Główny cel inżyniera budownictwaUprawnienia budowlane dają możliwość do projektowania rozmaitych nieruchomości i innych obiektów architektonicznych, takich jak chociażby mosty lub drogi, ale także dzięki posiadaniu stosownego certyfikatu jest sposobność do kierowania poszczególnymi pracami. Droga prowadząca do uzyskania dokumentu wydawanego przez komisję kwalifikacyjną Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa rozpoczyna się od ukończenia studiów albo szkoły średniej, oczywiście zgodnej z profesją, o jakiej mowa. Następnie konieczne jest przebycie dwufazowych praktyk, to znaczy na etapie projektowania inwestycji budowlanych, jak również w roli kierownika robót, związanych z powstaniem domów lub innych obiektów.


Zanim ktoś zdecyduje się na rozpoczęcie starań o zdobycie prawa do zajmowania się prezentowanym tematem, powinien zapoznać się z zapisami ustaw, a także rozporządzeniami ministra, który odpowiada w państwie za sprawy budowlane. Uzyska się wiedzę, że ostatnim stadium poprzedzającym przyznanie uprawnień jest zdanie egzaminu, potwierdzającego posiadanie wiedzy, niezbędnej do tworzenia fundamentów nieruchomości, ścian i dachów.

 

Każdy, kto pragnie uzyskać pełne albo ograniczone uprawnienia budowlane, powinien przede wszystkim uzyskać najpierw odpowiednie wykształcenie, a następnie odbyć praktykę podczas realizacji inwestycji oraz przy projektowaniu prac, a następnie zaliczyć egzamin. Po spełnieniu tych wymogów, wreszcie będzie można realizować się w wymarzonym zawodzie.


Osoba, która posiada stosowny certyfikat, będzie miała za pewne sporo do czynienia zarówno z betonem, jak również ze stalą. Specjaliście, znającemu prawo budowlane, kłopotu nie sprawi zaprojektowanie nieruchomości z uwzględnieniem stropodachów czy też słupów żelbetowych. Musi znać się między innymi na bezpośrednich i pośrednich fundamentach.


Wiele występuje typów specjalności, jakie można posiadać po uzyskaniu uprawnień budowlanych, a są nimi chociaż inżynieryjna, konstrukcyjno-budowlana i architektoniczna. Fachowiec zajmujący się prezentowaną dziedziną życia musie wiedzieć jak tworzyć instalacje wodociągową, kanalizacyjną, gazową czy telekomunikacyjną.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !