Gnilica

Gnilica

Gnilica wytwarza grzybnię wewnętrzną i powierzchniową. Grzybnia powierzchniowa rozwija się przeważnie w postaci rozgałęzionych sznurów, znacznie krótszych od sznurów stroczka; grubość sznurów gnilicy osiąga najwyżej 1 mm. Początkowa jasnobrunatna barwa grzybni się do barwy prawie czarnej (program uprawnienia budowlane na komputer).

Owocniki są cienkie, przyrośnięte płasko do podłoża. Powierzchnia ich jest gładka lub pokryta licznymi, wypukłymi brodawkami. Wymiary owocników wahają się w granicach od kilku do 50 cm. Barwa owocników jest w młodym wieku żółtawooliwkowa, później ciemnieje do brunatnooliwkowej; brzegi owocników są jaśniej zabarwione.
Gnilica wymaga wyższej wilgotności drewna aniżeli stroczek lub porzyca; warunki optymalne występują w granicach 50-60% wilgotności. Optymalna temperatura wynosi według Orłosia 23″ C, a temperatura maksymalna około 35 C. Gnilica jest bardzo wytrzymała na niskie temperatury, co tłumaczy możliwość jej występowania poza obrębem budynków. Natomiast spadek wilgotności drewna powoduje szybkie zahamowanie rozwoju grzybni (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zwalczanie gnilicy jest łatwe, gdyż wysuszenie drewna zabezpiecza je w zupełności przed rozkładem. Drewno, które musi ze względu na rodzaj zastosowania znaleźć się w warunkach bardziej wilgotnych, należy zabezpieczać przez nasycanie środkami oleistymi (np. olej kreozotowy), na których działanie gnilica jest szczególnie wrażliwa.

Rozwój grzybów w drewnie wpływa ujemnie na jego techniczne własności. Grzybnia rozkładając drewno powoduje poważne zmiany w jego własnościach chemicznych, fizycznych i mechanicznych (uprawnienia budowlane).

Wpływ zgnilizny

Rozkład drewna jest zjawiskiem o nasileniu rosnącym w miarę postępującego rozwoju grzyba. Wpływ grzybów na techniczne własności drewna zależy z jednej strony od gatunku grzyba i związanego z tym rodzaju rozkładu, z drugiej strony - od stadium rozwoju grzyba i związanego z tym nasilenia procesów rozkładowych. W początkowych stadiach uszkodzenia zmiany własności drewna są nieznaczne; w zakresie cech fizycznych daje się zauważyć jedynie zmiana barwy (pociemnienie lub pojaśnienie drewna), skład zaś chemiczny, fizyczne i mechaniczne własności drewna pozostają w tym stadium prawie nie zmienione (program egzamin ustny).

W dalszych stadiach rozkładu występuje coraz wyraźniej zarysowane zniszczenie błon komórkowych, co powoduje obniżanie się ciężaru właściwego, twardości i mechanicznych własności drewna; w końcowym stadium zgnilizny drewno traci zupełnie swą normalną strukturę. Skład chemiczny zgniłego drewna ulega również zmianom, których charakter zależy w głównej mierze od typu zgnilizny, a więc od tego czy rozkładowi ulega głównie lignina (zgnilizna korozyjna), czy też celuloza (zgnilizna destrukcyjna). Rodzaj tych zmian związany jest przede wszystkim z gatunkiem grzyba (opinie o programie).

Wpływ zgnilizny na techniczne własności drewna zależy od charakteru rozkładu, od stopnia rozwoju, rozmieszczenia i zasięgu zgnilizny w danym sortymencie oraz od przeznaczenia sortymentu.
Wpływ zgnilizny na skład chemiczny drewna. Rozkład błon komórkowych drewna zachodzi pod wpływem wytwarzanych przez grzyby enzymów. Enzymów tych jest bardzo wiele, a ich rodzaj i stosunek ilościowy zależą od gatunku grzyba. Ponieważ w rozkładzie różnych składników chemicznych drewna biorą udział różne enzymy, więc też skład chemiczny zgniłego drewna zależy bezpośrednio od gatunku grzyba (segregator aktów prawnych). Grzyby wywołujące zgniliznę korozyjną zmniejszają poważnie zawartość ligniny w porażonym drewnie, przy czym bezwzględna ilość związków węglowodanowych (głównie celulozy) ulega również pewnemu obniżeniu.

Jeżeli jednak W wypadku zgnilizny destrukcyjnej zawartość węgla nieco wzrasta, co jest związane ze wzrostem procentowej zawartości ligniny, której skład chemiczny wykazuje większy udział węgla niż celuloza. Pomimo ze wahania zawartości węgla są niewielkie odbijają się one dość wyraźnie na wartości opałowej zgniłego drewna. Zgnilizna korozyjna nieco obniża wartość opałową, zgnilizna destrukcyjna natomiast powoduje jej podwyższenie (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !