Funkcje projektanta

Projektant to uczestnik procesu budowlanego, który musi posiadać uprawnienia budowlane oraz wpis na listę samorządu zawodowego (https://uprawnienia-budowlane.pl). Aby zdobyć uprawnienia, osoba taka musi zdać egzamin przed komisją wyłonioną spośród członków izby samorządu zawodowego.

Funkcje projektanta

Podstawowym zadaniem każdego uczestnika procesu budowlanego, w tym również projektanta jest działanie odpowiedzialne i zgodne z zasadami oraz przepisami wiedzy technicznej (program na komputer). Ponadto osoby te muszą dokładać wszelkich starań w prawidłowe wykonywanie swojej pracy. Wymagana jest od nich również dbałość o prawidłową organizację, jakość i bezpieczeństw prac (program na telefon).

Projektant może otrzymać uprawnienia w wybranej specjalności, np. architektonicznej, drogowej, mostowej, konstrucyjno-budowlanej, wyburzeniowej, instalacyjnej elektrycznej, sanitarnej lub telekomunikacyjnej (opinie o programie). Takie uprawnienia mogą zostać wydane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie. W przypadku uprawnień bez ograniczeń projektant musi mieć ukończone studia II stopnia i odbyć wymaganą przepisami praktykę. Wymagania w przypadku projektowania w ograniczonym zakresie są nieco mniejsze (segregator aktów prawnych).

Obowiązujące aktualnie przepisy

Obowiązujące aktualnie przepisy nakładają na projektanta następujące obowiązki:
• tworzenie projektów budowlanych w zgodzie z ustaleniami, które określone są w decyzji o warunkach zabudowy oraz zagospodarowania terenu (promocja 3 w 1),
• zapewnienie udziału w projektowaniu osób mających uprawnienia do projektowania w wymaganych specjalnościach,
• sporządzanie informacji niezbędnych do stworzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,
• służenie wyjaśnieniami w przypadku wzbudzających wątpliwość kwestii związanych z projektem lub zastosowanymi rozwiązaniami technicznymi,
• prowadzenie dokumentacji technicznej związanej ze sprawowanym nadzorem autorskim. Nadzór może być sprawowany na polecenie inwestora lub odpowiedniego organu (program egzamin ustny).

Projektant jest również zobowiązany do sprawdzenia, czy projekt architektoniczno-budowlany zgadza się z przepisami, wydanym pozwoleniem na budowę czy planem zagospodarowania.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !