Gdzie odprowadzać wody opadowe?


Uprawnienia budowlane.Już na poziomie projektowania obiektu budowlanego, jego budowy lub etapie zamieszkania domu jednorodzinnego, powstanie problem tego, co zrobić z wodą deszczową, która systemem rynien odprowadzana jest z dachów i tarasów. Tej wody może pojawić się bardzo dużo w krótkiej jednostce czasu, na przykład podczas obfitej ulewy lub burzy. Jest kilka rozwiązań tej sytuacji.
Najbardziej popularne jest po prostu wypuszczenie wylotu rynien prosto w ogródek. Jeżeli jest to teren, w który dobrze wsiąka woda, to nie trzeba się o nic więcej martwić. Często też rynny montuje się tylko od tej strony budynku, od której znajduje się ulica. Wtedy pod ziemią montuje się specjalne przewody odprowadzające wody opadowe, które łączy się z wylotem rynien. Woda tymi przewodami wyprowadzana jest poza ogrodzenie, a następnie wypływa z nich prosto na ulicę, gdzie dostaje się do deszczowych studzienek odwadniających. Ten system jest zamontować bardzo łatwo i można to zrobić niewielkim nakładem kosztów, dlatego często można się z nim spotkać.
Nieco mniej popularne rozwiązanie, ale za to bardzo wygodne, to wykorzystanie do odprowadzania wód opadowych kanalizacji. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy budynek podłączony jest do systemu kanalizacji miejskiej, ponieważ odprowadzanie wód opadowych do szamba spowodowałoby jego bardzo szybkie przepełnienie. Chcąc skorzystać z tej możliwości trzeba ułożyć specjalne przewody podziemne, których wylot skierowany jest wprost w sieć kanalizacji ogólnospławnej. Do tych przewodów natomiast wprowadza się zakończenia rynien, pamiętając by po drodze zamontować wyczystkę rewizyjną, którą będzie można oczyścić w razie zatkania się rur.
Oba powyższe systemy sprawują się dobrze, jeżeli są wykonane poprawnie i odpowiednio do warunków terenowych w danym miejscu. Niezależnie jednak czy wykorzystywany jest odpływ do ogródka, na ulicę, czy do kanalizacji, można też zamontować zbiorniki retencyjne i zbierać pewną ilość wody deszczowej, by móc wykorzystać ją później.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami