Blog

08.06.2019

Funkcja projektanta w procesie budowlanym

W artykule znajdziesz:

Kto może pełnić funkcję projektanta w procesie budowlanym?

Jednym z uczestników procesu budowlanego jest projektant (https://uprawnienia-budowlane.pl). Funkcję tę może pełnić osoba, która ma uprawnienia budowlane, pozwalające na sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Jego uczestnictwo wydaje się być oczywiste, a tymczasem jest on niezbędny wyłącznie w sytuacji, gdy realizacja robót budowlanych wymaga projektu budowlanego (program na komputer).

Funkcja projektanta w procesie budowlanym

Funkcję projektanta w procesie budowlanym pełni autor projektu budowlanego, a jeśli projekt stworzony został przez kilka osób, to za projektanta uznaje się osobę podpisującą projekt. Obowiązkiem projektanta jest opracowanie projektu budowlanego w zgodzie z ustaleniami decyzji administracyjnych, zasadami wiedzy technicznej, przepisami oraz wymaganiami prawa budowlanego (program na telefon).

Projektant musi, w razie potrzeby, zapewnić udział w tworzeniu projektu osobom mającym uprawnienia budowlane projektowe w odpowiednich specjalnościach, np. sanitarnej, elektrycznej czy telekomunikacyjnej. Ponadto ma obowiązek wzajemnego skoordynowania prac wszystkich ekip budowlanych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przepisów budowanych (opinie o programie). Projektant sporządza informacje niezbędne do sporządzenia planu bioz i określa obszar oddziaływania obiektu. Jego obowiązkiem jest również uzyskanie wszelkich potrzebnych opinii, uzgodnień oraz sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie związanym z obowiązującymi przepisami (promocja 3 w 1).

Wyjaśnianie wątpliwości

W razie potrzeby projektant musi wyjaśnić wszelkie wątpliwości związane z projektem oraz zawartymi w nim rozwiązaniami. Na żądanie inwestora lub organu nadzoru budowlanego bądź innego projektant może też sprawować nadzór autorski (segregator aktów prawnych). Obowiązkiem projektant jest też zapewnienie sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego pod kątem zgodności z przepisami, zwłaszcza techniczno-budowlanymi. Osoba sprawdzająca musi posiadać uprawnienia budowlane projektowe w odpowiedniej specjalności i bez ograniczeń (program egzamin ustny). Projektant może przebywać na placu budowy oraz dokonywać wpisów do dziennika budowy.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami