Grunt reaktywny jednoskładnikowy

Grunt reaktywny jednoskładnikowy

Grunt reaktywny jednoskładnikowy, nietoksyczny (nazwa handlowa „Farba poliwinylowa podkładowa reaktywna bezbarwna nietoksyczna”, symbol 7722-007-110) stanowi kompozycję żywicy poliwinylobutyralowej i fenolowej z dodatkiem kwasu fosforowego i organicznych inhibitorów korozji. Grunt reaktywny jednoskładnikowy, nietoksyczny podczas spawania posiada zdolność tworzenia powłoki w wyniku reakcji chemicznych z metalem. Powłoka z gruntu reaktywnego schnie bardzo szybko, jest cienka, przezroczysta, posiada znaczną elastyczność i dobrą przyczepność do stali. Stanowi ona dobry podkład pod większość zestawów malarskich i polepsza ich własności ochronne (program uprawnienia budowlane na komputer).

Elementy stalowe pokryte gruntem reaktywnym 7722-007-110 można spawać, produkty spalania powłoki są nietoksyczne, nie zanieczyszczają powierzchni i nie obniżają wytrzymałości spawu.
Grunt reaktywny 7722-007-110 stosuje się do tymczasowego zabezpieczenia elementów stalowych przeznaczonych do spawania. Może być także użyty do międzyoperacyjnego zabezpieczenia elementów konstrukcji stalowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zapewnia on ochronę przed korozją atmosferyczną w okresie od kilku tygodni do kilku miesięcy w zależności od rodzaju metalu i intensywności działania czynników korozyjnych.
Grunt reaktywny 7722-007-110 może być stosowany jako warstwa podkładowa pod zestawy malarskie różnych typów. Jako następne warstwy malarskie należy nakładać normalne przeciwrdzewne farby gruntowe. Przed przystąpieniem do malowania grunt reaktywny 7722-007-110 należy dokładnie wymieszać.

Grunt należy nakładać jednokrotnie na powierzchnie stalowe suche i oczyszczone. Dwukrotne malowanie jest niecelowe. Grunt nanosi się za pomocą pędzla, pistoletu lub przez zanurzenie. W razie konieczności do rozcieńczenia stosuje się mieszaninę odwodnionego alkoholu etylowego i butanolu w stosunku 2 : 1.
Zużycie gruntu: z 1 1 można pomalować ok. 5 m2 powierzchni przy jednokrotnym powlekaniu (uprawnienia budowlane).

Grunt reaktywny

Grunt reaktywny jest trujący, żrący i łatwopalny, toteż przy przechowywaniu go i przy pracach malarskich należy przestrzegać przepisów bhp i p.poż. zawartych w „Instrukcji stosowania gruntów reaktywnych” (program egzamin ustny).
Grunt reaktywny dwuskładnikowy (nazwa handlowa „Farba poliwinylowa podkładowa reaktywna dwuskładnikowa”, symbol 7722-007-110) jest produktem zmieszania składnika A - stanowiącego zdyspergowaną zawiesinę specjalnych pigmentów (głównie zasadowego chromianu cynku) w roztworze żywicy poliwinylobutyralowej i fenolowej oraz składnika B - alkoholowego roztworu kwasu fosforowego (opinie o programie).
Grunt reaktywny dwuskładnikowy 7722-007-110 wchodzi w reakcję chemiczną z metalem dając powłokę szybkoschnącą o doskonałej przyczepności, cienką, elastyczną, lekko matową, koloru jasnożółtego.

Powłoka ta jest odporna na działanie wody, smarów i paliw płynnych. Stanowi ona dobry podkład pod większość zestawów malarskich i polepsza ich własności ochronne.
Lepkość i czas schnięcia gruntu reaktywnego dwuskładnikowego (segregator aktów prawnych).
Grunt reaktywny 7722-007-110 stosuje się na podłoża metalowe jako warstwę podkładową pod warstwy malarskie w następujących przypadkach:
a) dla ochrony konstrukcji pracujących w warunkach zwiększonej agresywności, np. w atmosferze morskiej, przemysłowej lub tropikalnej,
b) dla długotrwałego zabezpieczenia elementów w przypadku braku możliwości renowacji pokryć,
c) na metale nieżelazne, jak np. aluminium, cynk, stopy metaliczne, brąz, mosiądz, itp., do których inne powłoki malarskie są słabo przyczepne.

Przy zastosowaniu gruntu jako samodzielnej powłoki uzyskuje się zabezpieczenie tymczasowe na okres kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od agresywności środowiska (promocja 3 w 1)..
Grunt działa skutecznie przy nałożeniu bezpośrednio na metal, dlatego nałożenie dwu warstw nie jest celowe. Jako następne warstwy pokrycia można nakładać normalnie stosowane farby gruntowe przeciwkorozyjne.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !