Grubość górnej płyty

Grubość górnej płyty

Grubość górnej płyty wynosi około 50 cm. Grubości ścian i płyt przepustów skrzynkowych wynoszą od 20 do 30 cm. Biuro Studiów i Projektów Transportu Drogowego opracowało w roku 1956 album typowych przepustów skrzynkowych o rozpiętościach od 2 do 6 m. Jest rzeczą oczywistą, że można uzyskać znacznie oszczędniejsze konstrukcje unikając momentów wywołanych parciem ziemi na ściany boczne i odporem ziemi na dno (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ukształtowanie tego rodzaju konstrukcyj w postaci ramownic nie jest przeto wolne od wad.
Zbliżonymi do omówionych są konstrukcje złożone z płyt monolitycznie połączonych ze ścianami pionowymi ustawionymi na fundamentach nie połączonych płytą. Schematami statycznymi tych konstrukcyj są ramownice otwarte. Nie będziemy ich tu omawiali, gdyż stanowią one odmianę układów o wieloprzęsłowych płytach wolnopodpartych.
Trzecim z wyodrębnionych rodzajów mostów płytowych są płyty związane ze słupami (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Można wśród nich odróżnić dwie odmiany zależnie od rozstawienia słupów. Jeżeli odstępy słupów w rzędach są małe, to oparcie płyty różni się niewiele od oparcia jej na ścianie. Płyta ulega zginaniu przede wszystkim wzdłuż mostu. Jeżeli natomiast rozstaw słupów w poprzek mostu jest zbliżony do rozstawu wzdłuż mostu, to płyta wygina się w dwóch kierunkach - poprzecznym i wzdłużnym, a jej ugięcia zobrazowane są przez warstwice częściowo zamknięte.

Analiza statyczna płyt wymaga uwzględnienia momentów skręcających i dwukierunkowego zginania. Rozpatrywanie płyt jako belek prowadzi do błędnych wyników (uprawnienia budowlane).
Mosty płytowe o podporach słupowych nie mają wad właściwych dwóm poprzednio opisanym rodzajom mostów - nie przejmują niepotrzebnie parcia ziemi, dają możność zmniejszenia momentów zginających płytę przez jej ciągłość, wreszcie łączą płytę z podporami w jedną całość, przez co odpada potrzeba wprowadzenia łożysk. Z tych względów trzeci z wymienionych rodzajów mostów płytowych zasługuje na szczegółowe rozpatrzenie (program egzamin ustny).

Główna zaleta mostów

Główną zaletą mostów o płytach ustawionych na słupach, w porównaniu z mostami ustawionymi na ścianach lub podporach pełnych, jest możność dowolnego rozstawienia słupów. Zaleta ta jest szczególnie cenna, gdy nie możemy zachować regularnego rozstawu słupów ze względu na użytkowanie miejsca pod mostem. Na przykład gdy pod mostem przebiegają nierównoległe chodniki, jezdnie lub tory, ustawienie ukośnych rzędów słupów nie daje właściwego rozwiązania.

W takich przypadkach należy wprowadzić słupy nie dzielące przestrzeni pod mostem równoległymi rzędami (opinie o programie). Nieregularne rozstawienie słupów powoduje stosunkowo nieznaczne zmiany w deskowaniu i w układzie uzbrojenia. Jest to podstawową zaleta mostów płytowych w porównaniu do mostów belkowych, w których nieregularna siatka słupów powoduje nieregularny układ belek i ich uzbrojenia oraz ostre kąty między belkami i między prętami. Analiza statyczna wskazuje, że niesłuszne jest wytwarzanie w płycie tak zwanych „ukrytych" belek i żeber oraz że uzbrojenie płyty przy nieregularnym rozstawie slupów może być sprowadzone tylko do dwóch kierunków prostopadłych.

Ustawienie płyty na słupach nie zgrupowanych w rzędach ma jeszcze jedną cenną zaletę nie konstrukcyjną, lecz komunikacyjną: daje bowiem pod mostem widoczność znacznie większą od tej, jaką można uzyskać ustawiając płytę na gęsto rozstawionych słupach lub ścianach (segregator aktów prawnych). Dlatego też mosty płytowe ustawione na słupach stanowią lepsze rozwiązanie od skrzynek kolejowych.
Układ momentów zginających w płytach zależy w znacznym stopniu od zmienności grubości płyty.

Przez właściwe obranie tej zmienności można go uporządkować. Stąd też ukształtowanie głowic słupów i ścian, zgrubienie pasm międzygłowicowych i zmniejszenie grubości płyty w przęsłach między podporami ma podstawowe znaczenie (promocja 3 w 1).. Niektórzy konstruktorzy uważają zmienność grubości płyty za rzecz zbędną, skoro można momenty wewnętrzne pokonać przez uzbrojenie. Mniemanie to jest niesłuszne. I tu w zagadnieniach płyt, tak samo jak i w innych zagadnieniach kształtowania, rzeczą istotną nie jest zapewnienie wytrzymałości, lecz uporządkowanie sił wewnętrznych i uzyskanie optymalnego układu tych sił.

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !