Blog

Narodowe władze zdjęcie nr 10
27.04.2019

Generalny wykonawca

W artykule znajdziesz:

Generalny wykonawca czy podwykonawca – gdzie odbywać praktyki?

To, czy praktyki odbywają się u generalnego wykonawcy czy u podwykonawcy, ma duże znaczenie w przypadku praktyki przygotowującej do zdobycia uprawnień budowlanych (https://uprawnienia-budowlane.pl). Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że odbywanie praktyki w firmie

Narodowe władze zdjęcie nr 11
Generalny wykonawca

pełniącej funkcję generalnego wykonawcy, polega głównie na pracach z dokumentacją (program na komputer).

Takie przedsiębiorstwa najczęściej bazują na podwykonawcach, stąd też do obowiązków praktykanta zalicza się najczęściej:
• czytanie umów,
• sporządzanie obmiarów,
• rozliczanie robót podwykonawców,
• pilnowanie harmonogramu prac budowlanych,
• uczestniczenie w przygotowywaniu sprzedaży,
• robienie dokumentacji fotograficznej,
• upominanie podwykonawców w przypadku zbyt wolnego przebiegu robót budowlanych (program na telefon).

Jak więc widać w wielu przypadkach jest to praca wyjątkowo niewdzięczna, a praktykant musi robić dokładnie to, co każą mu przełożeniu, bez zwracania uwagi na tzw. kwestie moralne (opinie o programie).

Majster budowy

Decydując się na praktykę do uprawnień budowlanych w mniejszej firmie podwykonawczej, istnieje większa pewność, że praktykant będzie miał do czynienia z prawdziwą pracą na budowie. Oznacz to przede wszystkim wykonywanie różnego rodzaju prac na budowie, w różnych warunkach atmosferycznych oraz przy zróżnicowanych robotach, w tym również tych najbrudniejszych (segregator aktów prawnych).

Podczas praktyk u podwykonawcy trzeba zwracać dużą uwagę na bezpieczeństwo, precyzję oraz czas wykonywania poszczególnych robót budowlanych. Duże znaczenie mają dobre pomysły oraz odpowiednio szybka ich realizacja. Należy pamiętać, że każde opóźnienie może skutkować upomnieniem, a w przypadku szybszego wykonania prac raczej nie ma co liczyć na jakieś specjalne pochwały (promocja 3 w 1). Jak więc widać, taką pracę trzeba po prostu lubić, w przeciwnym wypadku staranie się o uprawnienia budowlane to niepotrzebny trud. Na pewno dużą zaletą praktyki u podwykonawców jest możliwość wykorzystywania w pracy różnego rodzaju maszyn budowlanych, co z pewnością przyda się podczas egzaminu (program egzamin ustny). Ponadto taka praca z pewnością lepiej przygotowuje do egzaminu niż prace papierkowe.

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Narodowe władze zdjęcie nr 12
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Narodowe władze zdjęcie nr 13
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Narodowe władze zdjęcie nr 16 Narodowe władze zdjęcie nr 17 Narodowe władze zdjęcie nr 18
Narodowe władze zdjęcie nr 19
Narodowe władze zdjęcie nr 20 Narodowe władze zdjęcie nr 21 Narodowe władze zdjęcie nr 22
Narodowe władze zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Narodowe władze zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Narodowe władze zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Narodowe władze zdjęcie nr 32 Narodowe władze zdjęcie nr 33 Narodowe władze zdjęcie nr 34
Narodowe władze zdjęcie nr 35
Narodowe władze zdjęcie nr 36 Narodowe władze zdjęcie nr 37 Narodowe władze zdjęcie nr 38
Narodowe władze zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Narodowe władze zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Narodowe władze zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami