Fundamenty murowe, betonowe i żelbetowe

Fundamenty murowe, betonowe i żelbetowe

Konserwacja fundamentów polega głównie na tym, aby zapobiec i usunąć w swoim czasie przyczyny, które mogą spowodować trwałe zmiany w fundamentach (program uprawnienia budowlane na komputer).
Do takich przyczyn należy zaliczyć:

a) nadmierne obciążenie fundamentu, mogące spowodować osunięcie lub pęknięcie fundamentu (program uprawnienia budowlane na ANDROID);

1) wietrzenie zaprawy i kruszenie się muru na skutek nadmiernego zawilgocenia gruntu;

2) przedostanie się agresywnych wód gruntowych (uprawnienia budowlane);

3) złe funkcjonowanie lub brak wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych i w przestrzeni podpodłogowej.

Remont bieżący fundamentów zasadniczo polega na:

a) zamianie zniszczonych lub uszkodzonych cegieł i kamieni (miejsce po wyjętych cegłach należy oczyścić ze starej zaprawy, gruzu i śmieci, zmyć wodą i ułożyć nowe cegły na zaprawie cementowej 1 : 3);

b) na przecięciu rys w spoinach i ponownym ich zaprawieniu (program egzamin ustny).

Czynności konserwacyjne

Do czynności konserwacyjnych należy:

a) malowanie ścian farbą olejną lub też posmarowanie środkiem impregnacyjnym (opinie o programie);

b) przy ścianach wieńcowych nieotynkowanych zatykanie mchem lub pakułami szpar między wieńcami oraz szpar przy otworach drzwiowych i okiennych; w dolnych wieńcach można ubijać mocniej; w górnych ostrożniej - żeby nie poruszyć bali ze swoich miejsc;

c) skontrolowanie i dobicie gwoździami odstającego odeskowania ścian i cokołu (szczególną uwagę należy zwrócić na deskę pokrywającą cokół - deska odbojowa, czy jest należycie połączona i właściwie nachylona w kierunku od ściany; jeżeli deska ta nie ma właściwego nachylenia, wówczas woda opadowa będzie się dostawać na ściany i fundamenty; śruby kleszczy - tzw. lisice - należy dokręcić, ażeby wieniec ściany został mocno związany) (segregator aktów prawnych);

d) przecięcie rys i pęknięć ścian otynkowanych oraz ich zaprawienie;

e) nadanie spadku terenu otaczającego budynek przynajmniej na szerokości 1 m od cokołu w kierunku od budynku (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !