Blog

Płyty wiórowe zdjęcie nr 10
18.08.2018

Nadzór budowlany na placu budowy

W artykule znajdziesz:

Nadzór budowlany na placu budowy

Nadzór budowlany na placu budowy jest obowiązkiem powiatowego inspektora nadzoru budowlanego (program na komputer). Do jego podstawowych zajęć należy kontrolowane obiektów budowlanych, a także ich utrzymania. Inspektor może zlecić natychmiastowe usunięcie różnego rodzaju nieprawidłowości, łącznie z wykrytymi w obiekcie zagrożeniami (program na telefon). Przyjmuje on również zawiadomienia o zagrożeniach w danym obiekcie. Inspektor nadzoru budowlanego jest uprawniony do wejścia na terenu budowy, a także do znajdującego się na nim obiektu budowlanego. Nie musi on informować o swoim zamierzeniu, ale zobowiązany jest do przedstawienia się oraz do okazania dokumentu, który uprawnia do przeprowadzenia kontroli (program na egzamin ustny).

Inspektor wchodzący na plac budowy

Płyty wiórowe zdjęcie nr 11
Nadzór budowlany na placu budowy

Inspektor wchodzący na plac budowy musi być wyposażony w kask ochronny – wynika to z przepisów BHP. Podczas kontroli ma on prawo nie tylko do sprawdzenia stanu budynku czy prowadzonych prac budowlanych, ale także dokumentów budowy oraz stosowanych materiałów budowlanych (promocja 3 w 1). Nadzór podejmuje działania kontrolne, które polegają m.in. na szczegółowym sprawdzeniu obiektu, dokładnych pomiarach, a także na porównaniu wykonywanych robót budowlanych z projektem, który był podstawą do wydania pozwolenia na budowę. Kontrola kończy się spisaniem protokołu, który powinien być podpisany przez inwestora (segregator).
Nadzór budowlany na placu budowy może być sprawowany przez wojewódzki inspektorat nadzoru budowlanego lub powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego. Każda z tych instytucji ma obowiązek czuwania nad przestrzeganiem prawa budowlanego. Do podstawowych zadań inspektora nadzoru budowlanego zalicza się:
• realizowanie postępowań administracyjnych,
• przeprowadzanie kontroli,
• wykonywanie zadań, które zlecił Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego (opinie).
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego ma również obowiązek sporządzania corocznego planu kontroli oraz sprawozdania z tego, jak został on wykonany. Najniższym organem nadzoru budowlanego jest powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego, a jego samodzielnym organem jest inspektor nadzoru budowlanego, który przeprowadza kontrole na budowach.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Płyty wiórowe zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Płyty wiórowe zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Płyty wiórowe zdjęcie nr 16 Płyty wiórowe zdjęcie nr 17 Płyty wiórowe zdjęcie nr 18
Płyty wiórowe zdjęcie nr 19
Płyty wiórowe zdjęcie nr 20 Płyty wiórowe zdjęcie nr 21 Płyty wiórowe zdjęcie nr 22
Płyty wiórowe zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Płyty wiórowe zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Płyty wiórowe zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Płyty wiórowe zdjęcie nr 32 Płyty wiórowe zdjęcie nr 33 Płyty wiórowe zdjęcie nr 34
Płyty wiórowe zdjęcie nr 35
Płyty wiórowe zdjęcie nr 36 Płyty wiórowe zdjęcie nr 37 Płyty wiórowe zdjęcie nr 38
Płyty wiórowe zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Płyty wiórowe zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Płyty wiórowe zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami