Graniczne nachylenie

Graniczne nachylenie

W powłokach długich o dużych szerokościach znaczne momenty zginające występują w przekrojach poprzecznych i może się okazać nieodzowne stosowanie żeber w kierunku obwodowym (program uprawnienia budowlane na komputer). Nachylenie powłoki przy wezgłowiach nie powinno być zbyt duże, aby możliwe było wykonanie betonowania tylko w jednostronnym (pojedynczym) deskowaniu. Graniczne nachylenie wynosi ok. 40°, jakkolwiek bardzo „suchy” beton układano nawet przy nachyleniu 45° bez stosowania dwustronnego deskowania. W powłokach krótkich maksymalne nachylenie o kącie 40° odpowiada stosunkowi strzałki do rozpiętości ok. 1 : 5, tak że nachylenie daje się z łatwością utrzymać w tych granicach, chyba że wymagana jest szczególnie duża wyniosłość powłoki. W zwykłych powłokach długich o przekroju kołowym, maksymalne nachylenie wynosi zazwyczaj 35 - 40°. W szerokich powłokach o przekroju eliptycznych oraz w dachach pilastych często trafia się takie nachylenie, że konieczne jest obustronne deskowanie powłoki (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Jeśli chodzi o dokładność kształtu powłok, to trzeba unikać wybrzuszeń, załamań itp., a defekty tego rodzaju dają się z łatwością wykryć gołym okiem. Z drugiej strony jest wiele przesady w powszechnym mniemaniu o wymaganej dokładności. Niedokładność deskowania, która występuje stopniowo, bądź na znacznej przestrzeni, nie powoduje niebezpieczeństwa dla konstrukcji, gdyż i tak powstaną zawsze siły ścinające potrzebne do zlikwidowania momentów zginających. W rzeczywistości smukłe łuki, w których każda niedokładność wywołuje dodatkowe zginanie, wymagają znacznie większej dokładności niż konstrukcje powłokowe (uprawnienia budowlane).

Bardzo dużo wielkich hangarów we Francji (np. w Orły) przekryte jest powłokami o przekroju falistym, z tym że długość fali w kierunku osi podłużnej sklepienia. Faliste Sklepienia takie rozpatrywane w całości są powłokami powłoki żelbetowe niewłaściwymi, wobec tego można je obliczać jak zwykłe łuki) (program egzamin ustny).

konstrukcje powłokowe

W niektórych nowych konstrukcjach tego typu sfałdowanie wykonane jest w formie wypukłego luku, bądź też nieco wklęsłego. W tym ostatnim przypadku krzywiznę daje się z łatwością uzyskać przez zastosowanie impregnowanej tkaniny, która zwiśnie pod ciężarem świeżego betonu układając się w żądaną krzywiznę. W konstrukcjach tego typu krzywizna w kierunku podłużnym jest większa od krzywizny w przekroju poprzecznym. Należy je projektować jako układy łuków o bardzo szerokich przekrojach poprzecznych (opinie o programie).

W ciągu ostatniego dziesięciolecia znalazły zastosowanie w konstrukcjach hangarów konstrukcje stalowe, wykonane jako konstrukcje powłokowe. Jedna z takich konstrukcji przypomina żelbetową powłokę długą. W innych konstrukcjach właściwa powłoka jest falista i posiada w pewnych przypadkach pojedynczą falę, w innych przypadkach podwójną. W opisane są konstrukcje o zamkniętym przekroju prostokątnym oraz powłoki usztywnione rurami cienkościennymi, a w podano wyniki doświadczeń nad konstrukcją, w której gładką powłokę właściwą usztywniono blachą falistą.

Budowano również powłoki z drewna. Taka konstrukcja składa się z łuków oraz dwóch warstw desek, które tworzą różne kąty z tworzącymi powłoki. Jedną z warstw desek można zastąpić podłużnymi płatwiami. Belki brzegowe w powłokach krótkich służą jako element konstrukcyjny, w którym układa się zbrojenie (segregator aktów prawnych). Niekiedy służą one również jako gzymsy. W powłokach długich o małej rozpiętości wystarczy niekiedy lekkie pogrubienie powłoki w pobliżu krawędzi. Przy dużych rozpiętościach ciężkie belki brzegowe stają się nieodzowne. Tego rodzaju belki brzegowe wymagają bardzo silnego zbrojenia, ale ze względu na dążenie do unikania rys w betonie, średnica poszczególnych prętów nie powinna być za duża. Powłoka długa pracuje jako belka oparta między przeponami, a oś obojętna najczęściej przebiega w pobliżu przejścia powłoki w belki krawędziowe (promocja 3 w 1).

 

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości, zwana także wartością rynkową, to znana cena, za którą dana własność może być sprzedawana lub wynajęta na otwartym…

Utylizacja odpadów

Utylizacja odpadów to proces usuwania lub utylizacja odpadów w sposób, który minimalizuje ich wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Proces…

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe do specjalistycznych maszyn i roboty przeznaczone do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków, infrastruktury, obiektów przemysłowych i innych…

Jadalnia w miejscu pracy

Jadalnia w miejscu pracy do miejsca, gdzie pracownicy mogą spożywać posiłki, odpoczywać i relaksować się podczas przerw obiadowych lub innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami