Generalny wykonawca czy podwykonawca – gdzie odbywać praktyki?

To, czy praktyki odbywają się u generalnego wykonawcy czy u podwykonawcy, ma duże znaczenie w przypadku praktyki przygotowującej do zdobycia uprawnień budowlanych (https://uprawnienia-budowlane.pl). Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że odbywanie praktyki w firmie

Generalny wykonawca

pełniącej funkcję generalnego wykonawcy, polega głównie na pracach z dokumentacją (program na komputer).

Takie przedsiębiorstwa najczęściej bazują na podwykonawcach, stąd też do obowiązków praktykanta zalicza się najczęściej:
• czytanie umów,
• sporządzanie obmiarów,
• rozliczanie robót podwykonawców,
• pilnowanie harmonogramu prac budowlanych,
• uczestniczenie w przygotowywaniu sprzedaży,
• robienie dokumentacji fotograficznej,
• upominanie podwykonawców w przypadku zbyt wolnego przebiegu robót budowlanych (program na telefon).

Jak więc widać w wielu przypadkach jest to praca wyjątkowo niewdzięczna, a praktykant musi robić dokładnie to, co każą mu przełożeniu, bez zwracania uwagi na tzw. kwestie moralne (opinie o programie).

Majster budowy

Decydując się na praktykę do uprawnień budowlanych w mniejszej firmie podwykonawczej, istnieje większa pewność, że praktykant będzie miał do czynienia z prawdziwą pracą na budowie. Oznacz to przede wszystkim wykonywanie różnego rodzaju prac na budowie, w różnych warunkach atmosferycznych oraz przy zróżnicowanych robotach, w tym również tych najbrudniejszych (segregator aktów prawnych).

Podczas praktyk u podwykonawcy trzeba zwracać dużą uwagę na bezpieczeństwo, precyzję oraz czas wykonywania poszczególnych robót budowlanych. Duże znaczenie mają dobre pomysły oraz odpowiednio szybka ich realizacja. Należy pamiętać, że każde opóźnienie może skutkować upomnieniem, a w przypadku szybszego wykonania prac raczej nie ma co liczyć na jakieś specjalne pochwały (promocja 3 w 1). Jak więc widać, taką pracę trzeba po prostu lubić, w przeciwnym wypadku staranie się o uprawnienia budowlane to niepotrzebny trud. Na pewno dużą zaletą praktyki u podwykonawców jest możliwość wykorzystywania w pracy różnego rodzaju maszyn budowlanych, co z pewnością przyda się podczas egzaminu (program egzamin ustny). Ponadto taka praca z pewnością lepiej przygotowuje do egzaminu niż prace papierkowe.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !