Gatunek stali

Gatunek stali

Gatunek stali określa znak podany w drugiej kolumnie. Trzeba zaznaczyć, że stale StOS, St3SX i St3SY produkowane są u nas na specjalne zamówienie (program uprawnienia budowlane na komputer).
Stal zbrojeniowa jest nadal zwijana w kręgi lub dostarczana w prętach. Pierwszą zwiemy walcówką, drugą - prętową.
Ponadto nowa norma odróżnia drut, czyli stal zbrojeniową ciągnioną na zimno z walcówki i dostarczaną też w kręgach (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Powyższe stale są produkowane w następujących asortymentach:
a) pręty okrągłe, gładkie, walcowane na gorąco ze stali gatunku StO, StOS i St3SX o średnicach od 84-40 mm i długościach fabrycznych 6-12 m,
b) pręty okrągłe, żebrowane, walcowane na gorąco ze stali gatunku 18G2, o średnicach od 6,7-29,2 mm i długościach fabrycznych 10-12 m (uprawnienia budowlane),
c) pręty okrągłe, żebrowane skośnie, walcowane na gorąco ze stali gatunku 34GS, o średnicach nominalnych od 6-40 mm i długościach fabrycznych 10-12 m,
d) walcówka okrągła, gładka, walcowana na gorąco ze stali gatunku StO, StOS i St3SX, o średnicach 5,5-14 rnm, dostarczana w kręgach o średnicy zewnętrznej ok. 600 mm i ciężarze 25-110 kG,
e) walcówka okrągła, żebrowana, walcowana na gorąco ze stali gatunku 18G2,
0 średnicach rdzenia od 6,7-10 mm, dostarczana w kręgach o średnicy zewnętrznej ok. 600 mm i ciężarze 25-110 kG,
f) walcówka okrągła, żebrowana skośnie, walcowana na gorąco ze stali gatunku 34GS, o średnicach nominalnych 6-8 mm, dostarczana w kręgach o średnicy zewnętrznej co najmniej 1500 mm i ciężarze 25-110 kG (program egzamin ustny),
g) druty okrągłe zwykłej jakości, ciągnione na zimno i wyżarzone ze stali gatunku StO, o średnicach od 2-5 mm, dostarczane w kręgach o średnicy wewnętrznej 500-4-600 mm i ciężarze 15 kG dla drutu o średnicy od 2-3 mm 25 kG dla drutu o średnicy od 3-5 m.
Wygląd zewnętrzny, przekrój oraz oznaczenia wymiarów walcówki i prętów żebrowanych skośnie ze stali 34GS (opinie o programie).

Wytyczne Ministerstwa Budownictwa

Wytyczne Ministerstwa Budownictwa i PMB wydane w związku ze zmianą gatunków stali w r. 1964 zalecają stosowanie stali gatunku StO do wykonywania:
a) zbrojenia głównego w konstrukcjach i elementach żelbetowych z betonów o marce równej albo niższej od 140, a z betonów o marce wyższej od 140 w tych przypadkach, gdy konieczne jest ich zbrojenie prętami o średnicy mniejszej niż 8 mm,
b) zbrojenia pomocniczego, jak pręty rozdzielcze, montażowe, strzemiona itp.,
c) uchwytów montażowych.
Stal gatunku StOS powinna być używana do wykonywania zbrojenia głównego w konstrukcjach i elementach żelbetowych z betonów o marce wyższej od 140. Do betonów niższych marek stosuje się ją wyjątkowo, gdy konieczne jest spawanie wkładek (segregator aktów prawnych).
Stal gatunku 34GS jest obecnie podstawową u nas stalą zbrojeniową i stąd jest powszechnie stosowana w konstrukcjach i elementach żelbetowych, wykonywanych z betonu o marce wyższej od 170. Stal jest zgrzewalna, co pozwala na łączenie prętów za pomocą zgrzewania oporowego.
Stali 34GS nie stosuje się:
a) w elementach podlegających obliczeniom na obciążenia dynamiczne, jak fundamenty pod maszyny (z wyjątkiem fundamentów blokowych), belki pod- suwnicowe, schrony itp.,
b) gdy konieczne jest spawanie prętów zbrojenia głównego,
c) w elementach zbrojonych w oparciu o warunki minimalnego rozstawu zbrojenia w płytach cienkich (h 8 cm), gdy żądana średnica zbrojenia wynosi mniej niż 8 mm,
d) na strzemiona, pręty rozdzielcze i montażowe.
Taki sam jest zakres stosowalności stali St50B (promocja 3 w 1).
Stal gatunku 18G2 (dawny symbol St52) zaleca się stosować na zbrojenia główne elementów żelbetowych z betonu zwykłego marki równej albo niższej od 170 w następujących przypadkach: w elementach podlegających obliczeniom na obciążenia zmienne (dynamiczne), jak fundamenty pod maszyny, belki pod- suwnicowe, schrony itp., oraz w elementach zabezpieczających w obiektach wznoszonych na terenach występowania szkód górniczych, jak przepony, ruszty fundamentowe itp.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !