Blog

Urządzenie placu budowy zdjęcie nr 10
03.05.2019

Funkcje projektanta

W artykule znajdziesz:

Funkcje projektanta

Projektant to uczestnik procesu budowlanego, który musi posiadać uprawnienia budowlane oraz wpis na listę samorządu zawodowego (https://uprawnienia-budowlane.pl). Aby zdobyć uprawnienia, osoba taka musi zdać egzamin przed komisją wyłonioną spośród członków izby samorządu zawodowego.

Urządzenie placu budowy zdjęcie nr 11
Funkcje projektanta

Podstawowym zadaniem każdego uczestnika procesu budowlanego, w tym również projektanta jest działanie odpowiedzialne i zgodne z zasadami oraz przepisami wiedzy technicznej (program na komputer). Ponadto osoby te muszą dokładać wszelkich starań w prawidłowe wykonywanie swojej pracy. Wymagana jest od nich również dbałość o prawidłową organizację, jakość i bezpieczeństw prac (program na telefon).

Projektant może otrzymać uprawnienia w wybranej specjalności, np. architektonicznej, drogowej, mostowej, konstrucyjno-budowlanej, wyburzeniowej, instalacyjnej elektrycznej, sanitarnej lub telekomunikacyjnej (opinie o programie). Takie uprawnienia mogą zostać wydane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie. W przypadku uprawnień bez ograniczeń projektant musi mieć ukończone studia II stopnia i odbyć wymaganą przepisami praktykę. Wymagania w przypadku projektowania w ograniczonym zakresie są nieco mniejsze (segregator aktów prawnych).

Obowiązujące aktualnie przepisy

Obowiązujące aktualnie przepisy nakładają na projektanta następujące obowiązki:
• tworzenie projektów budowlanych w zgodzie z ustaleniami, które określone są w decyzji o warunkach zabudowy oraz zagospodarowania terenu (promocja 3 w 1),
• zapewnienie udziału w projektowaniu osób mających uprawnienia do projektowania w wymaganych specjalnościach,
• sporządzanie informacji niezbędnych do stworzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,
• służenie wyjaśnieniami w przypadku wzbudzających wątpliwość kwestii związanych z projektem lub zastosowanymi rozwiązaniami technicznymi,
• prowadzenie dokumentacji technicznej związanej ze sprawowanym nadzorem autorskim. Nadzór może być sprawowany na polecenie inwestora lub odpowiedniego organu (program egzamin ustny).

Projektant jest również zobowiązany do sprawdzenia, czy projekt architektoniczno-budowlany zgadza się z przepisami, wydanym pozwoleniem na budowę czy planem zagospodarowania.

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Urządzenie placu budowy zdjęcie nr 12
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Urządzenie placu budowy zdjęcie nr 13
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Urządzenie placu budowy zdjęcie nr 16 Urządzenie placu budowy zdjęcie nr 17 Urządzenie placu budowy zdjęcie nr 18
Urządzenie placu budowy zdjęcie nr 19
Urządzenie placu budowy zdjęcie nr 20 Urządzenie placu budowy zdjęcie nr 21 Urządzenie placu budowy zdjęcie nr 22
Urządzenie placu budowy zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Urządzenie placu budowy zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Urządzenie placu budowy zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Urządzenie placu budowy zdjęcie nr 32 Urządzenie placu budowy zdjęcie nr 33 Urządzenie placu budowy zdjęcie nr 34
Urządzenie placu budowy zdjęcie nr 35
Urządzenie placu budowy zdjęcie nr 36 Urządzenie placu budowy zdjęcie nr 37 Urządzenie placu budowy zdjęcie nr 38
Urządzenie placu budowy zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Urządzenie placu budowy zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Urządzenie placu budowy zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami