Gaszenie koksu

Gaszenie koksu

Do chłodzenia powietrza wychodzącego ze sprężarek w urządzeniach sprężonego powietrza wody na godzinę na 1 kW mocy sprężarki bądź też ok. 6 1 na 1 m3 powietrza wolnego, sprężonego w urządzeniu.
Do gaszenia koksu w odlewniach - 0,5 m3 wody na jeden wyładunek z pieca,
Do gaszenia koksu w gazowniach - 0,75 1 wody na 1 kg gaszonego koksu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przekrój przewodów rozprowadzających wodę do urządzeń dla chłodzenia określa się w założeniu prędkości przepływu wody w granicach 12 m/sek.
Woda do transportu materiałów biorących udział w produkcji.
Wodę stosuje się do transportu surowca lub odpadków z produkcji - wewnątrz zakładu przemysłowego - między innymi w przemyśle cukrowniczym [w cukrowniach) oraz w kotłowniach przemysłu energetycznego (w elektrowniach, elektrociepłowniach i innych).

W kotłowniach wodę stosuje się do transportu żużlu z kotłów na miejsce zsypu przy odległości transportu dochodzącej nawet do 5 km. Na rysunku podajemy schemat urządzenia do transportu wodnego żużlu. Ilość wody używanej do transportu żużlu wynosi ok. 15 m3 wody na 1 t żużlu.
W budynkach przemysłowych stosowane są następujące wodne urządzenia przeciwpożarowe: hydranty pożarowe wewnętrzne i zewnętrzne urządzenia tryskaczowe oraz zasłony wodne (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Hydranty pożarowe stosuje się we wszystkich budynkach przemysłowych.

Urządzenia tryskaczowe, jako działające w razie powstania pożaru automatycznie, stosuje się w tych pomieszczeniach przemysłowych, które bądź są przeznaczone na składy cennych łatwopalnych materiałów, a powstały pożar w tych składach można ugasić wodą, bądź są wykonane z łatwopalnych materiałów, np. z drewna, bądź wreszcie przebieg i rodzaj prowadzonych procesów produkcyjnych może spowodować pożar.

Ilość wody zużywanej przez jeden hydrant pożarowy podczas pożaru określa się na 5 1/sek., przy ogólnie stosowanej średnicy hydrantu i przyłączenia do jednego hydrantu wynoszącej 50 mm (uprawnienia budowlane).
W budynkach przemysłowych przyjmuje się, że w czasie pożaru muszą działać jednocześnie co najmniej hydranty o łącznej wydajności 10 1/sek (36 m3/godz).

Hydranty pożarowe zewnętrzne

Hydranty pożarowe zewnętrzne umieszcza się dokoła budynku w odległościach od siebie ok. 50 m i w odległości od budynku w granicach od 5 do 25 m (program egzamin ustny).
Hydranty pożarowe wewnętrzne umieszcza się na każdej kondygnacji budynku (również i na poddaszu) - na klatkach schodowych, przy wejściach do budynku i w miejscach łatwo dostępnych od zewnątrz. Hydranty te umieszcza się, przy długości stosowanego węża ok. 15 m - w odległościach od siebie nie mniejszych od 40 m.

Promień zasięgu hydrantu przyjmuje się zwykle 20 m (opinie o programie).
Wysokość umieszczenia hydrantu wewnętrznego nad podłogą wynosi 1,30 m. Sieć wodociągowa obsługująca hydranty pożarowe powinna być rozwiązywana w budynkach przemysłowych jako obwodowa, zapewniając tym samym zasilanie hydrantów z dwóch stron.
Przy połączeniu sieci wodociągowej zakładu przemysłowego z siecią miejską wodomierz powinien być ustawiony na obejściu, tak by w razie pożaru można było włączyć sieć wewnętrzną zakładu do sieci miejskiej przewodem bezpośrednim z ominięciem wodomierza (segregator aktów prawnych). Takie bezpośrednie połączenie pozwala na uzyskanie w czasie pożaru w sieci wewnętrznej zakładu większego ciśnienia na hydrantach, bez dość dużej straty na opór przy przepływie przez wodomierz (opór wodomierza równy jest ok. 5 m słupa wody).

Większe zakłady przemysłowe w mieście, przylegające do dwóch (lub więcej) ulic, powinny mieć dwa połączenia z siecią miejską, oddzielnie od każdej z dwóch przyległych ulic. Schemat obwodowej sieci hydrantów zakładu przemysłowego, połączonej z siecią miejską przez dwa wodomierze sieć wodociągową zakładu przemysłowego podłączoną do wodomierza na obejściu (promocja 3 w 1).

Urządzenie tryskaczowe składa się z tryskaczy, z sieci przewodów, z zaworu sygnalizacyjnego i z urządzenia zasilającego. Rozstaw tryskaczy stosuje się w granicach od 2,5 m do najwyżej 3,6 m, przeciętnie zaś 3 m.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !