Grupa transportowa

Grupa transportowa

Pracę (rozpoczyna pierwszego dnia grupa transportowa, dostarczając na pierwszą działkę cegły w ilości wystarczającej na ok. 2 godziny murowania. Więcej cegieł nie dostarcza się tego dnia z braku miejsca i obawy przeciążenia stropu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Drugiego dnia grupa transportowa przechodzi na drugą działkę i dostarcza tam cegły jak poprzednio, a oprócz tego dostarcza resztę cegły i zaprawę na pierwszą działkę tak, aby zawsze był tam zapas cegieł wystarczający mniej więcej na 2 godziny murowania i potrzebna ilość zaprawy. Tego samego dnia staje do pracy na pierwszej działce grupa murarska i wykonuje tam mury na wysokości jednego pasa.

Trzeciego dnia grupa transportowa wykonuje analogiczne prace na działce trzeciej i drugiej, grupa murarska wykonuje pracę na drugiej działce, a grupa ciesielska stawia rusztowanie do robót drugiego pasa na pierwszej działce (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Czwartego dnia cały łańcuch pracy przesuwa się o jedną działkę dalej itd.

Ósmego dnia zostaje zakończone murowanie górnego pasa pierwszej działki, a dziewiątego musi następować układanie belek stropowych i pomostu na tych belkach, aby dnia dziesiątego można było przystąpić do dostarczania materiałów dla pierwszego pasa górnego piętra (uprawnienia budowlane).
Należy zwrócić uwagę, że podstawowym warunkiem zachowania ruchu równomiernego przy wznoszeniu murów w jednym budynku jest; szybkie ułożenie belek stropowych międzypiętrowych, pozwalających na zasłanie ich pomostami roboczymi, przy czym najwłaściwiej byłoby użyć do tego celu cieśli przestawiających rusztowania, którzy w ciągu dziewięciodniowego okresu murowania jednej kondygnacji zajęci są przy rusztowaniach tylko 6 dni (program egzamin ustny). Z tego powodu najwłaściwszymi stropami ze względu na organizację ruchu równomiernego byłyby takie stropy, które mogą być zrobione w 2 etapach:

a) montaż belek,

b) wykonanie reszty stropu.

Do takich stropów należą:

a) stropy żelbetowe prefabrykowane, których żeberka mogą być ułożone niezależnie od reszty stropu,

b) stropy na belkach stalowych (płyty Kleina),

c) wszystkie stropy drewniane (opinie o programie).

Zachowany warunek

Jeżeli wymieniony warunek nie może być zachowany, powstaje przerwa w procesie technologicznym, wskutek której zostaje przerwany równomierny przebieg murowania na danym budynku (segregator aktów prawnych).
Gdy na wspólnym terenie wykonuje się w określonym czasie kilka lub więcej budynków jednakowego typu i jednorodnej konstrukcji, to pracę murowania systemem ruchu równomiernego można tak zorganizować, że w czasie przerwy technologicznej, potrzebnej na wykonanie stropu na pierwszym budynku, grupy transportowe, murarskie i ciesielskie przechodzą na dalsze budynki, gdzie wykonują mury jednej kondygnacji, po czym po 9 lub 18 dniach, po stwardnieniu stropu, powracają na pierwszy budynek i wznoszą tam mury następnej kondygnacji itd.

Odmiana dwudziałkowa systemu ruchu równomiernego. Praca wykonywana jest również przez trzy takie same grupy robocze jak w odmianie trój działkowej, ale grupa transportowa i murarska pracują na tej samej działce w ciągu tej samej zmiany, przy czym grupa transportowa musi rozpocząć robotę o ok. 2 godziny wcześniej od murarskiej, aby ta ostatnia miała przygotowany zapas materiałów już w chwili rozpoczęcia pracy. Grupa transportowa kończy robotę na działce również o ok. 2 godziny wcześniej od murarskiej po przygotowaniu wszystkich materiałów potrzebnych do końca zmiany.

Grupa ciesielska pracuje na danej działce w czasie następnej zmiany (promocja 3 w 1).
Podział budynku na dwie działki jest najłatwiejszy, jeżeli budynek ma poprzeczną oś symetrii. Oprócz podziału na działki przedstawiono podział jednej działki na 2 odcinki przeznaczone dla zespołów piątkowych.

Przebieg pracy przy jednej zmianie dziennej przedstawiony jest przykładowo dla 3 pięter budynku na hajrmonogramie. Uwagi dotyczące stropów i nieprzerwanego przebiegu pracy przy wznoszeniu na jednym terenie kilku lub więcej podobnych budynków są analogiczne jak dla odmiany trój działkowej.

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !