Blog

03.03.2020

Grubość pojedynczych desek

Grubość pojedynczych desek

Grubość pojedynczych desek

Grubość pojedynczych desek powinna wynosić 25 mm przy odległości w świetle między belkami do 1 m bądź 32 mm, jeśli ta odległość jest w granicach 1-M,5 m; przy większych odległościach pomost należy obliczyć na obciążenie 1000 kG/m2. Część nie przykrytą stropu należy oddzielić poręczą (program uprawnienia budowlane na komputer).

Poziom drugi i trzeci, a przy wysokich kondygnacjach i dalsze kolejne, stanowią pomosty na rusztowaniach. Pomosty te układane są zwykle kolejno na poszczególnych poziomach. Wyjątek stanowią rusztowania podnoszone w sposób ciągły, które pozwalają przesunąć ten sam pomost wzwyż na potrzebną wysokość.


Obciążenia. Przy obliczeniach statycznych rusztowań należy uwzględniać ich ciężar własny i przewidywane obciążenia ruchome, nie mniejsze niż 200 kG/m2. Ponieważ ciężar ustawianych materiałów zależy od przyjętej organizacji robót, a zwłaszcza od stosowanych pojemników, przeto należy w poszczególnych przypadkach sprawdzać statycznie pomosty i wszystkie elementy konstrukcyjne rusztowań (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W Polsce wykonywano rusztowania murarskie aż do ostatnich lat prawie wyłącznie na kozłach (kobyłkach) drewnianych.
Podporami pomostu w poziomie II tych rusztowań są kozły o wysokości 1-1,2 m i długości 2-h2,2 m. Przy rozstawieniu kozłów co 2 m pomost powinien być wykonany z 2 warstw desek o grubości po 32 mm. Łączenie desek pomostu można wykonywać tylko nad kozłami, stosując nakładki o długości co najmniej 20 cm (uprawnienia budowlane).

Poziom trzeci wykonywa się ustawiając na pomoście poziomu drugiego krótsze kozły o długości 1-1,2 m, z pokryciem ich 2 warstwami desek po 32 mm. Kozły należy ustawiać na zupełnie pewnym podłożu, a więc dolne kozły powinny być ustawiane nad belkami, a górne - bezpośrednio nad dolnymi. Przy powyższym systemie na II poziomie pozostaje wolne przejście dla robotników noszących materiał.

Jeśli wysokość murowanej kondygnacji jest większa do ok. 5 m, wówczas wypadnie zrobić IV poziom roboczy. Można go wykonać dostawiając krótkie kozły na II i III poziomie z pokryciem 2 warstwami desek należy przy tym wykonać specjalne usztywnienia kozłów II i III poziomu w obydwóch kierunkach (program egzamin ustny).

System rusztowań murarskich

Inny system rusztowań murarskich spotykany u nas różni się tym od pierwszego, że przy wykonywaniu III poziomu usuwa się pomost poziomu drugiego wraz z kozłami i ustawia się nowe kozły wyższe, o wysokości 2-5- 2,4 m, przykrywając je następnie pomostem. Przy tym systemie oszczędza się na ilości desek, ale za to komplikuje się robotę, gdyż nie tylko same rusztowania, ale i materiały wraz z podręcznym wyposażeniem trzeba zdejmować i odstawiać na bok.
Kozły drewniane, zbite gwoździami. W nowej odmianie kozły drewniane składane są z nóg i kaptura za pomocą jarzma z prasowanej blachy, bez użycia gwoździ (opinie o programie).

W celu dojścia do rusztowań można wykonać na wysokości I pasa (tj. do II poziomu) schodnię z desek o grubości co najmniej 38 mm z nabitymi listwami 40 X 60 mm w odstępach nie większych od 40 cm. Nachylenie schodni do poziomu nie powinno być większe od 30°, szerokość biegu wynosi ok. 1 m. Odległość podpór desek schodni w rzucie poziomym nie powinna przekraczać 2,5 m.

Rusztowania te składają się z podpórek płaskich, zastrzałów usztywniających, podłużnie, płyt pomostowych i poręczy (segregator aktów prawnych).
Podpórki płaskie ,,ramy“ są lekkimi kratownicami ze zbijanych gwoździami desek o grubości 3 cm i szerokości 13,5 cm. Słupki i krzyżulce są z pojedynczych desek, rygle z podwójnych. Nad górnym ryglem ramy znajdują się 3 gniazda do ułożenia podłużnie: gniazdo środkowe powstaje przez pionowe obcięcie końców krzyżulców, a gniazda skrajne utworzone są przez końce słupków i przybite obok do rygli krótkie kawałki desek.

Ramy rozstawia się przy zwykłych obciążeniach co 2,5 m.
W celu zabezpieczenia stateczności postawionych ram wiąże się je drewnianymi zastrzałami, mocowanymi za pomocą przyśrubowywanych klamer.

Podłużnice o przekroju 4,5 X 19,5 cm i długości 5,5 m mają przybite kawałki łat, które po ułożeniu obchwytują rygle ram (promocja 3 w 1). Podłużnica pokrywa dwa przęsła rusztowania. Sąsiednie podłużnice układa się końcami obok w gniazdach na ryglach.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami