Fundamenty wykonywane w wodzie

Fundamenty wykonywane w wodzie

W przypadku bardzo słabych gruntów należy podpory rusztowań opierać na palach wbitych na głębokość odpowiednią do obciążeń, lecz nie mniejszą od 3 m (program uprawnienia budowlane na komputer). Fundamentowanie rusztowań pod wodą powinno zapewniać:
- sprowadzenie osiadań do dostatecznie małego przedziału,
- niezbędną sztywność podwodnej części konstrukcji,
- dostateczną ochronę przed podmyciem,
- wystarczające zabezpieczenie przed uszkodzeniem przez wodę, lód i przedmioty niesione przez wodę (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Najczęściej stosowanym fundamentem podpór rusztowań ustawianych nad wodą są pale. Mogą być one rozmieszczone pojedynczo lub grupowo tworząc krzaki zależnie od wielkości obciążeń. Przy wyjątkowo dużych obciążeniach, wymagających zastosowania na przykład rusztowań wachlarzowo-zastrzałowych, głowice pali są łączone oczepem z betonu uzbrojonego i przy silnym prądzie otaczane ścianką szczelną (uprawnienia budowlane). Głębokość wbijania pali zależy od przewidywanego rozmycia i od obciążeń. Przy największym rozmyciu zagłębienie pali w dnie nie powinno być mniejsze od 3 m.
Pale mogą być wbijane pionowo, a w miarę potrzeby ukośnie z pochyleniem do 4 :1, gdy fundament ma przejąć siły poziome.

Do posadowienia rusztowań są używane pale drewniane lub stalowe. Pale stalowe mogą być użyte wielokrotnie; obniża to koszt rusztowania. Pale te wykonywane są z rur, z zespawanych dwuteowników, ceowników lub z zużytych szyn kolejowych. Pale stalowe są szczególnie przydatne przy gruntach kamienistych, grubych żwirach, przy występowaniu w gruncie przeszkód utrudniają- cj’ch lub uniemożliwiających wbicie pali drewnianych (program egzamin ustny).
Przy głębokości wody ponad 3 m należy stężać pale pod wodą. Najprostszym stężeniem są ściągi stalowe zaopatrzone w zaciski i śruby umożliwiające naprężenie ściągu. Stężenie podwodnymi ściągami jest dogodniejsze od stężenia za pomocą drewnianych kleszczy przymocowanych jednostronnie do pali przed rozpoczęciem wbijania.

Podpory z pali mogą być stężane pod wodą również przez obetonowanie. Każdy rząd pali zostaje obudowany deskowaniem w kształcie wąskiej skrzyni.
Po umieszczeniu uzbrojenia deskowanie zostaje wypełnione masą betonową pod wodą (opinie o programie). Powstała w ten sposób ściana stanowi podporę o dużej sztywności wzdłuż biegu rzeki i o znacznej wytrzymałości poprzecznej.

Słupy rusztowania

Słupy rusztowania mogą być oparte na wykonanej na dnie warstwie wyrównawczej. Sposób ten jest właściwy w następujących przypadkach:
- gdy głębokość wody nie przekracza paru metrów,
- gdy dno jest płaskie i pokryte gruntem dostatecznie wytrzymałym,
- gdy prąd jest słaby i gdy nie zachodzi obawa podmycia słupów lub zniesienia rusztowania przez wodę,
- gdy rusztowanie ma być rozebrane przed lodochodem.

Warstwa wyrównawcza pod niewielką liczbą słupów może być wykonana z płyt lub bloków betonowych.
Dawniej pod każdy słup zatapiano worek z masą betonową lub zaprawą cementową i dociskano go słupem do dna. Przy większej liczbie słupów masę betonową układano w uprzednio zatopionej skrzyni bez dna. Słupy wciskano w masę betonową po wypełnieniu skrzyni. Zadaniem utworzonej w ten sposób warstwy wyrównawczej jest zniwelowanie nierówności dna oraz rozłożenie obciążeń na większą powierzchnię (segregator aktów prawnych).
W wodzie bieżącej należy zabezpieczyć miejsca podparć słupów narzutem kamiennym. Słupy powinny być stężone pod wodą i nad jej powierzchnią w płaszczyźnie prostopadłej oraz równoległej do osi mostu. Stężeniami równoległymi do osi należy łączyć jarzma przynajmniej parami.

Opieranie rusztowań na kaszycach wypełnionych kamieniami jest sposobem tradycyjnym, który może być stosowany w przypadku silnego prądu przy twardym dnie uniemożliwiającym wbicie pali.
Belki kaszyc należy wiązać na sworznie i śruby.
Posadowienie na kaszycach należy ograniczać, gdyż zawężają one przepływ i wywołują znaczne w nim zaburzenia; oprócz tego kaszyce pochłaniają dużo drewna i robocizny. Jeśli nie można uniknąć kaszyc, należy ograniczyć ich ilość, wprowadzając rusztowania o małej liczbie podpór (promocja 3 w 1).

Tradycyjnym sposobem ochrony fundamentów rusztowań przed silnym prądem są narzuty kamienne lub materace faszynowe obciążone kamieniami. Jest to jednak sposób drogi i zniekształcający koryto rzeki, nie należy go więc stosować.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami