Gazy pochłonięte z atmosfery

Gazy pochłonięte z atmosfery

W okolicach uprzemysłowionych agresja wód opadowych jest większa, zawierają one bowiem gazy pochłonięte z atmosfery. Są to gazy wydzielone z kominów przy spalaniu węgla kamiennego, ropy lub powstające przy rozmaitych procesach chemicznych, w różnych zakładach przemysłowych, głównie przemysłu chemicznego (program uprawnienia budowlane na komputer). Najbardziej szkodliwym gazem uchodzącym do atmosfery jest najczęściej dwutlenek siarki, który pod wpływem tlenu z powietrza utlenia się do trójtlenku siarki, dając z wodą kwas siarkowy. Kwas ten nawet w małych rozcieńczeniach koroduje większość materiałów budowlanych, a między innymi beton i stal. Popioły lotne i wszelkie składniki stałe dymów zanieczyszczające atmosferę zawierają substancje agresywne i również działają przyspieszająco na korozję konstrukcji budowlanych.

Stwierdzono na przykład, że wiadukty żelbetowe nad torami kolejowymi, na które działa dym z kominów parowozów, ulegają zniszczeniu dwu- lub trzykrotnie szybciej od podobnych konstrukcji znajdujących się w normalnych warunkach atmosferycznych (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Elementy konstrukcyjne zewnętrzne metalowe (stalowe, cynkowe) w okręgach przemysłowych, a szczególnie na terenach zakładów przemysłowych wydzielających do atmosfery gazy agresywne, bardzo szybko ulegają zniszczeniu. Na przykład zaobserwowano zupełne zniszczenie rynien dachowych z blachy cynkowej już po kilku latach.

Pary i gazy agresywne o większym stężeniu występują przede wszystkim w pomieszczeniach produkcyjnych zakładów przemysłowych. W wyniku procesów technologicznych wytwarza się para i gazy, między innymi dwutlenek węgla (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Niektóre pomieszczenia przemysłowe, jak np. przędzalnie, wymagają dużej wilgotności względnej powietrza, dochodzącej do 80% i wyższej, przy temperaturze nawet do 30°C. Para wodna, nawet bez obecności innych gazów agresywnych, w znacznym stopniu przyspiesza korozję stali, szczególnie jeśli istnieją warunki do jej kondensacji na powierzchniach elementów konstrukcyjnych.

Środowiska agresywne

Agresywność innych gazów zależy nie tylko od ich stężenia w powietrzu, ale również od zawartości w nim wilgoci, która w znacznym stopniu potęguje i przyspiesza procesy korozji. A więc pomieszczenia, w których oprócz gazów agresywnych występuje duża wilgotność względna powietrza, są środowiskami szczególnie agresywnymi (program egzamin ustny). Środowiska agresywne, w zależności od stopnia wilgotności względnej, można podzielić na trzy grupy: o wilgotności względnej niższej od 60%, o wilgotności względnej większej od 60%, lecz niższej od 75% i o wilgotności większej od 75%.

Materiały o większej porowatości podlegają szybciej korozji gazowej niż materiały szczelne, na które gazy przeważnie działają powierzchniowo. Aktywność korodująca gazów uzależniona jest od stopnia ich rozpuszczalności w wodzie oraz powstających przy tym nowych substancji chemicznych (opinie o programie).

Osiadające na powierzchni konstrukcji pyły substancji higroskopijnych unoszące się w powietrzu mogą zwiększyć wilgotność powierzchni. Pyły te pochłaniają wilgoć nawet z powietrza o stosunkowo niskiej wilgotności względnej. Zjawisko takie występuje między innymi w zakładach przemysłu soli magnezowych i potasowych, pomimo że wilgoć względna w powietrzu w tych pomieszczeniach wynosi tylko 40-50%.

Agresywne środowiska gazowe występują w halach zakładów chemicznych, jak np. celulozowo-papierniczych i włókienniczych, szczególnie gdy technologia produkcji jest „mokra” przy podwyższonej temperaturze powietrza. Szczególnie niebezpieczny jest dla trwałości konstrukcji chlor (segregator aktów prawnych).

Gazy spalinowe i dymy występują w największych ilościach w parowozowniach. Działają one bezpośrednio na konstrukcje takie, jak obudowa tuneli, wiadukty nad torami kolejowymi. Gazy kominowe działają bezpośrednio na konstrukcje czopuchów i kominów, przy czym narażone są tu na agresywne działanie materiały wchodzące w skład trzonów kominowych (mur ceglany i żelbet), warstw izolacji termicznej i wykładzin wewnętrznych (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !