Praktyka zawodowa – ile powinna trwać?

Czas trwania praktyki zawodowej wymaganej do uprawnień budowlanych jest dokładnie określony w art. 14 Prawa budowlanego. W ustawie tej czas trwania praktyk został uzależniony od (https://uprawnienia-budowlane.pl/):
• zakresu uprawnień – ograniczone lub bez ograniczeń,
• rodzaju uprawnień – projektowe lub wykonawcze,
• posiadanego wykształcenia – drugi stopień studiów, pierwszy stopień studiów, dyplom technika (program na komputer).

Praktyka zawodowa – ile powinna trwać?

W zależności od wymienionych czynników kandydat na uprawnienia ma obowiązek odbycia praktyk trwających od 1,5 roku do nawet 4 lat. Wymagany okres praktyki zawodowej dla uprawnień bez ograniczeń do projektowania wynosi rok na budowie i rok przy sporządzeniu projektów (program na telefon). Co ciekawe, w przypadku uprawnień do projektowania w ograniczonym zakresie czas praktyki na budowie oraz przy sporządzaniu projektów jest taki sam, jak i dla uprawnień bez ograniczeń.

W przypadku kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń czas praktyki na budowie wynosi 1,5 roku przy ukończonych studiach II stopnia na kierunku odpowiednim oraz 3 lata przy ukończonych studiach I stopnia na kierunku odpowiednim (opinie o programie). Dla uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie praktyka na budowie musi trwać 1,5 roku przy ukończonych studiach II stopnia na kierunku pokrewnym lub I stopnia na kierunku odpowiednim, 3 lata przy ukończonych studiach I stopnia na kierunku pokrewnym oraz 4 lata w przypadku osób mających tytuł technika w jednym z zawodów związanych z budownictwem (segregator aktów prawnych).

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń można otrzymać po odbyciu 1,5 roku praktyki na budowie oraz 1 roku praktyki przy sporządzaniu projektów (promocja 3 w 1). Dla uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie czas praktyki wynosi 1,5 roku na budowie oraz rok przy sporządzaniu projektów. Czas praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych może zostać dwukrotnie wydłużony, jeśli praktyki odbywają się w organach nadzoru budowlanego, u zarządcy infrastruktury kolejowej bądź w organach administracji rządowej (program egzamin ustny).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !