Konieczność określenia funkcji kierowniczej

Konieczność określenia funkcji kierowniczej

Konieczność określenia funkcji kierowniczej, jej zakresu działania i odpowiedzialności powinna być w budownictwie rygorystycznie przestrzegana ze względu na istniejące w nim obiektywne trudności organizacyjne, w szczególności w warunkach polowych rozproszonych placów budowy, bowiem trudności te w warunkach niekorzystnych i przy niewłaściwym kierowaniu mogą doprowadzić do chaosu organizacyjnego (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ogólną zasadą, jaką należałoby stosować w realizacji budownictwa, jest pozostawianie kierownikom dużej samodzielności działania, większej niż na tym samym szczeblu pracowniczym w przemyśle fabrycznym. Jest to zrozumiałe ze względu na specyfikę i rozproszenie placów budowy na wielkim terenie (np. dla robót instalacyjnych na terenie całego kraju), nieraz znacznie oddalonych od zarządu przedsiębiorstw.
Wiele pracy włożono w określenie cech, jakim powinna odpowiadać osoba obciążona funkcją kierowania, jednakże mozolnie budowana ogólna teoria cech kierowniczych ze szczególnym ich wyliczeniem okazała się w praktyce mało przydatna (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Obecnie uważa się, że nic liczyła się ona z trzema warunkującymi się wzajemnie elementami, a mianowicie: postępowaniem człowieka, środowiskiem, w którym ten człowiek działa oraz rodzajem zadań, które wykonuje). Uwzględniając te elementy można ustalić w pełni cechy rzeczywiście niezbędne dla pełnienia funkcji kierowniczych, na określonym stanowisku i w określonym środowisku dla każdego stanowiska kierowniczego (uprawnienia budowlane). Ponadto każde stanowisko kierownicze powinno mieć określony zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.
Zadania kierownika, z samej istoty rzeczy, są liczne i uzależnione od konkretnie istniejących warunków. Dlatego omówione będą tu tylko obowiązki nieodłączne od roli nowoczesnego kierownika pojmującego swoje zadania w sposób nacechowany odpowiedzialnością społeczną (program egzamin ustny).

Uprawnienia budowlane

Obowiązki te można ująć następująco:
- kierownik musi wykazywać dbałość o stworzenie warunków koniecznych do realizacji danego zadania, przy czym musi on pamiętać, że samo tylko zlecenie choćby najbardziej trafne nie może dać pożądanych efektów,
- musi posiadać umiejętność wpływania na powierzony sobie zespól, aby zlecone zadanie zostało dokładnie wykonane, wreszcie
- musi przejawiać dbałość o rozwój powierzonego sobie zespołu zarówno pod względem kształcenia jak również należytej oceny jego pracy.

Sposób postępowania przy wszelkiego rodzaju procesach kierowania powinien być w zasadzie oparty, podobnie jak to ma miejsce przy organizowaniu, na niezbędnych etapach (fazach) znanych z cyklu organizacyjnego.
Przeciętny czas trwania etapów (faz) w kierowaniu jest niewątpliwie krótszy niż w organizowaniu (opinie o programie).
Oparcie kierowania na podstawowych fazach i przestrzeganie ich kolejności zapewnia systematyczność myślenia i działania w procesie kierowania.

Zgodnie z pierwszym etapem cyklu organizacyjnego, mającego za zadanie postawienie określonego celu działania w procesie kierowania etap ten polegać będzie przede wszystkim na podjęciu decyzji przez kierownika i postawieniu kierowanej grupie wyraźnie określonych elementów tego działania, z wyznaczeniem środków i sposobów, jakie należy zastosować, aby osiągnąć zamierzony cel.
Podjęcie decyzji przez kierującego zespołem musi być oparte na wszechstronnej informacji (segregator aktów prawnych).

Decyzja z reguły powinna być oparta na rozważeniu różnych jej wariantów i dokonaniu właściwego wyboru, który w szczególnych warunkach może być optymalny. Jako zasadę należy przyjąć, że ten etap kierowania nie polega tylko wyłącznie na zaznajomieniu określonego zespołu z celem działania, lecz z reguły na takim uświadomieniu zespołu, aby zamierzone działanie było zgodne z jego pojęciem dobra określonej instytucji.

Drugim etapem znanym z metody cyklu organizacyjnego jest zbadanie środków i warunków, w jakich działanie ma przebiegać. W warunkach kierowania etap ten odpowiada również planowaniu kierowania. Równocześnie w kierowaniu etap ten ma na celu wybór spośród możliwych wariantów takiej metody planowania, która byłaby w określonych warunkach najbardziej odpowiednia (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Język abstrakcji

Wróblewski założył natychmiastowe działanie obrazu. Ma być tak jak w kinie! Atak na wyobraźnię i gra na emocjach. To pierwszy…

Sfera uczuciowa

Najważniejszą jej cechą jest więź między żywymi i umarłymi (obraz Matka z zabitym synem i wariacje tematu). Jej prosta emocjonalność…

Aktywny rozwój duchowy

Aktywny rozwój duchowy młodego artysty doprowadził go do punktu, w którym musiał odpowiedzieć na pytanie zasadnicze dla rozwoju własnego systemu…

Związek obrazu

Postawa krytyka-badacza-fachowca prowadzi ich do absolutyzacji wolności artysty i (w przeciwieństwie do Hanuska) uznania status quo współczesnego modelu kultury. Dla…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !