Gdzie zatem najlepiej jest studiować?


Jak zdobyć uprawnienia budowlane?

 

W roku 2006 zaszły zmiany w środowisku budowlanym. Do tego roku o uprawnienia budowlane mogły ubiegać się osoby, które ukończyły technikum budowlane, absolwenci studiów wyższych oraz absolwenci kierunków zawodowych. Od roku 2006 absolwenci technikum zostali takiej możliwości pozbawieni, skutkiem tego spadła konkurencja na rynku pracy związanej z budownictwem, a uczniowie wyżej wymienionych poczuli spory zawód, ponieważ nie mogli być po skończeniu szkoły, aktywnymi uczestnikami budowlanego rynku pracy.

 

Jak zatem można zdobyć uprawnienia budowlane?

 

Uprawnienia budowlane (pełne) przysługują magistrom inżynierom studiów budowlanych, a ograniczone przysługują absolwentom studiów zawodowych. Jeżeli więc chcemy zdobyć uprawnienia musimy pójść na studia. Oznacza to bardzo często, że musimy dojeżdżać do dużego miasta albo się do niego przeprowadzić. Nie jest to do końca takie najgorsze, ponieważ bardzo wiele firm budowlanych ma swoje główne siedziby właśnie w nich, a i w tych miastach sporo się dzieje, w zakresie budownictwa kubaturowego oraz liniowego.

 

Gdzie zatem najlepiej jest studiować?

 

Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań i Gliwice posiadają prawdopodobnie najlepsze wyższe szkoły techniczne. W miastach tych jest na każdej uczelni technicznej wydział budowlany, podobnie jest z pracą. Jeśli zdobędziemy uprawnienia raczej nie będziemy mieli problemu z jej znalezieniem.

 

Jakie uprawnienia możemy uzyskać?

 

Jeżeli chodzi o uprawnienia to rozróżnia się wiele specjalizacji. Obecnie są one podzielone na specjalizacje: architektoniczną, konstrukcyjno-budowlaną, inżynieryjną, mostową, drogową, kolejową, hydrotechniczną, wyburzeniową, w zakresie sieci instalacji i urządzeń: telekomunikacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych.

Większość pracujących w budownictwie posiada tylko jedną specjalizację. Zazwyczaj jest to wystarczające do tego aby znaleźć dobrą pracę. Nie ma jednak przeszkód aby posiadać ich więcej, wiąże się to jednak z poświęceniem sporej ilości czasu oraz dokształceniem.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami