Fundamenty ramowe z prefabrykatów

Fundamenty ramowe z prefabrykatów

Drgania własne fundamentu są zdecydowanie niższe od drgań wzbudzających w czasie normalnej pracy maszyny (program uprawnienia budowlane na komputer). Obroty krytyczne maszyny, podane przez dostawcę maszyny, wynoszą od 1615-2483 min-1, a jedna z wartości wynosi 4775 min-1. Wpłynęło to na wybór strojenia fundamentu: drgania własne oddalone są, w najniekorzystniejszym przypadku, o blisko 30% od najniższej krytycznej liczby obrotów maszyny, co należy uznać za bardzo korzystne. Gdyby w rozważanym przypadku zaprojektować fundament wysoko strojony, sztywność jego musiałaby być bardzo wielka, drgania własne bowiem nie mogłyby wynosić mniej niż 6000 min-1; spowodowałoby to bardzo duże zużycie materiału, przysparzając równocześnie wielu trudności konstrukcyjnych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W latach 1960-M965 w Rosji wykonano szereg fundamentów z elementów prefabrykowanych. Jako prefabrykaty stosowane były wydrążone oraz pełne belki i słupy żelbetowe, wykonane z betonu marki 300 (górna konstrukcja fundamentu) i 200 (płyta dolna).
Przykład fundamentu wykonanego w Ali-Bajramlińskiej siłowni dla turbozespołu złożonego z turbiny 150 MW oraz generatora 200 MW. Węzły wykonano na mokro ze spawaniem prętów wystającego z prefabrykatów zbrojenia (uprawnienia budowlane).

Elementy fundamentu wykonane były jako wydrążone; ciężar jednego elementu dochodził do 40 T. Łączny czas wykonania i montażu wszystkich elementów wyniósł tylko 650 dni, gdy dla takiego same fundamentu wykonanego na mokro - aż 1653 dni. Montaż maszyny rozpoczyna w ósmym dniu po zakończeniu montażu fundamentu. Zużycie betonu dla fu damentu monolitycznego (dla górnej konstrukcji, tj. ram) wyniosło 667 m3, a ( fundamentu prefabrykowanego 207 m3 betonu w prefabrykatach i 70 m3 beto wykonanego na mokro (styki, połączenia, węzły). Zużycie stali wyniosło odpowiednio 82 i 54,4 T. Długotrwałe badania i obserwacja potwierdziły całkowicie przydatność fundamentu prefabrykowanego i dobrą pracę ustawionej na n maszyny (program egzamin ustny).

W Leningradzkim Biurze Projektów Elektrociepłowni wykonano projekt, różnych typów prefabrykatów dla fundamentów pod turbozespoły o moc, 300 MW. W wyniku studiów ustalono, że najdogodniejszymi do wykonania s pełne przekroje: prostokątne i teowe dla belek oraz prostokątne dla slupów sto łu fundamentu. Wymiary opracowanych przez to biuro elementów wynoszą belki prostokątne o pełnym przekroju 150 x 100 cm i 200 x 100 cm, belki teowi o pełnym przekroju o szerokości żebra 100 cm, szerokości półki 200 cm i wyso kościach 210, 180 i 150 cm. Przykład fundamentu pod turbozespół o mocj 300 MW (opinie o programie).

Praca fundamentu pod młot

Styki wykonywane są na mokro z uprzednim spawaniem prętów zbrojenia, wystających z poszczególnych elementów. Styki pozostają nadal słabym punktem fundamentów prefabrykowanych przede wszystkim z uwagi na pracochłonność wykonania i konieczność przerw w pracy dla uzyskania przez beton dostatecznej wytrzymałości. Nie obserwuje się natomiaśt (przy odpowiednim wykonawstwie) uszkodzeń styków w czasie eksploatacji.

Projektowanie prefabrykowanych fundamentów wymaga ścisłej współpracy technologów i konstruktorów w celu możliwie dogodnego (zarówno dla technologa jak i dla budowniczego) rozmieszczenie elementów turbozespołu, aby w miarę możliwości zmniejszyć liczbę różnych elementów fundamentu (segregator aktów prawnych).
Młot składa się: z części spadających (bijaka), kowadła i ramy podtrzymującej napęd bijaka, prowadnic i urządzenia sterowniczego. Przykłady młotów różnej konstrukcji. Pomiędzy kowadłem a fundamentem młota znajduje się zazwyczaj przekładka sprężysta, wykonywana z drewna lub z filcu silnie sprasowanego, zwanego filcem młotowym. Przekładka drewniana wykonywana jest z bali drewnianych impregnowanych o przekroju 10 - 10 do 20 - 20 cm, układanych warstwami i ściąganych śrubami.

Łączna grubość przekładki wynosić może 40-100 cm (czasem nawet więcej). Przekładki z filcu młotowego wykonuje się z płyt filcu o grubości 2-5 cm, układanych warstwami do łącznej grubości 7-15 cm. Lepszy jest cieńszy filc, jest on bowiem lepiej sprasowany (promocja 3 w 1).

Fundament pod młot spoczywa z reguły na gruncie; w przypadkach szczególnych, gdy grunt jest slaby lub gdy poziom wody gruntowej jest wysoki, ustawia się fundament w szczelnej skrzyni żelbetowej, posadowionej na palach.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !