Gdzie znaleźć wykaz aktualnych aktów prawnych na egzamin w 2019 roku?

Obowiązkiem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej jest podanie do publicznej wiadomości całej listy aktów prawnych, których znajomość będzie obowiązywać kandydatów starających się o uprawnienia budowlane (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Gdzie znaleźć wykaz aktualnych aktów prawnych na egzamin w 2019 roku?

Należy przy tym pamiętać, że akty prawne stale należy uaktualniać, ponieważ wprowadzane są w nich zmiany i różnego rodzaju udoskonalenia. Właśnie dlatego, zanim rozpocznie się naukę do egzaminu na uprawnienia budowlane, warto wiedzieć:
• czego trzeba się uczyć,
• jakie rozporządzenia są aktualne,
• jakie rozporządzenia uległy zmianie (program na komputer).

Pilnowanie wprowadzanych na bieżąco zmian do aktów prawnych jest uciążliwe i wymaga ciągłego śledzenia prac odpowiedzialnych za to podmiotów. Właśnie dlatego ustalono, że konieczne jest uporządkowanie tej kwestii (program na telefon). Aby ułatwić kandydatom na uprawnienia budowlane przygotowanie się do egzaminu, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna wydaje tzw. Wykaz przepisów. Wykaz ten obowiązuje wyłącznie podczas najbliższego egzaminu – na kolejną sesję wydawany jest następny wykaz (opinie o programie).

W wykazie aktów prawnych nie jest podawany wymagany zakres znajomości aktów prawnych. Zaznaczono tam jedynie zakres znajomość poszczególnych aktów dla wybranej przez kandydata specjalności. W przypadku, gdy Wykaz przepisów zostanie wydane, a któryś z aktów prawnych po tym czasie ulegnie zmianie, należy pamiętać, że na egzaminie będzie wymagana znajomość aktu, który został narzucony w wykazie, bez późniejszych zmian (segregator aktów prawnych).

Wykaz przepisów na wiosenną sesję

Wykaz przepisów na wiosenną sesję egzaminacyjną został opublikowany 22 lutego 2019 roku (promocja 3 w 1). Został on ustalony w oparciu o ustawę Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku, rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 11 września 2014 roku, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Kodeks Cywilny, ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 roku oraz ustawę o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku i innych aktów prawnych (program egzamin ustny). Wykaz można pobrać ze strony Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !