Główny wał napędowy

Główny wał napędowy
Główny wał napędowy

Główny wał napędowy 1 napędzany przez silnik obraca wrzeciono 3 za pomocą stożkowych kół zębatych 2 i 4, na. którym osadzony jest bęben przeciągający 5. Płyta z otworami (oczkami) do przeciągania (przeciągadło) oparta jest na wsporniku 7 (program uprawnienia budowlane na komputer).

Rozciąganie stali zbrojeniowej (jednorazowe) stanowi jedną z metod obróbki stali na zimno, mającej na celu podwyższenie granicy plastyczności, a polegającej na rozciągnięciu pręta (podobnie jak i w przypadku przeciągania na przeciągarkach) siłą powodującą naprężenia przewyższające granicę plastyczności pierwotnej.

Urządzenie do rozciągania prętów stalowych składa się z wciągarki bębnowej 1 jako maszyny napędowej oraz urządzenia naciągowego składającego się z obciążników 6, wielokrążka 5 oraz krążków kierujących 4. Pręt 2 podlegający rozciąganiu zamocowuje się w zaciskach 3 (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Pracochłonność występująca przy stosowaniu metody rozciągania jest dość znaczna, większa niż np. przy zgniataniu profilowym. Jednakże dużą zaletą tej metody jest jednoczesna kontrola rzeczywistych własności wytrzymałościowych pręta, czego nie można z podobną gwarancją przewidzieć przy innych metodach obróbki stali na zimno (uprawnienia budowlane).

Zgniatanie (profilowanie) na zimno prętów stalowych. Zgniatanie odbywa się za pomocą jednej lub dwóch par profilowanych walców. Stosując metodę zgniatania osiąga się nie tylko podwyższenie pierwotnej granicy plastyczności stali, lecz także zwiększenie przyczepności prętów stalowych do betonu. Profilowane zęby walców 1 i 2 chwytają pręt stalowy 3 w miejscu początkowego zetknięcia się zębów z prętem i obracają się o kąt a. Przy dalszym obracaniu się walców zęby zbliżają się do siebie i zgniatają odcinek pręta zawarty między nimi (program egzamin ustny).

Głębokość wgniecenia prętów

Schemat urządzenia do zgniatania prętów zbrojeniowych. Krąg drutu nakłada się na kołowrót /, po czym wolny koniec drutu podaje się do prowadnicy 2. Pręt między walcami 3 ulega profilowaniu, po czym przechodzi do urządzenia prostującego 4; po dojściu pręta 6 do oporu 8, ustalającego długość wyprofilowanego pręta, włącza się mechanizm cięcia 5; odcięte pręty spadają do koryta odbiorczego 7, skąd wyjmowane są ręcznie (opinie o programie).

Istnieje wiele maszyn do profilowania (zgniatania) na zimno prętów stalowych, np. maszyny typu Awakowa profilujące w dwóch prostopadłych kierunkach  profilowania prętów o średnicy od 64-14 mm i typu BA-49 do prętów o średnicy od za pomocą dwóch par wałków budowane są w dwóch wielkościach - typu MA-50 do 12-32 mm.

Głębokość wgniecenia prętów (zginanych) profilowanych na maszynach typu Awakowa powinna wynosić 15% w stosunku do pierwotnej średnicy stali, przy czym wielkość ta powinna być bieżąco w czasie produkcji kontrolowana. Kontrola odbywać się powinna przez pobieranie z każdej partii przeprofilowanej stali po 3 próbki i badanie ich na rozerwanie.

Przygotowanie stalowych zbrojeń konstrukcji żelbetowych podzielić można z punktu widzenia technologii ich wykonania na dwa podstawowe rodzaje:

  • przygotowanie zbrojeń ze stali prętowej (zbrojeń ciężkich),
  • przygotowanie zbrojeń ze stali w postaci drutu w kręgach (zbrojeń lekkich) (segregator aktów prawnych).

Czynności związane z przygotowaniem obydwu rodzajów zbrojeń pokazane są na schematach przedstawionych. Różnice technologii przy przygotowaniu obydwu rodzajów zbrojeń polegają głównie na stosowaniu różnych urządzeń i maszyn zbrojarskich (np. do zbrojeń z drutu walcowanego stosuje się maszyny do prostowania, których nie trzeba przy stali prętowej, przy stali prętowej stosuje się maszyny do zgrzewania iskrowego, których nie używa się przy drucie walcowanym itd.) (promocja 3 w 1).

Ponadto, gdy do jednego i drugiego rodzaju zbrojeń stosuje się maszyny tego samego typu, to jednak wielkości maszyn są różne. Sortowanie stali zbrojeniowej. Sortowanie stali nadchodzącej na plac budowy polega naprzód na starannym jej obejrzeniu. Pręty z widocznymi pęcherzami, łuskami, pęknięciami powinny być oddzielone, gdyż nie nadają się na zbrojenie.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !