Grunty wysadzinowe – co to jest i czy warto na nich budować?

Grunty wysadzinowe – co to jest i czy warto na nich budować?

Gruntem wysadzinowym nazywany jest grunt, który zawiera ponad 10% cząsteczek o średnica mniejszej niż 0,02mm. Tak duża ilość mikrocząsteczek powoduje, że podłoże jest podatne na wypychanie w górę podczas zamarzania wody gruntowej. Nietrudno zauważyć, że może to znacznie zwiększyć koszy stawiania budynku. Do podłoży wysadzinowych zaliczają się:

• torfy,

• gliny,

• grunty organiczne,

• iły,

• piaski pylaste.

Grunty wysadzinowe – co to jest i czy warto na nich budować?

W celu identyfikacji gruntu przeznaczonego pod budowę należy wykonać badania geotechniczne, które pokazują skład gruntu, jego stopień zagęszczenia oraz specyfikę podłoża. Grunt wysadzinowy powoduje wiele problemów już podczas wstępnych etapów budowy. Jeśli prace zostaną przeprowadzone nieprawidłowo, to może dojść do wysadzania fundamentów, co wiąże się z jego uszkodzeniem lub całkowitym zniszczeniem (promocja 3  w 1). Nośność fundamentów może zostać osłabiona w wyniku zamarzania wody gruntowej. Zjawisko to jest szczególnie niebezpieczne wiosną. To właśnie wtedy grunt rozmarza po stronie południowej i pozostaje zamarznięty po stronie północnej, co powoduje przemieszczanie podłoża i uszkodzenia fundamentów. W przypadku, gdy na działce znajdują się grunty wysadzinowe, należy wykonać fundamenty poniżej strefy zamarzania wód gruntowych, co wiąże się z dodatkowymi krztami. Strefa przemarzania na zachodzie kraju ma głębokość 0,8m, w części południowo-wschodniej wynosi aż 1,4m poniżej poziomu gruntu.

Decyzję o tym, czy na gruntach wysadzinowych opłaca się budować, należy podjąć kierując się indywidualnymi kalkulacjami inwestycyjnymi. Zakup taniej działki, na której znajdują się grunty wysadzinowe wcale nie musi być dobrym rozwiązaniem. Zwykle znacznie bardziej opłacalne jest zakupienie droższego terenu, ale posadowionego na nadających się do budowy gruntach spoistych. Oczywiście na gruntach wysadzistych można budować, ale konieczna jest dokładna kalkulacja oraz dopasowanie projektu budowlanego. Odpowiednio zaprojektowane oraz wykonane fundamenty będą trwałe i odporne na uszkodzenia. Jednak koszty budowy są znacznie wyższe niż w przypadku gruntów spoistych.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !