Fundamenty murowe, betonowe i żelbetowe

Fundamenty murowe, betonowe i żelbetowe

Konserwacja fundamentów polega głównie na tym, aby zapobiec i usunąć w swoim czasie przyczyny, które mogą spowodować trwałe zmiany w fundamentach (program uprawnienia budowlane na komputer).
Do takich przyczyn należy zaliczyć:

a) nadmierne obciążenie fundamentu, mogące spowodować osunięcie lub pęknięcie fundamentu (program uprawnienia budowlane na ANDROID);

1) wietrzenie zaprawy i kruszenie się muru na skutek nadmiernego zawilgocenia gruntu;

2) przedostanie się agresywnych wód gruntowych (uprawnienia budowlane);

3) złe funkcjonowanie lub brak wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych i w przestrzeni podpodłogowej.

Remont bieżący fundamentów zasadniczo polega na:

a) zamianie zniszczonych lub uszkodzonych cegieł i kamieni (miejsce po wyjętych cegłach należy oczyścić ze starej zaprawy, gruzu i śmieci, zmyć wodą i ułożyć nowe cegły na zaprawie cementowej 1 : 3);

b) na przecięciu rys w spoinach i ponownym ich zaprawieniu (program egzamin ustny).

Czynności konserwacyjne

Do czynności konserwacyjnych należy:

a) malowanie ścian farbą olejną lub też posmarowanie środkiem impregnacyjnym (opinie o programie);

b) przy ścianach wieńcowych nieotynkowanych zatykanie mchem lub pakułami szpar między wieńcami oraz szpar przy otworach drzwiowych i okiennych; w dolnych wieńcach można ubijać mocniej; w górnych ostrożniej - żeby nie poruszyć bali ze swoich miejsc;

c) skontrolowanie i dobicie gwoździami odstającego odeskowania ścian i cokołu (szczególną uwagę należy zwrócić na deskę pokrywającą cokół - deska odbojowa, czy jest należycie połączona i właściwie nachylona w kierunku od ściany; jeżeli deska ta nie ma właściwego nachylenia, wówczas woda opadowa będzie się dostawać na ściany i fundamenty; śruby kleszczy - tzw. lisice - należy dokręcić, ażeby wieniec ściany został mocno związany) (segregator aktów prawnych);

d) przecięcie rys i pęknięć ścian otynkowanych oraz ich zaprawienie;

e) nadanie spadku terenu otaczającego budynek przynajmniej na szerokości 1 m od cokołu w kierunku od budynku (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości, zwana także wartością rynkową, to znana cena, za którą dana własność może być sprzedawana lub wynajęta na otwartym…

Utylizacja odpadów

Utylizacja odpadów to proces usuwania lub utylizacja odpadów w sposób, który minimalizuje ich wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Proces…

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe do specjalistycznych maszyn i roboty przeznaczone do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków, infrastruktury, obiektów przemysłowych i innych…

Jadalnia w miejscu pracy

Jadalnia w miejscu pracy do miejsca, gdzie pracownicy mogą spożywać posiłki, odpoczywać i relaksować się podczas przerw obiadowych lub innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami