Głębokość wnikania impregnatu

Głębokość wnikania impregnatu

Metody polegające na utrwalaniu świeżo ściętego drewna pastami grzybobójczymi określa się w praktyce - na ogół niesłusznie - jako metody osmotyczne. Zjawisko osmozy występuje wówczas, gdy roztwór o większym stężeniu graniczy przez błonę półprzepuszczalną z roztworem o mniejszym stężeniu. Mianem błony półprzepuszczalnej określa się błony roślinne i zwierzęce o tak małych porach (kapilarach), że stykając się z roztworem przepuszczają rozpuszczalnik, nie przepuszczają natomiast cząsteczek rozpuszczonego związku (program uprawnienia budowlane na komputer).

W tych warunkach osmoza jest to jednostronna dyfuzja rozpuszczalnika przez błonę półprzepuszczalną, przebiegająca (wskutek dążenia do wyrównania stężenia roztworów) w kierunku roztworu o większym stężeniu. Na skutek przenikania rozpuszczalnika, a zahamowania przemieszczania się cząsteczek rozpuszczonego związku, występuje w komórce ciśnienie osmotyczne.
Błony półprzepuszczalne występują w komórkach żywych drzew; drewno świeżo ścięte zawiera żywe komórki o selektywnych, półprzepuszczalnych błonach w zewnętrznych warstwach bielu. Wskutek tego przy nasycaniu drewna świeżo ściętego mogą wchodzić w grę zarówno zjawiska dyfuzji, jak zjawiska osmozy.

W miarę wysychania drewna selektywne błony półprzepuszczalne przekształcają się w błony obustronnie przepuszczalne, a wyrównywanie stężenia roztworów odbywa się wyłącznie na podstawie praw dyfuzji. Z tego względu dla metod opartych na powlekaniu drewna pastami grzybobójczymi bardziej uzasadniona jest nazwa metod dyfuzyjnych; te same metody zastosowane do żywych drzew będą miały charakter metod dyfuzyjno-osmotycznych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Głębokość wnikania impregnatu zależy od gatunku i rodzaju drewna (biel i twardziel), od kierunku wnikania w stosunku do przebiegu włókien, od wilgotności drewna, od długości czasu nasycania, od zdrowotności drewna itd.

Nasycanie drewna na podstawie metod dyfuzyjnych przebiega powoli (uprawnienia budowlane). Celem przyspieszenia przebiegu procesu stosuje się nasycanie w autoklawach, pod ciśnieniem. Wtłaczana w drewno ciecz impregnacyjna przepływa przez kapilarne otwory w błonach jamek oraz przez światło komórek. Przepływ lepkiej cieczy przez wąskie kapilary odbywa się w sposób (program egzamin ustny).

Nasycalność drewna

Na duże znaczenie cieczy zwilżających w praktycznych procesach nasycania drewna zwracają uwagę Wanin i Prokopp. Drewno jest materiałem porowatym o silnie rozbudowanej sieci włoskowatych kapilar. Prędkość i głębokość wnikania impregnatu zależy w dużym stopniu od jego własności zwilżających. Celem zmniejszania trudności związanych z wnikaniem w drewno impregnatów nie zwilżających należy stosować dodatek związków zwilżających. Mogą to być substancje obniżające wydatnie napięcie powierzchniowe wody, stosowanej jako rozpuszczalnik impregnatów, w skład których wchodzą różnego rodzaju sole; jako związki zwilżające stosuje się np. kwasy tłuszczowe, naftalenowe i żywiczne (opinie o programie).

Odmienną grupę stanowią substancje, które w małym stopniu obniżają napięcie powierzchniowe wody na granicy wody i powietrza, tworzą natomiast na wewnętrznej powierzchni drewna cienką warstwę hydrofitową, która zapewnia należyte zwilżenie powierzchni drewna wodnym roztworem impregnatu. Substancję taką stanowi np. saponina, otrzymywana z korzeni mydlnicy (Saponaria officinalis). Stosowane w praktyce substancje zwilżające powinny równocześnie powodować pęcznienie drewna. Rozsunięcie micel i zwiększenie średnicy kapilar ułatwia w następnej fazie wniknięcie impregnatów, które z trudem penetrują w głąb drewna (segregator aktów prawnych).

Zastosowanie w procesach nasycania związków powierzchniowoczynnych nie tylko ułatwia przebieg procesu, lecz przyczynia się do utrwalenia impregnatu na wewnętrznej powierzchni, co zmniejsza jego wymywalność.
Nasycalność drewna, czyli maksymalną ilość impregnatu, jaką drewno może wchłonąć (promocja 3 w 1).

Od obliczonej w ten sposób maksymalnej pojemności należy odjąć początkową wilgotność drewna. Rzeczywista ilość wchłanianego impregnatu jest znacznie mniejsza, zwłaszcza w drewnie twardzielowym (twardziel nie przyjmuje impregnatów).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !