Blog

04.05.2020

Główna zaleta mostów wiszących

W artykule znajdziesz:

Główna zaleta mostów wiszących

Główna zaleta mostów wiszących

Główną zaletą mostów wiszących jest możność wykonywania kabli i zawieszeń bez rusztowań. Te ostatnie są potrzebne tylko do wykonania pomostu. Montaż kabli jest zwykle wykonywany przez ich przewieszanie na slupach. W mniejszych mostach mogą to być kable wiązane w wytwórniach. W większych - kable są splatane na miejscu przez przewlekanie drutów, układanie ich równolegle i pakietowanie (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wszystkie te czynności są wykonywane z pomostów zawieszonych na linach montażowych. W zestawieniu z kablowaniem przęseł belkowych montaż kabli mostów wiszących jest prostszy ze względu na zewnętrzne położenie kabli. W zestawieniu z wykonaniem mostów łukowych, w których odpowiednikiem kabli są łuki - uproszczenie polega na budowie bez rusztowań i bez betonowania na dużej wysokości. Są to główne zalety wykonawcze mostów wiszących. Dalszym ułatwieniem w budowie tych mostów w porównaniu z mostami belkowymi jest możność naprężania kabli przez unoszenie na dźwignikach słupów lub portali z nich wytworzonych. Daje to możność jednoczesnego naprężenia wszystkich kabli ułożonych w obwodzie zamkniętym na słupach i owiniętych na końcach belek w sposób analogiczny jak na blokach oporowych przęseł belkowych sprężanych metodą Leonhardta. W porównaniu z tą ostatnią, uproszczenie polega na braku bloków oporowych, na ustawieniu pras bezpośrednio na podporach, wywieraniu sił pionowych, a nie poziomych, oraz - na zmniejszeniu wielkości sił wskutek naprężania kabli przez zmianę ich zwisu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Wyrównanie sił w wieszakach może być wykonywane za pomocą pras typu Freyssineta w przypadku wieszaków z kabli lub za pomocą lewarów i nakrętek rzymskich - w przypadku wieszaków z prętów okrągłych.
Podczas sprężania pomost betonowy podlega przemieszczeniom wywołanym tylko przez siły sprężające. Ułatwia to wykonanie pomostu z prefabrykatów dzielonych w poprzek mostu.
Cechy komunikacyjne, konstrukcyjne, statyczne, dynamiczne i wykonawcze mostów wiszących wpływają na ich zalety gospodarcze dające się zestawiać w następujących punktach:
- mniejszy koszt przęseł w porównaniu do mostów belkowych lub łukowych tych samych rozpiętości,
- możność zastosowania konstrukcyj betonowych o rozpiętości ach większych od rozpiętości granicznych mostów belkowych i łukowych (uprawnienia budowlane),
- mniejsza kubatura betonu od kubatury mostów belkowych,
- mniejszy koszt fundamentów,
- mała zależność kosztu mostu od kosztu kablowań,
- mały koszt pomostu sprężonego w porównaniu do pomostu stalowego,
- mniejsze zużycie stali niż w mostach belkowych,
- mniejsze koszty utrzymania w porównaniu z mostami wiszącymi o pomostach stalowych.

Mosty wiszące betonowe

Mosty wiszące betonowe mają mniejszy koszt od mostów wiszących stalowych wskutek małej ilości stali używanej na budowę pomostów (program egzamin ustny).
W porównaniu z mostami betonowymi łukowymi, koszt mostów wiszących jest mniejszy wskutek łatwości wykonania i możności montażu kabli bez rusztowań.
Mały koszt mostów wiszących o pomostach betonowych w stosunku do kosztu mostów belkowych wynika z małej kubatury betonu.

Różnica ta wzrasta przy rozpiętościach bliskich rozpiętościom granicznym mostów belkowych (opinie o programie).
Koszty fundamentów mostów wiszących mogą być porównywane tylko z odpowiednimi kosztami innych mostów bezrozporowych, bowiem fundamenty mostów rozporowych są zawsze droższe tam, gdzie podłoże nie może przejąć bezpośrednio oddziaływań podpór. Otóż fundamenty mostów wiszących są tańsze od fundamentów mostów belkowych ze względu na mniejszy ciężar tych mostów i na mniejszą liczbę podpór wobec większych rozpiętości (segregator aktów prawnych).
Koszt kabli stanowi ok. Vs do A kosztu mostu. Stosunek ten jest mniejszy w mostach wiszących niż w mostach belkowych ze względu na mniejszy ciężar betonu, większą strzałkę trasy kabli, zewnętrzne położenie kabli sprowadzające do zera koszty wykonania i wypełniania kanału. Dlatego zmiany w tonażu kabli mało wpływają na ogólny koszt tych mostów.

W betonowych pomostach i belkach usztywniających sprężonych poziomymi oddziaływaniami kabli stal jest potrzebna do uzbrojenia pomostu i do uzupełnienia tylko uzbrojenia belek usztywniających, których główne uzbrojenie stanowią kable zewnętrzne. Ilość stali w pomostach i belkach usztywniających tych mostów jest przeto mniejsza od ilości stali w odpowiednich elementach mostów wiszących stalowych i mniejsza niż w mostach betonowych belkowych tych samych rozpiętości (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami