Blog

Pomieszczenia techniczne w domu zdjęcie nr 10
23.07.2020

Gatunek stali

W artykule znajdziesz:

Gatunek stali

Pomieszczenia techniczne w domu zdjęcie nr 11
Gatunek stali

Gatunek stali określa znak podany w drugiej kolumnie. Trzeba zaznaczyć, że stale StOS, St3SX i St3SY produkowane są u nas na specjalne zamówienie (program uprawnienia budowlane na komputer).
Stal zbrojeniowa jest nadal zwijana w kręgi lub dostarczana w prętach. Pierwszą zwiemy walcówką, drugą - prętową.
Ponadto nowa norma odróżnia drut, czyli stal zbrojeniową ciągnioną na zimno z walcówki i dostarczaną też w kręgach (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Powyższe stale są produkowane w następujących asortymentach:
a) pręty okrągłe, gładkie, walcowane na gorąco ze stali gatunku StO, StOS i St3SX o średnicach od 84-40 mm i długościach fabrycznych 6-12 m,
b) pręty okrągłe, żebrowane, walcowane na gorąco ze stali gatunku 18G2, o średnicach od 6,7-29,2 mm i długościach fabrycznych 10-12 m (uprawnienia budowlane),
c) pręty okrągłe, żebrowane skośnie, walcowane na gorąco ze stali gatunku 34GS, o średnicach nominalnych od 6-40 mm i długościach fabrycznych 10-12 m,
d) walcówka okrągła, gładka, walcowana na gorąco ze stali gatunku StO, StOS i St3SX, o średnicach 5,5-14 rnm, dostarczana w kręgach o średnicy zewnętrznej ok. 600 mm i ciężarze 25-110 kG,
e) walcówka okrągła, żebrowana, walcowana na gorąco ze stali gatunku 18G2,
0 średnicach rdzenia od 6,7-10 mm, dostarczana w kręgach o średnicy zewnętrznej ok. 600 mm i ciężarze 25-110 kG,
f) walcówka okrągła, żebrowana skośnie, walcowana na gorąco ze stali gatunku 34GS, o średnicach nominalnych 6-8 mm, dostarczana w kręgach o średnicy zewnętrznej co najmniej 1500 mm i ciężarze 25-110 kG (program egzamin ustny),
g) druty okrągłe zwykłej jakości, ciągnione na zimno i wyżarzone ze stali gatunku StO, o średnicach od 2-5 mm, dostarczane w kręgach o średnicy wewnętrznej 500-4-600 mm i ciężarze 15 kG dla drutu o średnicy od 2-3 mm 25 kG dla drutu o średnicy od 3-5 m.
Wygląd zewnętrzny, przekrój oraz oznaczenia wymiarów walcówki i prętów żebrowanych skośnie ze stali 34GS (opinie o programie).

Wytyczne Ministerstwa Budownictwa

Wytyczne Ministerstwa Budownictwa i PMB wydane w związku ze zmianą gatunków stali w r. 1964 zalecają stosowanie stali gatunku StO do wykonywania:
a) zbrojenia głównego w konstrukcjach i elementach żelbetowych z betonów o marce równej albo niższej od 140, a z betonów o marce wyższej od 140 w tych przypadkach, gdy konieczne jest ich zbrojenie prętami o średnicy mniejszej niż 8 mm,
b) zbrojenia pomocniczego, jak pręty rozdzielcze, montażowe, strzemiona itp.,
c) uchwytów montażowych.
Stal gatunku StOS powinna być używana do wykonywania zbrojenia głównego w konstrukcjach i elementach żelbetowych z betonów o marce wyższej od 140. Do betonów niższych marek stosuje się ją wyjątkowo, gdy konieczne jest spawanie wkładek (segregator aktów prawnych).
Stal gatunku 34GS jest obecnie podstawową u nas stalą zbrojeniową i stąd jest powszechnie stosowana w konstrukcjach i elementach żelbetowych, wykonywanych z betonu o marce wyższej od 170. Stal jest zgrzewalna, co pozwala na łączenie prętów za pomocą zgrzewania oporowego.
Stali 34GS nie stosuje się:
a) w elementach podlegających obliczeniom na obciążenia dynamiczne, jak fundamenty pod maszyny (z wyjątkiem fundamentów blokowych), belki pod- suwnicowe, schrony itp.,
b) gdy konieczne jest spawanie prętów zbrojenia głównego,
c) w elementach zbrojonych w oparciu o warunki minimalnego rozstawu zbrojenia w płytach cienkich (h 8 cm), gdy żądana średnica zbrojenia wynosi mniej niż 8 mm,
d) na strzemiona, pręty rozdzielcze i montażowe.
Taki sam jest zakres stosowalności stali St50B (promocja 3 w 1).
Stal gatunku 18G2 (dawny symbol St52) zaleca się stosować na zbrojenia główne elementów żelbetowych z betonu zwykłego marki równej albo niższej od 170 w następujących przypadkach: w elementach podlegających obliczeniom na obciążenia zmienne (dynamiczne), jak fundamenty pod maszyny, belki pod- suwnicowe, schrony itp., oraz w elementach zabezpieczających w obiektach wznoszonych na terenach występowania szkód górniczych, jak przepony, ruszty fundamentowe itp.

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Pomieszczenia techniczne w domu zdjęcie nr 12
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Pomieszczenia techniczne w domu zdjęcie nr 13
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Pomieszczenia techniczne w domu zdjęcie nr 16 Pomieszczenia techniczne w domu zdjęcie nr 17 Pomieszczenia techniczne w domu zdjęcie nr 18
Pomieszczenia techniczne w domu zdjęcie nr 19
Pomieszczenia techniczne w domu zdjęcie nr 20 Pomieszczenia techniczne w domu zdjęcie nr 21 Pomieszczenia techniczne w domu zdjęcie nr 22
Pomieszczenia techniczne w domu zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Pomieszczenia techniczne w domu zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Pomieszczenia techniczne w domu zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Pomieszczenia techniczne w domu zdjęcie nr 32 Pomieszczenia techniczne w domu zdjęcie nr 33 Pomieszczenia techniczne w domu zdjęcie nr 34
Pomieszczenia techniczne w domu zdjęcie nr 35
Pomieszczenia techniczne w domu zdjęcie nr 36 Pomieszczenia techniczne w domu zdjęcie nr 37 Pomieszczenia techniczne w domu zdjęcie nr 38
Pomieszczenia techniczne w domu zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Pomieszczenia techniczne w domu zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Pomieszczenia techniczne w domu zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami