Gładkie stale zbrojeniowe

Gładkie stale zbrojeniowe

Za granicą są stosowane również gładkie stale zbrojeniowe, zaś ostatnio podobnie jak u nas przechodzi się na stale profilowane (program uprawnienia budowlane na komputer). Norma radziecka GOST 5058-57 obejmująca stale niskostopowe przewiduje dla prętów do zbrojenia betonu gatunki 18G2S, 24G2S i 30HG2S. Dla gatunku 18G2S podano wymagane własności wytrzymałościowe tylko w bardzo wąskim zakresie wymiarów od 6-8 mm, a gatunek 30HG2S przeznaczony jest do zbrojenia elementów z betonów sprężanych metodą elektronagrzewu.Jako podstawowy gatunek stali niskostopowej do zbrojenia betonu jest przewidziany 25G2S o następujących własnościach wytrzymałościowych i technologicznych w zakresie grubości od 6-40 mm (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Stal ta w praktyce wykazała duże różnice wyników przy badaniu własności wytrzymałościowych i stąd Centralny Naukowo-Badawczy Instytut Czornoj Mietałłurgii w Moskwie opracował nowe gatunki stali 28GS2 i 35GS.
Własności wytrzymałościowe i technologiczne tych stali spełniają wymagania podane w GOST 5058-57 dla stali 25G2S. Stale te w porównaniu do 25G2S mają mniejszą zawartość manganu, a więc są bardziej ekonomiczne i tańsze. Z tych dwóch gatunków stal 35GS rozpowszechniła się oardzo szeroko i została w 1960 r. wprowadzona do GOST 5058-57 (uprawnienia budowlane).
Druga stal 28GS2 - pomimo, że zawiera jeszcze mniej manganu - nie rozpowszechniła się jeszcze dotychczas w Rosji i nie została wprowadzona do GOST.W Bułgarii, Czechach, Słowacji i na Węgrzech stosowana jest stal zbrojeniowa o tej samej granicy plastyczności.
Charakterystyki stali używanych do zbrojenia betonów w Austrii, Szwajcarii są podane w rozdz. 1 tomu II BB. W rozdziale tym podano też stosowane za granicą profile skręcone i spłaszczone.
Normy angielskie rozróżniają:

1) stal okrągłą BS-795,

2) stal skręcaną na zimno BS-1144,

3) siatki zbrojeniowe BS-1221,

4) stale różne nieznormalizowane (program egzamin ustny).
Stal okrągła jest wyrabiana o średnicach 6 (V4″), 10 (3/a"), 13 (V2″), 16 {:h"), 19 (V4″), 22 (7/o"), 25 (1″), 29 (ls/s"), 32 (l’/V’), 35 (l3/a"), 38 (IV2″) mm i wytrzymałości na rozciąganie od Rr - 49,2 do 58.3 kG/mm2. Stal skręcana na zimno z prętów kwadratowych lub dwóch prętów okrągłych, jak stal Isteg,
jest wyrabiana o tych samych średnicach.

Siatki zbrojeniowe

Siatki zbrojeniowe są wyrabiane ze stali okrągłych, odpowiadających wymaganiom normy BS-785 lub skręcanych na zimno - normy BS-1144. Na osnowę siatek z prętów okrągłych stosowane są druty o średnicy od 3,25 (0,128″) do 10.8 (0,432″) mm, zaś na wątek - od 2,64 (0.104″) do 5,89 (0,232″) mm. W siatkach z prętów skręcanych na zimno stosuje się średnice od 3,15-5-8,23 mm. Siatki są produkowane w arkuszach o szer. 2,1 m i długości 5,2 m (7X17 stóp) (opinie o programie).
Prócz zgrzewanych, produkowane są siatki cięto-ciągnione z blach grubości 3,2 (Vs"), 4,8 (Vie"), 6,4 mm.

We Francji stal okrągła jest wyrabiana o średnicach 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20: 25; 32 i 40 mm. Używane są też stale żebrowane. Charakterystykę ich podaje tabl. 1-10.Siatki zgrzewane są wyrabiane z prętów 3; 3.5; 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10 i 12 mm Pręty osnowy rozmieszczone są co 75, 100, 125. 150 i 200 mm; pręty wątku co 50, 100, 150, 200, 250 i 300 mm. Dla prętów o 0 ^ 6 mm Rr wynosi 6300 kG/cm", Qr obliczeniowe przyjmuje się 5200 kG cm:, dla prętów o 0 > 6 mm Rr = 5150 kG/cm2, zaś Qr = 4250 kG/cm2. Dla siatek cięto-ciągnionych Qr = 3300 kG/cm2 (segregator aktów prawnych).

Okrągłe stale zbrojeniowe w USA, zgodnie z normą A50.1-1964 ASTU A15-64, są produkowane o średnicach 6 (0,25″), 10 (0,375″), 13 (0,5″), 15,5 (0,625″), 19 (0,75″), 22 (0,875″), 25 (1″), 29 (1,128″), 32 (1,270″) i S5 (1,41″). Norma ta dopuszcza również stale profilowane.Szerokie badania nad stalą profilowaną wykazały, że najlepszą przyczepność mają pręty o żeberkach ustawionych w romby lub jodełkę (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !