sposób posadowienia może być zastosowany przy budowie podpór mostowych, gdy grunty nośne zalegają znacznie wyżej od poziomu, do którego fundament powinien być zagłębiony ze względu na spodziewane rozmycie dna. W tym przypadku głębiej posadowiona obrzeżną część fundamentu zabezpieczać będzie od podmycia środkową jego część.

Wymiary fundamentów kesonowych w planie odpowiadają w zasadzie wymiarom posadowionych na nich budowli. Różnią się one jedynie o wielkość odsadzek fundamentowych, które daje się w poziomie górnej części fundamentu.
Odsadzki stosuje się ze względów wykonawczych, stanowią one rezerwową powierzchnię na wypadek zejścia fundamentu z osi podczas jego zagłębiania. Zazwyczaj szerokość odsadzek daje się od 20 do 40 cm (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Wysokość fundamentu wyznacza się na podstawie następujących ustaleń. Górną powierzchnię fundamentu wyprowadza się zwykle do poziomu terenu, a w rzekach nieco poniżej poziomu najniższej wody, tak aby odsadzka przykryta była wodą i nie była nigdy widoczna.

Powierzchniom bocznym muru fundamentowego nadaje się zazwyczaj pochylenie ku środkowi względnie wykonuje się je pionowo z odsadzkami. Podyktowane to jest zarówno względami konstrukcyjnymi, jak i wykonawczymi. Umożliwia to zmianę przekroju fundamentu i ułatwia jego zagłębianie. Przy schodkowym jednak kształcie fundamentu jego zagłębianie jest nieco kłopotliwsze. Fundamentom z pochylonymi ścianami nadaje się zwykle nachylenie 1 : 30-1 : 50, niekiedy jest ono znacznie większe i dochodzi nawet do 1 : 3,5, jak to ma czasem miejsce przy niegłębokich fundamentach wymagających dużej powierzchni posadowienia (uprawnienia budowlane).

Obliczanie fundamentów kesonowych polega na prawidłowym określeniu nacisków na grunt i ustaleniu właściwej głębokości posadowienia fundamentu.
Głębokość posadowienia fundamentów zależy od poziomu zalegania warstw gruntu o dostatecznej nośności i od głębokości spodziewanego rozmycia gruntu przez wodę.
Przekrój geologiczny dla ustalenia głębokości posadowienia sporządza się na podstawie wierceń badawczych, wykonanych w miejscu posadowienia fundamentu poza jego obrysem.
Poziom maksymalnego rozmycia gruntu przyjmuje się na podstawie obliczeń hydrologicznych (program egzamin ustny).

Stopień dokładności

Stopień dokładności wyznaczenia nacisków na grunt zależy od przyjętej metody obliczeń. Istnieją dwie metody obliczania fundamentów kesonowych. Według jednej z nich (klasycznej) przyjmuje się fundament jako wolnostojący, a według drugiej - jako sprężyście zamocowany w gruncie (opinie o programie).
Klasyczna metoda obliczeń. Przy obliczaniu fundamentu tą metodą nie uwzględnia się odporu gruntu oraz tarcia występującego na ścianach bocznych i pod podstawą fundamentu. Powierzchnię podstawy fundamentu wyznacza się wtedy ze wzoru na naprężenia krawędziowe
Kesony fundamentowe mają wiele odmian. Klasyfikuje się je w zależności od kierunku zagłębiania, położenia i kształtu komory roboczej oraz od rodzaju materiału, z którego zostały wykonane. W zależności od kierunku zagłębiania rozróżnia się kesony pionowe i ukośne (segregator aktów prawnych).

Kesony ukośne umożliwiają wykonanie muru nadkesonowego ze znacznym pochyleniem. Stosuje się je do zagłębiania fundamentów ukośnych.
Kesony ukośne różnią się od pionowych jedynie pochyleniem ścian, które jest w nich większe niż w kesonach pionowych. Pochylenie tylnej ściany odpowiadać powinno pochyleniu płaszczyzny ruchu. Rury szybowe ustawia się w kesonach ukośnych z pochyleniem odpowiadającym pochyleniu muru nadkesonowego, aby znajdowały się one wewnątrz niego i nie były narażone na parcie gruntu. Najwygodniej jest zagłębiać kesony ukośne z powierzchni terenu lub ze sztucznych wysepek. Stosowane są one również przy zagłębianiu na głębokiej wodzie z opuszczaniem na łańcuchach (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !